Sasha fra planeten SARSUS i den 6. dim. Kanalisert av B. K.

 Det er nå jeg Sasha, Britt Kirstens åndelige søster og veileder, som nå har tatt kontrollen, og styrer henne gjennom denne og senere trancer og når hun kommer til seg selv, fortsetter hun som før og starter fra der hun var. Dette gjør vi ikke for å frarøve henne, men dette er noe hun og vi er blitt enige om i tidligere liv. Og vi er veldig stolt av henne, for

å ta på seg denne store oppgaven, for det er en krevende, og sterk fysisk/psykiske påkjenninger hun utsettes for. Hun vet at mange vil le av henne, tro hun er gal mange vil bli rasende på henne hun vil bli utatt for harselas, men vil også vekke stor tillit, beundring og takknemlighet hos menneskemengden som ser og forstår at dette er gjort av ren kjærlighet til menneskeheten, og i ydmykhet og dyp respekt for menneskeheten og i Guds, Skapelsens, englenes og romvesnenes Ånd. Hun vil vinne dyp respekt og kjærlighet hos en hel rnenneskeskare, men i dette jordiske livet hennes er hun ikke klar over/’husker ikke ennå hvilken stor oppgave som er staket ut for henne. Hun er klar over litt, blandt annet at hun skal skrive denne boken, men i hennes jordiske vesen er hun fremdeles usikker på om det hun opplever er hennes egen »fantasi» ,.eller om, hun virkelig har kontakt med oss på den »andre siden»’

og oss romvesener. Men gradvis åpner vi øynene hennes litt etter litt, og gir henne stadig forsikringer etter at vi har satt henne på harde prøver, dette er noe alle må igjennom, som har påtatt seg slike store oppgave og nå er hun kommet så langt at hun begynner å forstå at dette er virkelighet det er ikke innbilning/hennes fantasi da først kan hun begynne utviklingen og da vil den skje raskt og vi håper vi har fått henne dit nå, men hun må få følge sitt eget utviklingstempo. Dette har ikke  vi lov til å påvirke. Men vi håper på det sterkeste, og tror hun nå er kommet så langt i utviklingen, og da vil tingene skje i stormskritt. Først da begynner tingene å skje, for denne sjelen skal være med til »siste slutt!» slik hun har bedt om. Og det haster virkelig nå.

Vi har store planer for henne. Når jeg nevner tiden, mener jeg at hennes oppvåkning var så viktig pga. situasjonen som har kommet helt ut av kontroll.  Dette sier jeg/vi ikke for å dømme, men bare påpeke fakta, men håpet vårt er jo at denne boken skal hjelpe dere til å komme i riktig spor igjen! Intet ville gjøre oss mer lykkelig, men vit at tar dere ikke denne boken/Apellen alvorlig må vi gripe inn, til dere forstår/innser at dere ikke kan holde på slik lenger Vi har ikke lenger LOV, å være passive. Men om dere snur om i tide. vil penger ikke lenger ha noen verdi, for andre verdier i livet vil utfolde seg for dere, og få mye større verdi/betydning enn penger/makt/begjær, noen gang har betydd for dere, dette er sannheten. I vår atmosfære råder en ubeskrivelig sterk kjærlighetsfølelse som kiler i hele kroppen i bare enda, enda sterkere og bedre enn den jordiske kjærligheten. Det er noe av den rene kjærligheten dere føler i den første forelskelsen. Da føler dere som om dere svever i den syvende himmel, dere føler at ingenting negativt kan bite på dere, for nå har dere funnet den STORE  KJÆRLIGHETEN! Alle som har vært forelsket en gang, kjenner denne, følelsen de kjenner seg igjen i beskrivelsen, Men det er bare et snev av det dere kommer til å oppleve og kan komme til å oppleve allerede her nede på jorden om dere klarer å snu utviklingen. Derfor er det så viktig at dette budskapet når ut så rask som mulig. Den vil bli oversatt på alle språk og hun kommer ikke til å få mye ro fremover, men til gjengjeld, vil vi fylle livet hennes med kjærlighetserklæringer, som vil løfte henne/hjelpe henne gjennom de tunge stundene. Hun kommer nemlig til å trenge masse hjelp fremover, men vi vet også at hun kommer til å klare denne oppgaven. Nå tilbake til beskrivelsen hun kommer med, det hun beskriver at hun føler det som hun er et »kidnappingsoffer »skyldes den jordiske utviklingen. Vi var nødt til å gripe inn. Da hun var oppe hos oss i sitt