Som en del av Semjaseprosjektet blir det sett på muligheter for å kunne koble det ”Erranske internett” sammen med det Jordiske. Semjase og andre Erranere har bistått med ideer og analyser av dette prosjektet.

Erranernes internett:

 Erra har et datautvekslings system som kan minne om det Jordiske internettet. Protokollene er imidlertid helt annerledes. De bygger ikke på det TCP/IP og DNS systemet som vi har her. Hastigheten i det Erranske internettet er betydlig høyere enn i det jordiske. Bildene er forrøverig også tredimensjonale. Det erranske internettet går over fiberoptisk lignende systemer på Erra og via energiplan 3 linker trådløst mellom Erra og andre stjernesystem. Det forekommer også trådløse energiplan 1 og 2 linker lokalt på Erra.

 

 

Utfordringer fra Erransk side.

  1. Konvertering av bilder og tekst til jordisk lesbart format.
  2. Konvertering mellom Erranske internett protokoller og Jordiske.
  3. Oppsetting av servere på Erransk side som er lesbare fra det jordiske internett.

Prosedyre fra Erransk side.

Det må først etableres en oversetter komputer som konverterer Erranske 3D bilder til Jordiske 2D jpg og gif bilder som er lesbare på jordisk internett. På samme måte må jordiske jpg og gif bilder bli konvertert til Erranske 3D bilder etc. Komputeren må også oversette Erransk tekst til Jordiske språk og Jordiske språk til Erransk tekst. Det kan hende de første forsøkene blir med Norsk språk siden dette prosjektet er en del av den Norske gruppens arbeide. Når oversetter komputeren er klar fra Erransk side, må de etablere en gateway komputer. Denne skal oversette Erranske internett protokoller til Jordiske og omvendt. Komputeren vil i første omgang oversette mellom Erransk internett og den jordiske IPV4 protokollen da det er denne som er mest utbredt på Jorden. Erranske komputere vil bli gitt automatisk IPV4 adresser. I tillegg vil de Erranske komputerne automatisk bli tildelt domenenavn som blir generert i den Erranske gateway komputeren. Da Erras internett totalt sett er større enn det Jordiske internettet vil hele IPV4 adresseområdet bli brukt opp. Dette fører til at i forhold til det Jordiske internettet vil en få overlapping ved full tilkobling. Det innebærer for eksempel at IP adressen til VG vil være til en annen Erransk komputer samtidig. Samme ip adresse vil derfor peke til 2 forskjellige steder. Disse forhold gjør at en i første omgang ikke kan blande de 2 internettene sammen direkte. Fra Erransk side kan det også bli opprettet egne webservere spesiellt for kommunikasjonen med det Jordiske internettet. I første omgang er det mulig det bare blir opprettet noen enkle webservere fra Erransk side. Sambandet settes opp fra Erransk side på følgende måte. Det etableres en Erransk stasjon eller det utplasseres en Erransk telemeterskive som er avskjermet i nærheten av det jordiske tilkoblingspunktet. Denne stasjonen/telemeterskiven har transceiverutstyr for den jordiske 802.11G protokollen for trådløse nettverk. Denne kobler seg så trådløst til et jordisk tilkoblingspunkt. Fra denne transceiveren går det en energiplan 3 link (lyshastigheten i 4de potens) direkte til Erra. Her er de andre komputerne satt opp.

 

 

Utfordringer fra Jordisk side.

  1. Håndtering av trafikkmengden.

Når dette tilbudet blir kjent vil det bli et veldig stress på tilkoblingspunktet som kan opptre som en flaskehals. Dette vil etterhvert løses ved at en tar i bruk trådløst Gigabyte forbindelse til det Erranske tilkoblingspunktet, senere kan dette bli erstattet med bruk av infrarød laser som har høyere båndbredde.

