Info fra Erransk sambandsgruppe angående fremtidig telekommunikasjonsutvikling på Jorden

Fikk noen telepatiske hint fra Erranerne angående hvordan de ser for seg
telekommunikasjonsutviklingen på Jorden. (Mulig at de har foretatt en tidsreise fremover for å se).

I følge Erranerne vil over 90% av all telekommunikasjon på Jorden bli IP (Internett) basert. All TV, Radio, Telefon, Internsamband (Walkie Talkie for offentlige etater osv) etc. vil gå via et videreutviklet internett. Etter GSM, UMTS og TETRA vil det utvikle seg noe som tilslutt vil kunne omtales som et globalt trådløst IP sone system, som spres på samme måte som mobiltelefonen gjør i dag med en masse lokale middels og små basestasjoner supplert med flere lavbanesatellitter for mer øde områder. Disse kobles sammen med en intern protokoll slik at det utad virker som et enhetlig system (En stor global trådløs internett sone). Når en kobler seg opp mot systemet blir man tildelt en IP adresse, og en er da koblet opp mot dette Internettet. Dette gjør det mulig å surfe på internett, se TV, bruke telefonen, høre  på radio, snakke i kommunikasjonsradio etc. Bilradioene blir webradioer hvor en kan høre på  direktesendte programmer eller høre på mp3 filer slik som på Alternativkanalen. En kan også abonnere på musikkanaler hvor en setter sammen den musikken en vil høre selv og mens man kjører blir denne musikken spilt i sekvens slik en har satt opp på forhånd. Bilradioen vil koble seg til basestasjoner slik dagens GSM telefoner gjør med roaming mellom cellene. Når en kommer ut på landsbygda uten dekning, kobler bilradioen seg automatisk opp mot en lavbanesatellitt. Vanlige hjem vil som regel koble seg til systemet ved hjelp av fiberoptiske kabler og de trådløse ruterne i hjemmene bidrar til den felles globale trådløse infrastrukturen. Systemet vil  ikke benytte IPv4 slik dagens internett gjør, men det blir heller ikke IPv6 med de lange heksadesimale IP adressene. Hvis dagens ip adresse er noe slik som dette 192.168.1.30 kan den nye adressen bli noe slik 192.168.1.30.100.310 og senere bli slik 192.168.1.30.100.310.200 osv. Systemet vil antakelig bli slik at en både kan skrive inn de gamle internettadressene og de nye i samme system. Begge IP adresse systemer vil fungere sammen, og kan bruke de samme ruterne. Heksadesimale internettadresser vil ikke slå så mye an. Det vil i stedet utvikle seg en løsning som kan utnytte dagens infrastruktur i størst mulig grad. På et tidspunkt vil systemet utvides til også å omfatte deler av et større galaktiske internett. Dette skjer allerede med dagens internett, men det er ikke noe som folk legger merke til. Dette skjer ved at romfolket kobler seg inn på trådløse internettforbindelser ved hjelp av telemeterskiver eller at de kobler seg på de fiberoptiske kablene som går under havet mellom kontinentene og fører de nye fiberkablene til sine underjordiske baser, eller de bruker energiplan 2 og 3 linker fra tilkoblingspunktene. En kan også hjelpe systemet med å sette opp spacelinks. Dette gjøres ved å sette opp en retningsstyrt antenne som peker mot zenit og som er koblet til en kraftig trådløs ruter. Så og si hele frekvensspektrumet mellom 1 GHz og 10 GHz vil bli allokert til dette systemet. Hele frekvensspekteret mellom 0 og 30 MHz vil delvis bli frigitt til eksperimentering av radioamatører og annet. Frekvensspekteret mellom 30 MHz og ca 500 MHz vil både bli brukt til noe amatørradiolignende aktiviteter, samt til en hel masse fjernstyringsformål samt til kommunikasjon mellom roboter. Frekvensområde mellom ca 500 MHz og 1000 MHz vil delvis bli en del av IP infrastrukturen, men vil også kunne bli brukt til andre formål. Radioamatørene vil bli splittet i 2 grupper. Den første gruppen vil holde fast ved den gamle kommunikasjonsformen med AM, FM, CW og SSB. Dette vil bli betraktet som radiohistoriske aktiviteter. Den andre gruppen radioamatører vil forske på nye kommunikasjonsformer innenfor energiplan 2 og 3 (hyperroms kommunikasjon) og disse vil være noen av pionerene innen for dette feltet. De vil foreta QSOer direkte til andre planeter rundt andre stjerner i galaksen og muligens også til andre galakser. Den vanligste måten å kommunisere med andre planeter på vil imidlertid være ved hjelp av det globale internett systemet. En går da inn i et samtalerom på internett som er tilegnet for eksempel planeten Erra og en kommuniserer der med tekst, bilder og tale direkte med folk på planeten Erra via ens faste eller mobile terminal. Folk som har EL allergi for de mikrobølgefrekvensene som dette systemet bruker vil ha problemer med å leve på Jorden mellom år ca 2013 og 2120. Etter år 2120 er det forventet at sambandssystemet går over til energiplan 2 og 3. Det er mulig det blir utviklet en medisinsk kur mot EL allergi. Hvis ikke det skjer vil disse personene få problemer da sambandsnettet vil omkranse hele Jorden ved hjelp av blant annet satellitter. Kontakten mellom Jorden og andre planeter vil gradvis utvikle seg via internett på en slik måte at det til slutt blir vanlig. Dette skjer allerede i dag. Skeptikerne vil ikke tro på dette uansett selv om de surfer på en internettside som befinner seg på en server plassert på planeten Erra. For hvermansen og spesielt ungdom vil dette etter hvert bli naturlig og det medfører at Jorden blir en del av den galaktiske sivilisasjon via nettet. Når kontakten er opprettet her blir det naturlig med fysiske kontakter uten frykt.

Mottatt av Tore 27/9-2009.