forrige liv, og hun hadde inngått denne avtalen/ønsket/sørget hun for(unnskyld) vi sørget for å slette hukommelsen hennes, for om hun skulle huske hennes oppgaver og visste alt det vonde hun måtte gå igjennom nede på jorden og ha, minnene fra det gode livet vi har her, ja da kan jeg forsikre dere at hun aldri ville vært noe annet sted, enn her Hun ville aldri valgt dette jordiske livet om hun visste alt det vonde hun skulle gå igjennom, selv om hun har valgt alt dette selv. Det er en kjærlighetserklæring fra oss  og svekke hukommelsen deres. Gradvis åpner vi deres tredje øyet, skritt for skritt og når dere stiger trinn for trinn på utviklingsstigen sender vi dere kjærlighetserklæringer, men dere har bare ikke husket at det er vi deres kjære åndelige venner som holder øye med dere, og kan gi dere små tegn og hilsener, men dette skyldes blokkeringene av minnet og de tillærte jordiske handlingene. Dere har glemt hvor dere stammer fra. Vi lever evig! Men vi har alle en plikt til å klatre videre på utviklingsstigen, så til dere som lurer på hvorfor dere ikke husker fra tidligere liv skyldes dette enten at dere blir så oppslukt av jordisk liv, makt og begjær som jo »svekker» minnet fra det egentlige livet her oppe. Vi blander oss ikke inn i livet deres her nede, men vi har lov til å gi dere små/store tegn som en kjærlig hilsen og håpe at det vil hjelpe dere til å minnes/rekke blikket opp i takknemlighet og vi har også lov til å sette dere på prøver. Ikke for å gjøre dere vondt, men av kjærlighet,  i håp om at dere skal stige enda høyere på utviklingstrinnet. Vi er ikke voldelige vesener.

Du kan få alt du ønsker nede på Moder Jord, men da vil ikke penger, makt og begjær av alle slag ha noen betydning lenger, for da vil dere oppdage/oppleve større ting som gjør dere ville av glede/latter og sjelsro, hvilken glede det ville være for oss og se dere så lykkelig på vår Moder Jord. Det er dette vi ønsker for dere, skritt for skritt, ville vi åpne deres tredje øye etter deres eget tempo, men dere må vise tegn på å rette opp miljøforurensningen, stanse all krigføring umiddelbart! dere vil ikke gå glipp av noe, tvert i mot. Jeg vet at dere er rådville og tror at hva vil skje med Jorden da.  Men jeg forsikrer dere vi vil hjelpe dere. Krig har aldri løst konflikter.  Noen vil påstå at det holder befolkningseksplosjonen nede andre vil fremheve makt og penger. Selv barn hadde tatt klokere beslutninger når de blir forklart at de har gjort noe galt og hvorfor viser de anger, og gjør noe med det, og de går bort til den dem har behandlet galt, og ber om tilgivelse, og de får tifold tilbake de får respekt og ofte et nært og dypt vennskap som vil vare livet ut og et  vennskap som er så sterkt bærer frukter for begge partert. De lærer begge å respektere hverandre for den de er, og lærer å være ydmyke for hverandre og de ønsker å gjøre det beste for hverandre. Dere er alle brødre og søstre i Himmelen. Når dere bestemte dere for å reinkarnere her på Jorden var det noe dere selv hadde ønsket pga. ting dere ønsket dere hadde gjort ugjort. Når dere trår over dødens terskel vil dere finne svar på alt dere har lurt på og hvorfor dere handlet som dere gjorde. Og dere vil huske alt,  men nå har dere blitt tvunget til å ta et valg. For utviklingen på Jorden har skjedd så raskt og mennesket har brakt utviklingen frem i en eksploderende fart. Mye skal dere være stolt av, men på grunn av den raske utviklingen skal Moder jord nå heves opp og inn i fjerde dimensjon og det er en tillit og kjærlighetserklæring fra oss til dere, for det er dere vi har utvalgt til å ta denne beslutningen. Dere skal få være med å avgøre deres egen, menneskehetens og kommende generasjoners og Moder Jords framtid. Dere burde føle dere beæret og ydmyk over en slik tillitserklæring. Ved å velge rett vil Jorden heve seg til 4. Dimensjon dere vil heve dere selv opp mange trinn på utviklingsstigen/ utviklingstrinn. Dere vil heve etterkommerne/kommende generasjoners nivå og når dere selv velger å stige ned på Moder Jord så vil dere ha spart dere selv