Rapport fra drøm om morgenen 26/5-2002 ca kl 05:30

----------------------------------------------------

 Mesteparten av drømmen kan jeg ikke huske men den handlet vesentlig om romfolk og det forhold jordens befolkning har til disse. Det var blant annet flere møter og reiser i forbindelse med dette. I den delen av drømmen som var klar hadde jeg og Rune knabbet et fartøy som var utviklet av jordisk militære, antakelig i sammarbeid med en utenomjordisk sivilisasjon. Fartøyet lignet på et fly, men det hadde utenomjordiske kontrollpaneler med blant annet henvisninger på romsk. Jeg viste hvordan fartøyet skulle flys, og for å aktivere det var det nok å peke med fingeren mot visse skjermer og kontrollsymboler. Fartøyet startet og vi fløy på skrå oppover i ca 45 graders vinkel. Det steg raskt og den blå himmelen ble mørkeblå og stjernene kom til syne. Vi kom raskt ut i det nære verdensrom. Her dukket det opp noe som kunne ligne på hvite lysende runde objekter som kunne minne litt om skyer men som ikke var det. De var traktformede og kanten var skylignende. Det ble så opplyst om at fartøyet nå befant seg i en høyere engonisk dimensjon, og at det vi så var portaler som var de som forbant 6 punktlinjene på jorden med det kosmiske 6 punktlinjesystemet. Når en 6 punktlinje på Jorden berørte en slik "sky" kunne en reise via denne. For et fartøy som med samme egenskaper som det vi satt i, var det nok bare å fly inn i trakten å komme ut ved en annen planet. Det var mange slike trakter som førte til forskjellige deler av galaksen. Vi befant oss på dette  tidspunktet ca 400 Km over jordoverflaten og i det sjiktet hvor 6 punktlinjene fra Jorden møter 6 punktlinjene fra kosmos. Nå ble drømmen noe uklar men jeg tror at vi fløy inn i en av disse lystraktene, og ble dermed øyeblikkelig transportert til en annen del av galaksen. Vi kom ut over en by på en annen planet. Her fløy vi mot en stor obelisk som stod på et torg inærheten av noen brune bygninger. Disse hadde en mye mere kompleks arkitektur enn vanlige jordiske bygninger. De hang sammen på en trappaktig måte slik at en vanskelig kunne si hvor den ene bygningen sluttet og neste bygning begynte. Fartøyet stilte seg rolig og svevde foran den øverste delen av obelisken ca 30 meter fra denne. Obelisken var mellom 30 og 40 meter høy og bestod av et mørkt krystallignende materiale, jeg tror den hadde en mørkeblå fargetone. Rundt den øverste tredjedelen av obelisken var det sterke energier og disse kunne ses som en lysende sky med gule fargenyanser som hele tiden forandret form. På dette tidspunktet forsvant følelsen av å sitte i fartøyet og en hadde følelsen av å sveve vektløst i løse luften foran oblisken. Jeg fikk nå opplysninger om at oblisken var en slags relestasjon som kunne formidle informasjon til og fra meget fjerne steder. Det kom nå en stemme fra energifeltet rundt denne obelisken. Begynnelsen av det denne stemmen sa husker jeg ikke. Ettervært ble jeg klar over at stemmen kom fra Kjell Christensen (Han var død når dette skjedde). Den delen jeg husker var følgende: Han fortalte at det var noen som hadde skremt han skikkelig. Antakelig for å få han til å slutte med å spre romsk informasjon og annen aktivitet som han drev med. Dette var han tydeligvis irritert over enda. Utifra det jeg oppfattet var dette fra noen han kjente, muligens noen i slekta. Det kan også hende at det i tillegg var en MIB involvert uten at jeg kan si dette sikkert, da jeg ikke kan huske klart hva han sa her. Han sa så videre at de ikke ville lykkes og ga uttrykk for at hans arbeide ville bli gjort kjent allikevel (http://ufo.galactic.to). Jeg var nå iferd med å våkne og i halvåken tilstand kunne jeg høre at han sa ha det bra Tore etterfulgt av et elektronisk klikk. Dette var helt tydelig og jeg fikk inntrykk av at det hadde blitt overført ved hjelp av en radiolignende metode.