Til RDM angående SEH og hensikten med Semjase.no

SEH har et bestemt forhold til Erranerne som han må ordne i dette livet og det er en av grunnene til at han er inkarnert på Jorden. Han har uvilje mot dette foreløpig, og de har gått direkte inn på PCen hans ved en anledning. Han sier at han ikke vil gjøre noe før han får besøk av Semjase i stua. Erranerne vil at han skal holde foredrag for dem angående sivilisasjonen på Erra i Norge, Tyskland og Irland slik du nevnte. De foredragene SEH er ment å holde skal beskrive kulturen, arkitekturen samt hvilke samfunsform og teknologi de bruker på Erra. Hensikten med dette er at Jordboerne skal bli mere interessert i kulturen på Erra og hvordan Erranerne har løst sine samfunnsproblemer, slik at vi kan lære av dette. Det vil da på sikt kunne utvikles en høyere samfunnsform på Jorden etter inspirasjon herfra. Det vil også føre til at det vil kunne bli åpen kontakt mellom visse kulturer på Jorden og Erra. Opprettelsen av semjase.no og den gruppen som er nevnt der ble tatt etter telepatisk initiativ fra Semjase for å koble sammen personer i Norden som er inkarnert fra Erra, Sirius og Andromeda primært. En annen hensikt er å få nordiske mennesker interessert i utenomjordiske kulturer, samt at de får interesse for åpen kontakt med Erranere og andre utenomjordiske. Hvis en person erkjenner at Erranerne eksisterer samt at vedkommende ønsker kontakt, har Erranerne lov til å kontake/besøke vedkommende. Hvis vedkommende ikke tror at Erranerne eksisterer har de ikke lov til å kontakte vedkommende bevisst i følge galaktiske lover. Det er derfor veldig viktig at jordboerne erkjenner eksistensen av utenomjordiske kulturer for at Jorden skal bli medlem av et større galaktisk fellesskap. I og med at du jobber med OU er det nok innen for dette feltet at du skal arbeide. Ellers antyder Semjase at hun nok kunne se at du kan gjøre noe av de tingene det er meningen at SEH skal gjøre. Da vil du imidletid bli kjent da du må holde foredrag osv. Hun bekrefter at de beamet bilen din opp på veien når du kjørte utfor. Du burde kontakte SEH for å diskutere samenfattende livsopplevelser. Det er mulig dere er koblet til samme gruppesjel. Ellers bekrefter Semjase at du ha hatt ditt forrige liv på Erra.

Tore.