Mulig astralreise til fremmed planet 31/7-1992

 ----------------------------------------

 

Drømmen før:

Det begynte med at jeg fikk inn et bilde på TV på en UHF kanal, som viste landskaps bilder fra nabolaget. Det virket som om bildene var tatt med et mobilt TV kamera tilknyttet en UHF sender. Jeg hadde i drømmen en mobil TV motaker, som virket slik at en koaxial kabel var koblet til brillene. Det var noe flytende krystall opplegg i brillene, slik at når jeg så rett fram igjennom glasset, så jeg vanlig.Rettet jeg derimot blikket mot brillenes øvre kant, ble det vanlige synet gradvis erstattet av TV bildet i farger. Så jeg helt opp mot øvre kant av brillen, så jeg bare TV bildet.Jeg tror bildet var 3 dimmensjonalt. Et slikt TV system er ennå ikke utviklet på Jorden, men det er mulig det vil komme etter 1995 med den nåværende hastighet i teknologisk utvikling. Brillene virket alså som en standard brille, men en tynn koaksialkabel forbandt brillene til en boks på størrelse med en stor Walk man som var i lommen. Tykkelsen på brillen var som en vanlig brille. Det eneste som skilte brillene fra en normalt utseende brille, var koaxialkabelen. Jeg, Siri og Mette gikk ut for å prøve å gå til det stedet hvor bildene kom fra. Plutselig fikk jeg se i TV brillen, at bildene kom fra et sted i øverst i Nr5 veien, men vi befant oss nederst. Jeg kunne se oss selv på TV bildet. Øverst i Nr5 veien hvor bildene ble tatt opp fra, stod det flere personer, men ingen av dem hadde kamera. Jeg vet ikke hvor personene gikk, men jeg tror de snudde. Vi gikk så hjem å satte på TVen. Der kunne vi fremdeles følge personene. Bildene kom nå fra jernbanestasjonen. Personen som bildene ble sendt fra tok toget til byen, og vi kunne på TVen hjemme se alt denne personen foretok seg. Personen tok så toget tilbake til vår stasjon etter noen timer. Vi bestemte oss da for å prøve å møte personen som bildene kom ifra. Det begynte nå å komme tanker om at bildene ikke ble transmitert ved hjelp av vanlige radiobølger, men høyenergibølger på et høyere energiplan, siden det under turen personen hadde til byen ikke en gang hadde forekommet fading i sendingen. For å kunne klare dette, måtte personen ha båret på en svær radiosender med en effekt på flere hundre Watt, med en betydlig antenne (ryggesekk sender). De personene vi så øverst i veien hadde ikke noe slikt. Vi gikk nå mot den personen sendingene kom fra. Det viste seg å være en ung pike med langt sort hår, og lys hud med et svakt grå skjær. Hun kunne være i 16 års alderen. Hun var kledd i en grå arbeids jakke, med flere lommer og hadde ikke noe kamera. Det viste seg at kameraet var hennes øyne, og at TV sendingen kom fra hennes kropp. Vi gikk mot henne og hun gikk mot oss. Idet vi var kommet på 2 meters hold, så hun på meg og jeg på henne, hun hadde mørke øyne med store pupiller. Nå forsvant denne delen av drømmen, jeg kan ikke huske om jeg var våken et øyeblikk.

