Drøm natt til 4/4 – 2009.

Denne drømmen var også omfattende og jeg husker ikke hele. Drømmen handlet primært om vår gruppe og de utenomjordiskes arbeid med denne. Jeg drømte at Semjase var hos RKM for å kopiere Martinusboka og at hun la igjen en rund liten gjenstand som kunne minne om en ball av brunaktig materiale som tegn på at hun hadde vært der. I drømmen var det en del om hvordan Erranerne arbeidet med vår gruppe, med å inspirere hvert enkelt medlem med underbevisste tanker osv. I drømmen arbeidet Semjase en del med å inspirere RKM underbevisst. Det var en hel gruppe Erranere som arbeidet individuelt med medlemmer av gruppa. Tatjana ble primært arbeidet med av Andromedianere, da hun har sitt sjelelige utspring herfra. Jeg ble primært arbeidet med av Semjase i den nåværende fasen. Forruten Erranere, var det primært Sirianere (inkludert Thiaooubaianere) og Andromedianere som var avsatt til å arbeide med vår gruppe. Vi var nå inne i en fase hvor det var Erranerne som var mest aktive. I andre faser vil alle 3 grupper av utenomjordiske være like mye aktive samtidig og det kan forekomme faser hvor noen av de andre utenomjordiske gruppene er mest aktive. Drømmen skiftet nå karakter og jeg gikk på en vei i et lyst solfyllt landskap. Jeg kan ikke garantere at dette var på Jorden. Jeg så en ung kvinne og hørte hva hun sa til sin veninne om at de skulle prøve alternativsenteret i Sarpsborg, og at hun skulle prøve å komme på konferansen 18 og 19 April. I drømmen var også Sverige involvert og vi reiste til Sverige for å besøke folk der, som etterhvert ble en del av gruppa. Vi holdt blant annet foredrag om den Erranske sivilisasjon mm i Sverige. I drømmen ble det knyttet bånd mellom Alternativsenteret i Sarpsborg til personer og grupper i Sverige. Drømmen skiftet nå karakter og jeg så at Erranerne bygde en stasjon rett over Nr5. Denne stasjonen var helt rund som en flattrykt sylinder ca 20 meter i diameter. Det var ett stort rundt rom nederst i stasjonen, og her ble det anbrakt en behandlingsbenk midt i rommet. Stasjonen hadde 3 dekk og på de andre dekkene var det oppholdsrom for Erranerne og andre utenomjordiske, samt rom hvor det var teknisk utstyr etc. Ca 10 meter over den runde stasjonen var det en kuleformet gjenstand på ca 2 meter i diameter som svevde i senter rett over stasjonen. Stasjonen ble bygget i senter rett over mitt hus i Nr5 det (midterste huset) i en høyde på 100 meter over taket og var avskjermet slik at den var usynlig sett fra bakken. Jeg drømte så at Rune kom til Nr5 og la seg på sofaen i stuen. Jeg drømte så at han sovnet og ble beamet rett opp i stasjonen over Nr5 hvor han fikk behandling på behandligsbenken i det nederste rommet. Det var også endel mere fra drømmen som jeg ikke husker nå og som omhandlet fremtiden.

 

Tore.