For å komme inn på forumet må du koble deg til gateway komputeren mot det Erranske internettet. Forumet befinner seg på Erransk side (ikke nødvendigvis på planeten Erra) av gatewayen og benytter seg derfor av et annet DNS system enn det som brukes på Jordens internett. For å koble deg til gatewayen definer http://www.galactic.to i nettleserens proxyserver innstillinger og sett 400 som http port. Du kan du lese om den videre prosedyren på http://www.semjase.no/Erra3.html Etter at innstillingene er gjordt kan du komme til forumet ved å skrive http://forum.semjase for videre info kan du gå inn på http://info.erra