Malerier av Semjases familie

                                          

                    Semjase                                    Semjases far Ptaah                            Semjases bestefar Sfath


Malerier av andre Erranere som er involvert i prosjektet.

Quetzal


Bilder av noen av personene som er involvert i den Norske Gruppen.

                               

              Tore                                                          Rune                                                             Tatjana

 

             

                    Kari                                                   Stein Erik (SEH)                                             Maren

 

                    

       Karen Sofie  (KST)                                       Cathrine                                                       Siv

 

               

                Freddy                                          Hanna Camilla                                               Lillian

 

                

                      Trond                                     Irian og Steffen                                               Karin M

 

                      

     Rolf Kenneth (RKM)                                         Merete                                                      Irene

 

                                           

                 Tonny                                                           Kitty                                                     Jan Frode

 

                                                                  

                      Randi                                                      Kjell Rune                                               Robert

 

                  Silia