OVERSIKT OVER GEOGRAFISKE AKTIVITETSOMRÅDER FOR ROMFOLK I FORBINDELSE

MED JORDEN.

----------------------------------------------------------------------

LUNA  (Månen) Koordinerende hovedbase for galaktisk aktivitet på Jorden,

samt en generell galaktisk base. Basen befinner seg under måneoverflaten

og er sprett rundt på hele månen. Basen er oppdelt i seksjoner hvor

hver seksjon enten er skilt på studieområde eller brukergruppe.

Brukergruppe kan være forskjellige brukere fra forskjellige planeter i

og utenfor galaksen. Basen har også felles arealer for alle brukere.

I disse felles arealer kan det foreksempel være plantet underjordiske

skoger ol. Det er også felles gruppe arealer, hvor gruppeinndelingen her

går på atmosfæretype og andre vesentlige miljøfaktorer. Noen av fellesarealene er også formet som byer.

Mellom de forskjellige seksjonene

av basen går det et avansert tunnelbane system. Dette transport systemet,

er spredt på kryss og tvers av hele månen. Tunnel systemet er ikke basert på skinner, men er rør hvor prosjektil formede vogner kjører. I noen seksjoner er det kunstig

dagslys tilsvarende til de planeter brukerne kommer fra. På måneoverflaten

drives det blant annet gruveaktivitet for utvinning av mineraler O.L

til andre galaktiske formål. Basen strekker seg over flere naturplan

langs den engoniske dimensjonakse. Mellom noen av disse naturplan er det

et transportsystem som gir fri forbindelse begge veier. Store stjerneskip

som besøker basen kommer som regel inn på et naturplan over humpnap for

å unngå registrering av militære myndigheter på Jorden. De kan også

komme inn i ly av skyggen fra månens bakside. Basen har materiesender for

trådløs overføring av fysisk materie fra basen til jorden. En putter gjenstanden som skal sendes inn bak sendere og bestemmer mottakerstedet

på Jorden. Gjenstanden vil så materialisere seg direkte på mottakerstedet

uten bruk av mottaker utrustning. En materiesende av den typen som brukes

ser ut som en elektrostatisk høytaler hvor den buede fronten peker mot

Jorden og gjenstanden som skal sendes plasseres bak buen.
Senderen er ca 10 Cm tykk og størrelsen varierer etter som hva det er som

skal sendes. Den jeg har sett var Ca 1 meter og 20 Cm høy og ca 70 Cm bred

den var firkantet. Basen har et avansert system for overvåking av elektromagnetiske signaler på Jorden. Basen er også utstyrt med fjernskermer

som gjør at ethvert område på jordoverflaten ned til under 1 Cm oppløsning

kan studeres i detalj. Fjernskjermene benytter sannsynligvis høyenergi

bølger. De er uavhengig av fysiske hindringer, og kan dermed se inn i bygninger. På basen er det stasjonert flere skiveformede speiderfartøy som

brukerne forholdsvis fritt kan benytte til nærmere studier av Jorden.

Basen kan nås av vanelige jordboere på et fritt kommunikasjonsområde.

I praksis vil det i dag si mellom 26 MHz og 28 MHz, da dette kommunikasjons

område i praksis er utenfor de Jordiske myndigheters kontroll.

Det skal også være mulig på frekvenser over 100 GHz. På de oppgitte

frekvenser er toveiskommunikasjon mulig. Basen er åpen for alle besøkende

som er oppriktig interessert i galaktisk aktivitet. Basen er stengt for

representanter som kommer for Jordiske myndigheter, fram til år 2000.

Bare unntaksvis fravikes denne regel. Dette for å hindre at romfolk blir altfor

involvert i Jordisk stormaktspolitikk til fordel for en av partene.

Basen er åpen for vanelige Jordboere på den betingelse at de kan ta seg fram til basen selv.

Det kan også her gis unntak. Basens eksistens er kjent

av den jordiske etterretningsorganisasjonen CIA. Etter år 2000 er det meningen

at flere av romfolkets baser skal åpnes for allmennheten, da det er meningen

at Jorden skal tre inn i det galaktiske felleskap på humpnap nivå i denne

perioden. Miljøet på basen er åpent og vennelig, og en blir vennelig vist

rundt hvis en avlegger denne basen et besøk. Basen kan nås med romfartøy,

eller en kan nå den med astralreise. Det er også mulighet for å bli hentet

med et av basens romfartøy hvis en kjenner noen som arbeider der.

 


TITICACA

----------

Romfolkets viktigste base på Jorden. Basen ligger mellom 2 og 5 Km under

bunden på Titicaca sjøen.