for alle disse plager dere har allerede utsatt dere selv kontra andre for. Om du synes du har det godt i dette livet, om du føler at du har kontroll i dette livet det være seg om du er populær enten fordi du har vært ambisiøs eller har påtvunget deg respekt ved å drive krigføring- så vit/busk da er din neste oppgave i livet å være enten krigsoffer/mobbeoffer/fattiggutt/fattigjente, eller en som er utstøtt. Dette er noe dere selv velger når dere kommer opp til oss det er ikke noe vi påtvinger/sier til dere at dere skall det velger dere selv når dere får vist livet deres på film. Så valget burde ikke være så vanskelig lenger/egentlig. Begynn å lytt til din bror/søster. La han/henne snakke ut. Neste skritt blir: Samarbeid Vi er alle unike, vi har alle noe positivt å bidra med hverandre! da vokser respekten, ydmykheten og KJÆRLIGHETEN fram! Først da begynner det virkelige Livet. Først da har vi forstått LIVETS SKOLE! og vi vil hjelpe dere!  Skritt for skritt! det er vår GAVE til dere.Med ydmyk og kjærlig hilsen deres åndelige søster Sasha! Vi håper av hele vårt hjerte at dere nå velger KJÆRLIGHETEN! Det er den som er LIVET SVAR! Først da kan også det VIRKELIGE LIVET begynne for dere! Til nå har dere hatt et valg, men som tidligere nevnt, pga. den eksplosive utvikling mennesket selv har utviklet seg er vi nå kommet til det punkt der både menneskeheten og vi romvesener, englene og åndene /sjelene må ta et valg/beslutning! For om dere velger å se bort fra denne boken og overse vår bønn om å snu om, så har vi nå fått tillatelse å gripe inn Pga. utviklingen. Men dersom dere velger det rette, nemlig kjærligheten LIVETS SVAR. Da vil vi hjelpe dere fram med alle midler! Vårt medium har beskrevet tidligere hva som vil skje om dere velger det motsatte. Og jeg kan bekrefte at det vil skje. Det begynner allerede nå i 1996. Tro ikke vi ser mindre til dere! Dere er alle under oppsikt! Vi ser hva dere jobber med og når dere lykkes gleder vi oss grenseløst med dere og sender dere små kjærlighetshilsener fra oss! For eksempel mennesker som gir deg ros for noe du har utført! Dette er engler vi sender til dere, riktig! De er engler akkurat som dere! Det er nemlig dette menneskene må lære å forstå. Det er dette som er karma! Hadde dere forstått dette så trengte dere ikke gå igjennom alle disse lidelsene, nei da ville dere kommet videre! Det er enda masse å ta fatt på! Nå har dere brukt  mange år på å krige, forurense, bruke vold.  Når dere enda ikke har forstått at KJÆRLIGHET er LIVETS SVAR, men bare fortsetter i enda voldsommere og mer brutal krigføring, vold, makt, forurensning, rus, penger og begjær, har vi nå fått klarsignal til å stanse dette. Ikke minst for deres egen skyld! Tro det eller ei! Vi unner dere ikke det dere må gjennomgå når deres jordiske liv tar slutt. For da ville det virkelig bli slutt på MODER JORD. Men dette vil ikke skje pga. sirkelen/syklusen skal gå sin gang. Og hvis dere skulle vise tegn til ikke å gjøre forbedringer da må vi gripe inn. Vi er nå mange romvesener og engler i atmosfæren og overvåker jorden.  For å unngå nettopp en slik katastrofe. Derfor er det så viktig å ta disse mediene alvorlig. Dersom dere viser tegn på anger tegn som viser at dere ønsker å rette opp skaden dere har påført moder Jord og dere selv, så vil vi også holde oss unna og ikke påføre dere disse forferdelige katastrofene noe vi  dessverre må, om dere velger å le/holde narr av disse mediumene, ser helt bort fra advarslene, og bare fortsetter og gjør tingene verre for dere selv og andre. For denne gangen er det alvor .Det er så viktig og forstå! Dere har selv vært med på a ta disse, valgene/dette valget og må nå også ta det rette valg.  