Drømmen fortsatte. Jeg befant meg nå på en fremmed planet, sammen med min mor og Aase Nilsen, en veninne av min mor. Jeg skulle besøke Tonny Rognehaug, som i drømmen var fast innbygger på denne planeten. Her mener jeg hun hadde halvlangd lyseblondt hår. Jeg kan ikke huske utseende ellers. Hun bodde i et stort hus med en etage, et hvitt hus av tre som lignet et jordisk hus. Himmelen var blå som her, men solen var sterkere, og solyset hadde en mere gulaktig tone. Luften var noe forskjellig. Frekvensen på planeten var høyere enn på Jorden, og det var lettere å bevege seg, enn det er på Jorden. Det virket som om det var vinter, men det var ikke snø og det var ikke kaldt. På dette stedet hadde Tonny 4 barn. Innbyggerne lignet svært mye på jordmenneskene. Det er mulig det var en liten forskjell, men jeg kan ikke huske hva det var. Tonny hadde flere roboter, hvorav 1 stor menneske lignende. De andre robotene, var små og spesialiserte, og kommuniserte seg imellom med antenner. Jeg tror de hadde funksjoner for å utføre husarbeid osv. Noen kunne minne litt om modell R2D2 fra filmen starwars, mens et par andre ikke lignet på denne modellen overhodet. Det eldste barnet var en gutt mellom 12 og 14 år, som jeg snakket med om robotene, da det virket som om han var ekspert på emnet. Den store roboten kunne en snakke fornuftig med, da den var intelligent. Det var en menneskelignende skapning som så ut som en blanding mellom mann og kvinne (kjønnsløs).Jeg tror den store roboten, hadde en lære og barnepass funksjon. Jeg husket at jeg forsøkte å snakke tysk med den store roboten. Den kunne noe, men det var flere ord den ikke forstod. Jeg kunne forstå flere tyske ord en den, selv om jeg ikke er ekspert i tysk. Jeg lurte på om jeg kunne lære denne roboten flere tyske ord, men roboten sa at dette ikke var mulig, forde dens språk kunnskaper var fast programmert fra produsenten og kunne derfor ikke endres. Roboten snakket perfekt på det lokale språk, som jeg har en svak forståelse av ikke var norsk, men et romspråk. Tonny snakket også dette språket, og jeg selv gjorde det. Roboten forklarte at den var produsert på en annen planet (i et annet solsystem). Roboten skulle vise meg hvor den oprinnelig kom fra. Roboten gikk så igjennom huset, ut på en stor veranda. Vi gikk alle ut på denne verandaen. Det var blitt kveld og stjernene skinte klart og hvitt i ukjente konstellasjoner. Det stod et enormt tre forran verandaen. Verandaen kunne være ca 2-3 meter over bakken. Jeg mener og huske at treet hadde en grønnaktig stamme. Det var et løvtre, med grønne blader som kunne minne om et bjerketre, men bladenes form var større og hadde en adskillig mere komplisert form enn bladene på et bjerketre. Stammen kunne være over 1 meter tykk, og selve treet var enormt omfavnsrikt, da grenene bredte seg ut i en stor sopp struktur. bladene satt dog ikke tettere enn at de var mulig å se ut på terrenget og himmelen bak igjennom bladverket. Roboten pekte på en sterk klar stjerne, som var synlig igjennom bladverket på treet, for å illustrere hvorfra den kom. Det ble også pekt på andre stjerner som inneholdt planeter med sivilisasjoner, men jeg kan ikke huske så mye av dette. Tonnys 3 andre barn var små, mellom 1 og 5 år etter våre alders begreper. Tonny hadde en mann på samme alder. Utseende messig var hun på dette stedet i slutten av 30 årene. Det samme var mannen. Jeg tror barna var 2 gutter og 2 piker. Jeg hadde med masse teknisk utstyr fra jorden, som jeg skulle gjøre noe med (prøve) Det var blandt annet noe sambands utstyr. Jeg tror jeg skulle prøve å oppnå kommunikasjon med noe fra denne planeten. Noe skulle jeg vise fram. Tonnys hus lå i et løst skogs område. Det kunne være mellom 100 meter til 1 km mellom husene. Det fantes ikke bartrær på planeten, bare forskjellige varianter av løvtrær, hvorav de fleste var absolutt ukjent på Jorden. Jeg kunne ikke huske å se noen blomster, bare grønne vekster, da det var vinter. Jeg kan ikke huske at det var skyer, og jeg har inntrykk av at det ikke forekom. Jeg tror det fantes hav på planeten.Temperaturen kunne være ca 20 varmegrader, men dette var normal vinter temperatur. Jeg har inntrykk av at den maksimale temperatur ikke kom over 30 grader om sommeren, men da blomstret vegitasjonen, og solyset ville være annerledes. Det vanligste tror jeg var at temperaturen holdt seg mellom 22 og 25 grader hele året. Etter å ha oppholdt oss på stedet i flere dager, skulle jeg, min mor og Aase Nielsen tilbake til Jorden. Vi dro med oss flere tunge kufferter ned til en gårdsplass belagt med grå småstein ved siden av huset. Her skulle vi bli hentet av en drosje som skulle kjøre oss til romskipshavnen. Jeg husket at jeg grudde meg for å vende tilbake, på grunn av at planeten her hadde høyere frekvens, og tyngdekraften var mindre enn på Jorden. Jeg forestilte meg at det ville være som om jeg skulle ha beveget meg i sirrup etter å ha kommet tilbake til Jorden, da frekvensen her var lavere, og atmosfæren var tykkere, og inneholdt midre energi enn atmosfæren på den andre planeten. Energi innholdet i denne planetens atmosfære var slik, at en behøvde spise svært lite. En spiste bare ting bassert på frukt, nå og da. Jeg kan ikke huske noen vei på planeten, så drosjen kan ha vært et luftfartøy, som svevde ca 1 meter over bakken. Romskips haven kunne minne om en Jordisk flyplass,hvor det kom og gikk romskip til alle mulige slaks sivilisasjoner. Det vanligste romskipet var store flygende tallerkner, det var med en slik en vi skulle reise tilbake til jorden. Jeg har inntrykk av at det ikke fantes penger på planeten. Planeten var medlem av den galaktiske sivilisasjon, og hadde derved tilgang til den galaktiske teknologi. Også teknologi utviklet på andre planeter. Det bodde flere galaktiske raser på planeten, som opprinnelig hadde kommet fra andre planeter, men hadde dannet kolonier på denne planeten. Det eksisterte ikke noen krig eller findenskap imellom disse forskjellige grupper. Det var noen byer på planeten,men mesteparten av bebyggelsen lå inne i naturen. Byene var av jordisk mellomstørrelse. Byer på størrelse med New York og Tokyo eksisterte ikke. Jeg voknet opp like før drosjen skulle komme. Jeg fikk imidlertid mere innformasjoner om planeten automatisk inn i hukommelsen, som jeg ikke hadde fått i drømmen, mens jeg skrev ned dette. Jeg kan huske at vi hadde hatt det veldig hyggelig der. Jeg hadde samme utseende som nå.

Tore.