Basen ble bygget av romfolk like etter at Jordoverflaten var størknet

etter at jorden ble dannet. Basen er på størrelse med byen Tokyo i areal, og er en generell galaktisk base. Adkomsten til basen er under vannet.

Basen har vært åpen under andre sivilisasjoner på jorden, men er for øyeblikket stengt for vanelige Jordboerer. Basen inneholder et stort

bibliotek ikke i form av bøker men krystaller. På disse krystaller

er det spilt inn viten fra mange planeter. Biblioteket er betydelig selv

i galaktisk sammenheng, det er derfor strengt bevoktet mot folk fra Orion

forbundet da de kan benytte opplysninger i dette biblioteket i krigerske

hensikter. Hvis Orion forbundet er nedkjempet av Det Galaktiske Fredsforbund

nå er det bare Orion agenter på jorden og krigerske Jordboere en må vokte

denne basen for. Basen besøkes jevnelig fra hele galaksen og noe utenfor

galaksen. Basen er også bolig for folk som har nådd et høyt åndelig

nivå.B asen er utstyrt med en engonisk gateway (stargate). Den interstellare linje

mellom Sirius og Solen krysser gjennom denne basen 1 gang i året. I den

perioden er det mulig å foreta (åndelig innvielse) på basen.

 

LHASA Tibet

-----

Denne base ligger fjellene overfor Tibets hovedstad Lhasa.

Dette er en observasjonsbase. Den er bygget i et gammelt

vulkankrater. Basen var aktiv senest så seint som på 1950 tallet.

 

KYPROS

------

En underjordisk base under øya og landet Kypros.

Basene hensikt er ukjent, men den har vært brukt til eksperimentering

med innpoding av paranormale evner hos Jordboere.


AUSTRALIA

----------

Underjordisk observasjonsbase i det sentrale Australia.

 

NORGE

------

Base ca 2 Km under vannet Øyungen i Hessedalen utenfor Trondheim. Noe av basestrukturen finnes også inne i

noen av fjellene som er rundt Øyungen.

 

Base inne i et fjell i Holter kommune på Romerike. Dette er en føderasjonsbase som blant annet foretar

vedlikehold på utenomjordiske skip. Basen er på størrelse med 2 fotballbaner og ligger ca 200 meter ned i fjellet. Forruten servicebase har denne basen også boliger for romfolk på midlertidige oppdrag på Jorden.

Basen har blant annet vært benyttet av besøkende fra planeten Erra i retning Pleiadene.

 

Det skal være en base i nærheten av fjellet Torghatten i Nordland

 

 

 

ANTARKTIS

------------

Stor base under isen et sted på det antarktiske kontinent. Det er 2 baser i Antarktis. Den første ble bygget av utenomjordiske sivilisasjoner og befinner seg i nærheten av polpunktet. Den andre ble bygget av Tyske innvandrere fra det 3dje rike på 40 tallet og befinner seg under isen et sted i Dronning Mauds Land. Denne basen er bygget i et stort hulrom under isen som er dannet av en aktiv vulkan. Denne basen har også blitt galaktisk og er for det meste betjent av romfolk fra Aldebaran sammen med etterkommere etter de Tyske innvandrerne.

 

 

UNDERSJØISKE BASER.

----------------------

Disse basene kan strekke seg over 4 naturplan.

Noen slike baser begynner sin struktur først på naturplanet over oss

og er derfor ikke registrerbare i HUMPNAP. Basene er bygget som en by

på store havdyp. Byen har som regel en sirkelform og er omgitt av

et kuppelformet kraftfelt med en sterk antigravitel sone som holder vannet

borte fra byen. Innenfor er det en atmosfære som innbyggerne trives med.

De forskjellige baser kan være bemannet med en ensartet gruppe, slik at på noen baser kan det være overvekt av mannskap med utgangspunkt i Pleiadene

og andre baser kan ha overvekt fra en annen stjernekonstellasjon.

Det var i 1990 syv undersjøiske baser som er kjent, hvis en regner med basen under

antarktis. Denne basen ligger dog under frosset vann (IS).

 

Basene befinner seg på følgende steder:

 

Mellom Australia og New Zealand

Utenfor Koreas kyst

I nærheten av Påskeøya

Utenfor Thule på Grønnland

Utenfor Mount Shasta i nordre Kalefornia

Vest for Kanariøyene

 

Mannskapene på disse basene har som primæroppgave og hindre misbruk av

atomkraften og andre krefter på jorden, slik at følgene kan skade

balansen i Melkeveien.

 

MARS.

-----

Det skal finnes en base på planeten Mars som har som oppgave å analysere

TV og Radio kringkasting fra Jorden. Denne basen brukes også muligens til

analyse av annen radiokommunikasjon på Jorden innsamlet av eteriske satellitter i nærheten av Jorden.