Tur med "Erransk snøscooter"

------------------------------------------

 

I en drøm jeg hadde om morgenen 7/7-2001 var jeg blant annet med på

en tur med en erransk snøscouter. I drømmen var det flere fragmenter

fra turer ut i rommet blandt annet en tur til Mars. Turen med den

erranske snøscouteren var en egen seksjon mot slutten av

drømmesekvensen. Farekosten det her er snakk om ligner meget på en

jordisk snøscouter. Den har plass til 2 som sitter etterhverandre

slik det er på en jordisk snøscouter. Den har derimot ikke noen belter

eller andre bevegelige deler. Den eneste lyden er noe som kan minne om

en svak summing når den er igang. Denne lyden kan bare høres av de

som sitter på den. Utenfra er den helt lydløs, da lyden ikke passerer

gjennom beskyttelsesfeltet rundt farekosten.

Farekosten er produsert i sin helhet på planeten Erra. Den er

feltdrevet med samme slags teknologi som den som brukes i erranske

variation II romfartøyer. Den er utstyrt med frastøtende

beskyttelsesfelt, g-kompenseringsfelt, samt et dematerialiseringsfelt

spesielt satt opp for denne farekosten. I drømmen befant jeg meg

på en fremmed planet, hvis hav var frosset. Alt var snø og is,

ivertfall i den regionen jeg befant meg. Det var flere av oss og vi

hadde tatt oss til det nevte sted med et større interstellart romskip.

(husker vagt). 1 person pluss meg satte oss opp på den erranske

snøscouteren. Jeg satt bak og den andre personen satt forran og

skulle styre. Dermed startet ferden. Den gikk over snøkledte vidder og

gjennom isformasjoner. Det var et blåhvitt lys over landskapet, og

flere av isformasjonene var blåaktig. Det forekom også

skyer i gule og gulrøde fargetoner noen steder slik at lyset

kunne variere med en

tanke ispedd gule fargetoner inne i det blåhvite lyset noen steder.

Beskyttelsesfeltet som omga

farekosten gjorde så en ikke følte noe vind eller kulde. Inne i

beskyttelses feltet var det innetemperatur, så en trengte ikke

spesielle klær for å beskytte seg mot kulden. G koompenserings feltet

kunne justeres slik at en kunne få en viss følelse av bevegelse under

ferden.  Farekosten la seg på en mashfart på ca 300 Km/timen.

Utsikten var

fantastisk og en kunne merke den duvende følelsen når farekosten

fulgte bølger terrenget.

Der hvor det var helt jevnt underlag var farekosten

helt nede på dette, slik at den satte spor slik som en jordisk

snøscouter. Der hvor det var ujevnt terreng svevde farekosten noe over

ujevnhetene. Noe av isen på planeten var slik at det så ut som store

havbølger som var frosset. Der hvor bølgene ikke var for store og

krappe, fulgte farekosten formen på disse og en kunne få en slags

bjerg og dalbanefølelse, men ikke så kraftig som en bjerg og dalbane

da g kompenseringsfeltet stod på mellom 70 og 80 % effektivitet. (Det

er mulig at erranerne ville følt et stort ubehag ved g kreftene som

vil oppstå med kjøring i for eksempel en jordisk bjerg og dalbane).

Ved en plutselig ishindring i veien, ble dematerialiseringsfeltet

aktivert. Farekosten gikk da rett inn i ishindringen, og isen ble

dematerialisert rett forran og rundt farekosten i samme hastighet

som farekosten beveget seg.

Det oppstod da en slags tunnel gjennom ishindringen etter

farekosten, men denne frøs relativt raskt igjen etter denne. På denne

måten kunne vi kjøre rett igjennom ishindringer i 300 km/time uten å

merke noen ting. 300 Km/timen var en hastighet som ble valgt for å

få best mulig ut av ferden utsiksmessig. Farekosten hadde en toppfart

på over 2000 Km/time i land mode.

Den hadde også en fligt mode. Ble denne aktivert

kunne den fly over isen med 100 % g kompensering i valgfri høyde.

Ved flight mode var topphastigheten på over 100000 Km/time i vakuum.

Beskyttelsesfeltet var også så effektivt at en kunne fly ut i det nære

verdensrom (innenfor solsystemet) i flightmode. Flightmode ble i

praksis benyttet for å fly ut fra planeten og dokke med et moderskip

som gikk i bane rundt denne. Hukommelsen fra den delen av drømmen som

angikk turen med denne farekosten er relativt klar, med både farger

landskaper og følelsen av å kjøre den.

 

Tore.