Info om Meier fra Erra:

------------------------------

De opplyser om at flere

av de kontaktene som Meier hadde etter at Semjase brøt forbindelsen med han var falske kontakter generert av personer innen et sammarbeidsprosjekt mellom

CIA og Sveisisk etteretning primært. De brukte trenede telepater på Meier for å lure han til å tro at det var Erranere han hadde kontakt med. I visse tilfeller ble også mindkontrollelektronikk brukt på han for at han skulle få

falsk hukommelse (realvisjoner) av erranske møter. Flere år senere ble han kontaktet av en utenomjordisk rase av lyransk opprinnelse. Denne rasen er veldig lik Erranerne i fysisk utseende, men den tilhører en annen planet lokalisert i stjernegruppen Hyadene. Her finnes det flere planeter befolket fra det lyranske slektstre. Noen av disse planetene samarbeider med Erra og andre gjør det ikke. Kontaktpersonen hans Florena kommer fra en Hyadisk planet som delvis fremdeles er tro mot den gammelpleiadiske renegat tankegang. De er dog ikke så ekstreme i dette som bafattende. Denne kloden er i opposisjon til den samfunsform som praktiseres på Erra. De har fartøy som er like variation 2 skip i konstrukson og virkemåte. En kan ikke skille disse skipene fra de erranske på fysisk utseende. I begynnelsen sammarbeidet denne gruppen med de etteretningsfolkene som genererte falske erranske kontakter ovenfor Meier. Nå har imidlertid Etteretningsgruppen overlatt 90 % av kontaktaktiviteten ovenfor Meier til den Hyadeiske gruppen. De har imidlertid fremdeles et sammarbeide som består i at Hyadegruppen sender gjevnilge rapporter til den Jordiske Etteretningsgruppen angående aktiviteten i FIGU. Florena har blandt annet hjulpet til med dette.

 

Skal det legges ut kontaktnotater fra Senere semjaseberichte må det opplyses om at de er generert av personer innen Jordisk etteretning i forbindelse med at det legges ut. Kontaktnotater fra tiden etter 1993 er også fra møter med de Hyanske personer som tidligere er nevnt. Fra 1996 til nå er kontaktnotatene primært basert på møter med Hyadiske personer.

 

Følgende skjema kan benyttes.

 

1975 – (1977) Semjase angivelig Slo hodet   Kontakter fra Erra.

Etter at Semjase angivelig slo hodet 3 kontakter fra Erra samt flere falske fra etteretningsvesenet.

 

1981 - 1993 Primært genererte kontakter fra CIA/Sveitsisk etteretning.

1993 - 1996 Begynnende kontakter fra Hyadene samt flere fra CIA/Sveits samtidig.

1996 - 2002 Primært kontakter fra Hyadene.

 

I 1999 hadde en person i FIGU (ikke Meier) 3 kontakter med representanter for Orion imperiet.

 

Mottatt 20/1-2001