Det avgjørende valget! Det er dere som har ført utviklingen så langt så dere ikke lenger har noe valg. Forstår dere hva jeg mener, kjære menneskebarn? Dere har ført utviklingen til det nivå der generasjoner(dere selv iberegnet ikke skulle nådd før et visst antall jordiske år) .Derfor har dere tvunget dere selv til å ta et valg. Og velger dere galt har vi fått klarsignal til å gripe inn. Når jeg sier til dere at om dere ikke velger rett vil vi påføre dere forferdelige  katastrofer, så skyldes ikke disse første katastrofene nemlig flom, ekstreme kulde/varmeperioder, jordskjelv, matforgiftninger, ukjente sykdommer som angriper immunforsvaret, epidemier med mer .Nei! Det er noe dere selv har påført dere. Men vi har også påtatt oss/fått klarsignal til å påføre dere store lidelser større enn dere ante kunne eksistere/og av de verste slag. Dette har vi fått tillatelse til av Gud vår alles Far. Dette sier jeg nok en gang ikke for å skremme, men for å fortelle dere/vite hva dere går i møte om dere velger å overse disse advarslene bl.a. Britt-Kirsten her beskriver. Henne skal/kan dere tro på. Og dere kan være sikker på at dette vil/kommer til å skje hvis dere velger å fortsette som før. Og nok en gang vil jeg presisere: Dette er ikke av ondskap. Det er av kjærlighet til dere og av respekt og kjærlighet til de som forsøker å jobbe/rette opp ting i sitt jordiske liv. Dere er alle sjeler/engler kledd i menneskekropp. Dere har alle deres oppgaver dere er alle Unike! For dere er alle Skapelsens Barn og dere vil alle huske hvorfor dere valgte å dra ned til jorden for å lære, men hvis dere blokkerer dette har vi fått beskjed å sette i gang! Det er vårt ansvar hvis dere makthavere på jorden svikter.

Men vi velger å sette vår lit til deg kjære leser! Ransak deres hjerter! Det er ingen skam og erkjenne at man har gjort noe galt og be Om tilgivelse! Tenk bare på hva Britt-Kirsten fortalte om at barna hadde mer vett enn for eksempel disse krigshisserne! Når barna blir fortalt at det har gjort noe galt og hvorfor så går barnet bort og ber om tilgivelse, selv om den som hadde vært slem mot barnet først vegrer seg fordi han synes det er flaut å må be om unnskyldning, og kanskje til og med ikke tror han da er den tøffe, han blir rikelig overrasket! For når han først overgår den barrieren så oppdager han at han ble jo sett opp til og respektert! Så enkelt er det! Så kjære dere som fører krig, til dere har jeg denne inderlige appell, og tenk på denne historien Det er faktisk så enkelt, finn heller ut av fiendens store hobbyer/lidenskaper og bygg en bro fra der, da utvikler du trygghet/respekt! For det er i grunn det dette egentlig bunner i! Tryggheten eller rettere sagt utryggheten. Man føler seg ikke trygg. Hadde dere bare åpnet for kommunikasjon så ville dere etterhvert bli bedre kjent finne ut at dere til og med delte samme hobby! Da ville tryggheten og tilliten bygge seg opp og sløret ville bit for bit bli avdekket. Og om  »fienden» ikke skulle vise seg å ha samme hobby så lytt til ham likevel! Kanskje han til og med kunne overtale deg til å prøve likevel! Hvis ikke har du likevel lyttet til ham/vist respekt og for å komme enda videre kunne du kanskje gå enda lenger og si: Kjære du! Vi er ikke enig i alt og vi har ikke samme hobby/interesser! Men egentlig er jo det veldig flott! Det viser bare at vi er unike/spennende! Jeg respekterer deg for den du er, du har mange gode egenskaper jeg ikke hadde funnet ut av om., jeg ikke hadde satt meg ned og tatt meg tid til å prate med deg! Så enkelt er det og hvem er du som kan komme og si: Deg liker jeg ikke! Du har ikke samme mening som meg derfor skyter jeg deg, og alle som er i min vei. Jeg vil demonstrere min makt, jeg vil spre frykt/terror. Forstår du da ikke at dette er du som, rammer deg selv verst? De neste jordelivene vil du selv være krigsofferet, mobbeofferet osv. til du har lært. Det er åndelige lover ingen kan komme utenom! Også vi, som nå befinner oss i romskip eller englene/sjelene som befinner seg i vår atmosfære har hatt mange, ja millioner av jordeliv (nok en pekepinn på hvor lang tid menneskeheten har hatt på å rette opp sine feil) og har derfor heller ingen flere valg. For nå har Mennesket og Utviklingen nådd like langt som våre overordnede hadde satt, som mål. Derfor ber jeg dere innstendig og nok en gang. Ta dette budskapet alvorlig Det er så viktig å få understreket dette, at dere skal forstå dette. Vi vet om alle