Rapport fra drøm om morgenen 26/4-2001

-----------------------------------------

Drømmen var nok en del av en større drøm, men det er denne delen jeg  husker. Scenariet utspilte seg på en annen planet i et annet solsystem til høyre for oss, hvis du betrakter vår galakse utenfra og ser rett  mot vår plassering. (Det er mulig at dette gjelder en koloni som ble  dannet ved den andre lyranske utvandring til Hyadene). Følgelig vil da planeten befinne seg et sted i Hyadene. Jeg får informasjon om at dette ikke gjelder Pleiadene men en koloni dannet av den samme lyranske undergruppe som blant annet var ansvarlig for kolonialiseringen av Erra. På planeten var det pent vær og solskinn. Planeten må være ca på størrelse med Jorden, men ligge noe nærmere systemets sol, da det ikke forekom is eller sne noen steder på planeten. Det var ikke årstider her, men jevnt sommerklima hele året. Denne delen av drømmen beskriver en katastrofe som rammet sivilisasjonen på planeten. Innbyggeren på planeten så ut som oss, men gjennomsnittshøyden var ca 1,85. De var hvite i huden, med lyst eller rødt hår. Planeten hadde et stort hav. Kontinentene var mere samlet på den ene siden av planeten, mens havet dominerte den andre siden med unntak av 2 relativt store øyer. Det var ikke så mange skyer som på Jorden, og regnevær var mere skjeldent. Fargen på himmelen var mere gråhvit enn blå, og en form for lett dis skjermet for det sterkeste sollyset. Solen var mindre kraftig enn Jordens sol. Sivilisasjonen på planeten var langt mere avansert enn den er på Jorden. Planeten var ikke oppdelt i forskjellige land, men hele planeten utgjorde en sivilisasjon som brukte samme språk. Husene var bygget i et slags sølvblankt metallisk materiale. Husene var ikke runde, og noen av dem kunne i formen minne om jordisk bybebyggelse. Det forekom byer, men disse var primært bygget i skråninger etter et slags rekke og terassehussystem som fulgte skråningen naturlig. Slike byer kunne være store med flere tusen hus oppetter store skråninger, gjerne langs kanten av gamle utdødde vulkankratere på innsiden av krateret. I midten av en slik by var det da et stort åpent rom. Innbyggernes filosofi angående naturen var lik Erranernes, slik at de var nøye med at deres sivilisasjon ikke skulle belaste planetens resurser. All transport i denne sivilisasjonen foregikk via luftveien, med forskjellige antigravitasjonsfartøyer.All energi ble skaffet tilveie ved hjelp av ITM. Det stod en stor transformator stasjon på en av de 2 øyene i havet. Denne stasjonen tok ned energi fra energiplan 2 og omformet denne til et mellomfelt som omga hele planeten. All energi til lys varme, fartøyer også videre ble skaffet til veie ved å tappe fra dette mellomfeltet. Den store transformatorstasjonen så ut som en stor sølvfarget firkantet kasse med avrundete hjørner. Den var ikke kvadratisk men avlang. Den kunne være ca 500 meter høy, og 1 til 2 km lang. Denne sivilisasjonen hadde interstellar romfart, og de bygde store romskip (avlange i formen). De var istand til å besøke det meste av melkeveigalaksen med akseptable reisetider. Det er mulig at denne sivilisasjonen hadde kontakt med planeten Erra samt andre kolonier med gammellyransk opprinnelse. Det var ikke krig eller ufred på planeten. De hadde heller ikke noe pengesystem. Planetens innbyggere hadde teknologi for teleportering og atomkopiering. Det forekom også spesielle "drakter" folk kunne ha på som satte dem istand til å fly ved hjelp av antigravitasjon. Biler og veier forekom ikke. Foranledningen til katastrofen var en ubalanse som oppstod i planetens solsystem. (Kan sammenlignes med destroyerkometens inntreden i vårt). Årasken var at det oppstod en dimensjonsbro mellom et område i dette solsystemet og en tung gjenstand på en annen prubunsisk frekvens som passerte nær solsystemet (et sort hull eller en nøytronstjerne). Denne dimensjonsbroen overførte noe av tyngdeenergien fra den andre dimensjonen til et område i dette solsystemet en kort stund. Dette var imidelrtid nok til å forstyrre den gravitasjonsmessige balansen i solsystemet. Det kom som lyn fra klar himmel da en ikke kunne se åraken direkte. Følgene for denne planeten ble at det oppstod en forskyving av planetes rotasjonsakse (delvis polvending). Dette medførte at det dannet seg en bølge i planetens hav. Det var ingen rask polvending så en så ikke noen tegn på dette i første omgang. Bølgen begynte som en uskyldig bølge som vokste gradvis i løpet av en uke. Den sise delen av bølgens vekst skjedde immidlertid eksponetialt. Planetens befolkning var dermed klar over den, men ikke at den ville bli så stor som den ble. Bølgen hadde en høyde på ca 50 meter, da den iløpet av et par timer plutselig vokste til en høyde på ca 500 meter. Dette var like før den nådde øya med kraftstasjonen. Bølgen fosset innover øya og knuste kraftstasjonen. Følgende skjedde så. Alle antigravitasjonsfartøyer som fikk kraft fra mellomfeltet og det var de fleste falt ned som døde fluer. Flere tusen mennesker ble drept på grunn av dette. Alle teleporteringsmaskiner sviktet og til slutt gikk alt lys samt alle komputere stoppet å virke. Dette skjedde straks. Bare sambandet mellom noen viktige deler av planeten fungerte da dette hadde et slags batteribackup. Folk kom ikke inn i husene sine da dørene ble åpnet ved at husets komputer gjenkjente beboerne. Da energien forvant virket ikke disse komputerne lenger. De store stjerneskipene virket da de hadde sitt eget energisystem. Det var derfor om å gjøre å få tak i et eller flere av disse romskipene like etter katastrofen. En kunne da muligens midlertidig gjennopprette noe av energiforsyningen til befolkningen ved at en kunne generere mellomfeltet ved hjelp av romskipenes energisystem, og på den måten midlertidig få kraft til teknologien på bakken. Det var også frykt at bølgen skulle vokse ytterligere slik at en var nødt til å evakuere.

Jeg voknet før jeg fikk greie på hvordan det gikk tilslutt.

Tore.