Kom til å se litt etter hva som stod på basen og leste mere detaljert om hva Erranerne har skrivet om atomkraft og at dette blandt annet kan føre til at Jorden får en fjernere bane fra Solen mm. Siden blandt annet værforandringene i det siste stemmer med Erranernes forutsigelser er det mye som tyder på at Erranerne har rett på dette punktet. Siden Erranerne med flere har kunnskap om dette, mente jeg utifra overordnete regler i den galaktiske føderasjon at det er deres plikt til å si ordentlig ifra ovenfor jordiske myndigheter angående denne problematikken slik at uvitenheten om dette blir eleminert. Det er jo blandt annet et kosmisk prinsipp at høyere sivilisasjoner skal hjelpe lavere sivilisasjoner som får problemer av denne art blandt annet utifra uvitenhet. Jeg tok så telepatisk kontakt med Erranerne for å høre hva de hadde og si til dette. Erranenrne svarte med å si at selv om de tok direkte kontakt med atomfysikere på jorden og legger fram den kunnskap som de sitter på, ville dette blitt avvist på grunn av at den viten som Erranerne har om dette blandt annet bygger på vitenskapelige prinsipper og erkjennelser som er i strid med de paradigmer som Jordens vitenskap i dag bygger på. (Siden vi ikke har påvist slike partikler i våre tåkekammere vil vi konkludere med at de ikke eksisterer) ville atomfysikerne svart. Denne holdingen er så fastlåst at de ikke ville ha endret denne selv etter fysiske møter med Erranere. På spørsmål om Erranerne istedenfor kunne ta kontakt med Politikere og beslutningstakere og legge problematikken fram for disse, svarte de at dette var blitt gjordt med varierende hell. Atomkraften var blitt langt mere utbredt enn den er idag hvis ikke dette hadde blitt gjordt. De politikere og andre beslutningstakere som er blitt kontaktet tør dog ikke fortelle befolkningen om dette, men finner på andre begrunnelser mot atomkraft. Erranerne er dessuten redd for at kunnskap som de formidler til jordiske vitenskapsmenn i et forsøk på å få disse til å forstå denne problematikken senere skal bli misbrukt til våpenformål. Romfolket har som kompromiss sendt ned tekniske innretninger som suger til seg endel av den negativt ladete plasma som atomkraftverkene sender ut. Dette er en konfødrasjons beslutning og innebefatter også andre raser enn Erranerne. Dette foretrekkes framfor å gå ut med en sterk advarsel om dette til hele den Jordiske befolkning enten med masselanding eller globale meldinger på TV eller lignende. Det antas at en slik inngripen ville føre til et kultursjokk som ville ødelagt den nåværende jordiske kultur. Erranerne annbefaler dog at den delen av teksten som omhander dette oversettes og spres til radikale miljøverngrupper rundt om i verden.