spådommene om dommedagsprofetiene dere er blitt utsatt med, men denne gang er det alvor. Dere kan ta Britt-Kirsten på alvor! Vi/hun har kommet med alle fakta/bevis det er å komme med. Tiden er nå kommet til å gå videre på utviklingsstigen også av hensyn til den videre utviklingen. Og for dere som velger å ikke ta dette budskapet alvorlig, velger å le av vårt medium, og andre medier dere får dessverre en ublid skjebne, som vi helst ikke vil dere skal oppleve, men om vi må, så må vi. Vi har allerede fått befaling fra våre overordnede og har ikke lov å bøye av så sant dere ikke snur om og viser oppriktig anger.  For dere vil få en sjanse. Men det nytter ikke være snill for så å tro at nå kan jeg sette igang igjen! Det blir gjennomskuet. Men til alle dere som frykter dette som eventuelt skal komme. Vil  jeg bare si: Det er kun de som velger å overse vår advarsel, som disse katastrofene vil ramme så hardt. Når katastrofene kommer er dette for å vise at advarslene skal/bør tas alvorlig at dette er alvor. Og for å fortelle tvilerne at de ennå har en sjanse til å snu. Og om de da ikke snur om da må de bort. Og det er det vi av hele vårt hjerte ønsker ikke skal hende. Derfor får de også denne ene sjansen. En annen ting dere kan være helt sikker på er at før når mennesker har kommet med dommedagsprofetier så har dere sett at ingen ting er skjedd. Men dette skyldes ikke mediumene den gang, men det var vi som ba for dere og våre overordnede ble varme om sine hjerter ydmyktes over dere og sa: Ja! La oss kontakte disse mediumene spre budskapet og se menneskebarnas reaksjon. La det være en test. La oss se hvor mange som reagerer og kanskje begynner å gjøre noe for miljøet, mot atomkrig mm. Men som vi fryktet: Flertallet bare fortsatte, og valgte å se bort fra advarslene allerede da. Men det var kun våre overordnedes tålmodighet, og deres befaling til oss, at vi skulle sende dere disse testene. Men nå er grensen dessverre nådd og da må vi bare adlyde. jeg ber dere innstendig, bryt ut. Så var det dere som dessverre ufrivillig havner i denne katastrofen som venter (det er jo fremdeles en mulighet til å unngå den, hvis ikke:),til dere vil jeg si: Dere skal ikke frykte! Det vil bli en fryktelig og skremmende/fryktinngytende opplevelser og år fylt med skrekk, sorg og nød. Men husk dette kan unngås, hvis ikke skal dere vite at dette vil vare frem til år 2001. Da begynner den nye tidsalder. I mellomtiden, mens og hvis/når katastrofene raser i disse 5 årene så vil dere som har tro på høyere åndsmakter, englene og oss romvesener skal ikke frykte! Dere skal ,spares. Det er kun de som ikke tar denne advarselen på alvor og de som velger å strene i vei i sin egen kurs som rammes av disse katastrofene. Mens dette pågår, vil mange ja alle som er utvalgt bli hentet opp av oss for å yte dere nede på jorden all hjelp dere kommer til å måtte trenge. Vi vil selv være til stede og vi vil også skape masse humor/latter og glede gjennom disse 5 årene! For det vil dere trenge! Mange vil være i sjokktilstand, men våre jordiske hjelpere/våre utvalgte vil hele tiden hjelpe dere igjennom. De vil altså bli hentet opp og få tildelt mat, dere vil få tilført varme og spesielle klær for å hjelpe dere gjennom de verste/mest ekstreme kuldeperiodene og avkjølende klær i varmeperiodene. Dere vil få nødvendige medisiner osv, osv. Så dere vil hele tiden bli nøye overvåket .Og få den hjelp dere trenger. Mange sykdommer vil forsvinne av seg selv både pga. klimaendringene som vil bli så dramatiske, men også pga. oppdagelser kombinert med utviklingen og genforskning. Så også mye positivt vil skje! Penger vil ikke lenger være noe problem: Vennskap, medmenneskelighet og kjærlighet vil få mye større betydning. Dere vil få så mye å gjøre med å ta vare på hverandre derfor vil ikke penger bety noe mer. Da får dere øynene opp for virkelige verdier da vil dere også komme så langt opp på utviklingsstigen at dere får helt andre interesser.  