Meddelande från Andromeda

Er värld är i förändring, men det är en positiv förändring. Vi är här för att hjälpa er igenom de svårigheter ni skapar åt er själva för att ni tror det är så det måste vara. Låt oss ta er ur den villfarelsen nu. Ingen människa behöver gå igenom förändringen genom lidande, men ibland hjälper det om ni gör det, för ni får ovärderlig kunskap på vägen. När ni lärt er detta kan ni gå vidare utan smärta - såväl fysisk som psykisk. Den förändring jorden kommer att gå igenom är nödvändig för planetens utveckling mot ett högre medvetande. Jo, planeter är levande väsen också och ni är en del av detta väsen, precis som atomerna i era kroppar är delar av er.  När nu jorden står inför denna stora förändring är det viktigt att så många som möjligt av er ljusarbetare där ute vaknar upp och inser er rätta uppgift på den här planeten. Ni har alla valt att vara här just nu för att hjälpa till i utvecklingsarbetet inför den nya tidsålder jorden nu är på väg in i. Det är en tid av många förändringar och många omvälvningar. Oroa er dock inte för framtiden, för allt som sker är till gagn för jordens utveckling, och därför även för resten av detta Universum. Om ni ännu inte kommit till insikt om er uppgift här på jorden så ber vi er uppmärksamma alla händelser och impulser ni upplever. De ger er ledtrådar och visar er vägen till er uppgift - om ni väl att märka följer råden ni får. Se dock upp med "falska profeter". Lita bara på ert eget inre. Det som känns rätt i ert hjärta är också den rätta vägen att följa.  Ni har alla olika uppgifter och inte alla har samma sanning. Detta är inte så motsägelsefullt som det låter, utan det beror helt och hållet på ur vilket perspektiv ni ser det. Låt oss ta ett exempel: Om ni talar med en person på andra sidan jordklotet när solen är på väg att gå ner, och den personen säger att solen just håller på att gå upp - då har ni båda rätt. Från vår synvinkel går dock solen varken upp eller ner; tre olika uppfattningar och alla är sanning, trots att de kan verka som lögner för den som ser det ur ett annat perspektiv. Döm därför inte någon annan människa som lögnare, för ni vet inte vilken sanning som är hans eller hennes.  Sett ur vår synvinkel är jorden inne i en ytterst glädjerik period just nu, även om ni kanske har svårt att se det. Den förändring som har påbörjats är grunden till en ny fas i jordens historia och den kommer att få verkningar långt utanför solsystemets, ja även galaxens, gränser. Att ni kan uppleva förändringarna som svåra beror på att de har kommit lite tidigare än planerat.  Alla förändringar i jordens medvetande har föregåtts av klimatförändringar. Så även denna gång. Skillnaden är att det är människan som påskyndat händelseförloppet genom att utsätta jorden för en allt mer accelererande miljöförstöring. Detta påverkar klimatet så mycket att medvetandehöjningen startats snabbare än ursprungligen planerat. Därför har väldigt många ljusarbetare valt att inkarnera på jorden i dessa tider, för att hjälpa till i födsloarbetet och för att höja jordens vibrationer. Många utomjordiska energier har också fått till uppgift att hjälpa dessa ljusarbetare att klara av sina åtaganden. Ingen är dock tvingad att fullfölja det arbetet. Skulle någon känna att det blir för svårt, eller att de gör bättre nytta i en annan dimension, så står det dem fritt att göra det valet, men gör det då nu så att någon annan kan hjälpa till istället.  Vår uppgift är att sprida kunskap om denna förändring och att hjälpa ljusarbetarna när det behövs. Vi har dock inte rätt att göra detta om vi inte blir ombedda, så om ni vill ha vår hjälp får ni be om den. Även om ni kanske inte tror att ni har kontakt med oss, så hör vi alltid era rop på hjälp. Vårt sätt att ge er denna hjälp beror på hur mottagliga ni är för svaren. Vissa av er kan vi kontakta direkt via telepati. Andra når vi indirekt via andra själar. Det kan vara genom att ni får den information ni behöver genom böcker som kommer i era händer, eller något ni hör på radio eller TV. Det kan också vara ett möte med en annan människa som ger er svaret på era frågor. Har ni bara tillit till er egen förmåga och uppmärksammar de tecken ni får, behöver ni aldrig tvivla på att hjälpen kommer när ni behöver den. Sedan är det naturligtvis upp till er om ni vill följa råden eller förkasta dem. Återigen gäller att ni endast skall göra det ni känner är rätt. Det finns störningskällor i alla kanaler och det är bara ni själva som kan avgöra om informationen nått er i rent skick. Lyssna därför alltid till den inre rösten. Ni kanske inte tror att ni kan uppfatta den, men det kan ni, var så säkra. Skulle ni möta motgångar beror det antingen på att ni gått emot er rätta väg, eller också är det en lärdom ni valt för att utvecklas. Det kan vara svårt att veta vilket det är, men ju mer erfarenhet ni får av att lyssna inåt desto lättare har ni att avgöra vad som är orsaken till problemet. Se er aldrig som offer för omständigheterna, utan ta de chanser till utveckling ni får som den gåva det är. Ju fortare ni lär er "läxan" desto snabbare blir ni av med problemet.  Om ni ser på människorna i er omgivning som lärare, i synnerhet de som ni anser orsakar er obehag, så får ni en annan synvinkel på svårigheterna. Var förvissade om att dessa människor älskar er innerligt på ett högre plan. Endast de som älskar er mest kan ta på sig den svåra uppgiften att vara era lärare i Universell Kärlek. Nästa gång ni känner er illa behandlade av någon så försök att tänka på att den människan älskar er mycket djupt. Det ger er ett högre perspektiv på tillvaron. Var också alltid förvissade om att vi älskar er, vad ni än gör. Skulle ni få känslan att vi är irriterade eller arga på er, så är det er egen irritation och ilska ni känner. Innerst inne vet ni att ni gått emot er inre sanning och det skapar en konflikt inom er. Döm er inte för hårt utan förlåt er själva och gå vidare med ytterligare en lärdom i bagaget.  Det enda vi ber er om är att göra det bästa ni kan, och att göra det nu. Jordens förändringsfas accelererar oerhört snabbt nu och det finns inte mycket utrymme för tvekan. Försök frigöra er från de jordiska rädslorna så mycket ni kan. Ni är beskyddade och hur svårt ni än tycker att livet på jorden är så behövs ni alla där. Er uppgift är att ta jorden genom den här utvecklingsfasen och in i den fjärde dimensionen. När ni gjort det står det er fritt att välja om ni vill fortsätta livet på jorden eller gå vidare till andra uppgifter. En del av er vet redan nu vad ni skall göra, och har gått med på att hjälpa till i inledningsfasen i den nya dimensionen. Oroa er inte för om ni kommer att klara det eller ej. Det gör ni. När den tiden kommer så kommer ni att minnas de lärdomar ni har fått under er undervisning tidigare, dels i andra inkarnationer och dels på det icke-fysiska planet. Mycket av undervisningen sker under det ni kallar sömn och det är inte meningen att ni skall minnas dessa lärdomar innan ni är redo att använda dem. Till er som inte tror att ni har någon uppgift här på jorden vill vi säga: Det har ni. Ni hade inte tagit del av den här informationen om ni inte hade valt att hjälpa jorden i dess utveckling mot ett högre medvetande.