 

  1. Skilling mellom det Erranske internettet og Det jordiske for å unngå dobbel routing. I første omgang er det tenkt løst ved bruk av VPN forbindelser til det Jordiske lilkoblingspunktet. Dette vil også løse kapasitetsproblemene da ca 200 personer maks kan være tilkoblet den Jordiske gateway komputeren på en gang. Senere vil problemet kunne løses ved hjelp av en proxy server i den jordiske gateway komputeren. Den jordiske gateway komputeren vil også ha sitt eget DNS system som kommuniserer med det Erranske DNS systemet. En vil her prøve å unngå overlapping ved at det etableres top level domener (TLD) som ikke finnes på Jorden enda som kan brukes i det Erranske systemet. På sikt vil det Erranske og øvrige galaktiske internett smelte sammen og bli koordinert med det jordiske. En må da bruke høyere protokoller enn den Jordiske IPV6 protokollen for å få dette til å gå bra. Det ble opprettet et prøveprosjekt hvor VPN forbindelser ble utprøvet i slutten av April 2009.

Erfaringene fra testene med dette tilsa at VPN ikke var så egnet som tilkoblingsmetode av følgende grunner. Oppsettet var komplisert for klienten med inntasting av spesielle DNS adresser osv som en del av oppsettet. Forbindelsen fungerte ikke hvis en brukte samme type IP adresse område på klientsiden som på server siden. Det siste problemet utelukket mange brukere med speedtouch router fra NextGentel da disse bruker samme IP adresseområde som serveren. Vi har derfor valgt å gå videre med konseptet bruk av proxy server mellom gateway komputeren og det øvrige internett. Dette fungerer bra så langt.

 

Prosedyre for å koble seg til testsystemet.

Med internett explorer:

Klikk på verktøy og velg Alternativer for Internett. Klikk deretter på LAN-innstillinger. Hak av for Proxy-server. Skriv www.galactic.to i adresse feltet og skriv 400 som portnummer. Trykk på OK. Trykk også på OK på Alternativer for Internett siden. Skriv http://info.erra i URL feltet. Du blir nå spurt om brukernavn og passord, Skriv erra som brukernavn og au38zdk1 som passord. Hvis alt går bra, får du opp en side med )OE symbolet øverst som er symbolet for Erra. Du kan teste linkene på denne siden. For å gå videre klikker du på http://test.erra linken. For å velge en utenomjordisk server trykker du på en av kanal linkene. Hvis du får opp noe på en av disse har du havnet på en utenomjordisk komputer. Ved null respons er ikke noen av linkene koblet opp. Det er usikkert når disse linkene virker fordi de er avhengig av aktiv deltakelse fra ET sivilisasjoner for å virke. Når du er ferdig med å surfe, fjern haken for Proxy-server under Alternativer for internett ellers vil surfingen på andre internettsider bli tregere.

 

Med Mozilla Firefox:

Klikk på verktøy og velg innstillinger. Klikk deretter på Avansert. Klikk på Nettverk. Klikk på Innstillinger. Hak av manuelle mellomtjener innstillinger. Skriv inn www.galactic.to i HTTP feltet. Skriv 400 i portfeltet til høyre for HTTP feltet. Ikke fyll ut noen av de andre feltene. Trykk OK. Trykk også OK under Nettverk bildet. Skriv http://info.erra i URL feltet. Du blir nå spurt om brukernavn og passord, Skriv erra som brukernavn og au38zdk1 som passord. Hvis alt går bra, får du opp en side med )OE symbolet øverst som er symbolet for Erra. Du kan teste linkene på denne siden. For å gå videre klikker du på http://test.erra linken. For å velge en utenomjordisk server trykker du på en av kanal linkene. Hvis du får opp noe på en av disse har du havnet på en utenomjordisk komputer. Ved null respons er ikke noen av linkene koblet opp. Det er usikkert når disse linkene virker fordi de er avhengig av aktiv deltakelse fra ET sivilisasjoner for å virke. Når du er ferdig med å surfe, velg Ingen mellomtjener  under instillinger under Nettverk menyen ellers vil surfingen på andre internettsider bli tregere.

 

Tore 3/5-2009