Dere ser hvor vanvittig krig, makt, penger og begjær har vært for dere. Og det er også opp til de som da er igjen om de ønsker fremdeles å ha oss nær en periode til dere selv har fått nok hjelp/selvtillit til å begynne å leve i den nye og riktige verden den riktige tidsalder. Moder Jords 4 dimensjon. Det er en sjelden begivenhet/sjanse som ingen vil få oppleve igjen. For neste gang Moder jord skal heves til 5. dimensjon, da er menneskene allerede så utviklet at de derfor ikke bør bli stilt overfor et slik valg, som dere nå står overfor! Så skynd dere å velge rett! For når moder Jord heves opp i 4.dimensjon er det kun sjeler som utviser respekt/kjærlighet/åndelig opptatthet/som har søken etter åndelig visdom som kan fylle Moder Jord neste gang. Dette er Skaperens Lov! Da er Moder Jord kommet på et så høyt/åndelig nivå derfor får dere denne ene/siste sjansen. For nå har menneskene brukt millioner av år på seg/hatt millioner av sjanser, nå kan ikke skapelsen vente lenger. Skapernes ORD er LOV! Skeptikerne som hele tiden skriker etter bevis/fornuftig forklaring bevisene er jo allerede tydelige! Forurenset vann, forurenset mat/drikke, forurenset luft, større og større hull i ozonlaget, storflom, ismasser som raser ut i havet og fører til at havet stiger med opp til 10 og i verste fall 50 meter, som vil skje raskt hvis dere ikke viser hensyn overfor naturkreftene. Dere må straks stanse oljeboringen. All denne boringen fører til at havet stiger og jordskjelv, kraftige sådan vil oppstå også her i Norge. Og oljen tar en dag slutt. Det blir også uforklarlige/livstruende sykdommer som følge av all forurensning store misdannelser/organiske indre/ytre skader så hvilke flere bevis trenger dere? Dette er ingen lek. Det er ramme alvor. Og grunnen til at skeptikerne/tvilerne ennå ikke har sett UFO’er ennå er for deres egen skyld. Men tiden er svært nær inntil videre holder de seg unna for hadde skeptikerne/tvilerne sett en UFO ville de fått panikk/skadet seg selv/dødd pga. sjokk! I mellomtiden har de nær/daglig kontakt med sine mediumer som de ofte henter opp om natten, mens de er bevisstløse og implanterer chips de er tilgjengelige og kan stille seg inn på samme frekvens. Sakte, men sikkert tilvenner de seg oss og når de føler seg trygge kan vi hente dem åpenlyst. Det dreier seg dessuten om en kraftig påkjenning for den menneskelige organismen/kroppen. og de vil heller ikke få anledning til å se oss før de er modne/klare til det. I mellomtiden gjennomgår de store traumaer. Dette er en prosess de gå igjennom og de har selv valgt det fra et tidligere liv. Men nå er jeg mest opptatt av dere tvilerne/skeptikerne. Så dere skal forstå fullt ut hvilken fare,/risk dere utsetter dere selv for, noe vi ikke ønsker skal skje.  Fordi vi bryr oss om dere! Dere er våre brødre og søstre! Vi er glad i dere og ønsker at dere skal oppleve den lykke som er om hjørnet. Jorden skal/må renses og heves nå. og de som ikke lytter denne gang vil heller ikke få flere sjanser. De vil omkomme i jordskjelv/drukning/sykdom grunnet forurensning/hungersnød/ kreft pga. hull i ozonlaget. Deretter vil dere havne på det laveste trinnet på utviklingsstigen og det er dit vi ønsker ingen må komme for der finnes stor sorg/smerte/nød/fortvilelse. Deres ord dekker ikke hvilken nød som finnes der oppe, derfor presiserer jeg gang på gang/og gjentar dette så ofte. Grip denne sjansen nå for dere får ikke flere. Moder Jord kan ikke lenger "huse" vesener som ikke vet å respektere henne. En gang var Moder Jord et vidunderlig sted å være! Indianerne respekterte henne og hun gav de rikelig med goder tilbake. Slik vil/kan det bli for dere også og ikke bare det. Hvis dere velger i dette øyeblikk å fatte interesse for Moder Jord/miljøet rundt deg vil du også bli overøst med våre overordnede velsignelse og det vil gjøre dere så rike til sinns og det vil vekke dere på en så overbevisende måte at penger/materielle goder er null verdt i forhold til den rikdommen dere vil bli møtt med. Så vi skjenker dere kjærlige tanker og hilsener og en innstendig og siste appell: Kjære jordiske venner, våre åndelige søstre og brødre, skynd dere å velge rett! Vi er med dere!

 

Sasha.