Denne meldingen ble gitt fra romfolket i 1993 fordi de fryktet en polvending. Vi er nå i 2009 og polvendingens faren den gang slo ikke til. Meldingen omhandler evakuerings prosedyrer i tilfelle en katastrofe av lignende karakter intreffer.

Tore.

Melding motatt fra romfolket 22/9-1993 ca kl 14:00 på jobben i Oslo.

--------------------------------------------------------------------

Det er oppstått behov for nærmere planlegging av evakuerings aksjon fra byer på Jorden til andre planeter. Vi tror at det kan oppstå en energetisk situasjon tidlig i 1994 etter at planetene har vært på linje som Jorden ikke helt kan takle. Dette medfører at planeten kan miste sin stabilitet (aksen tipper over). I den forbindelse er det nødvendig å foreta en evakuering fra jordiske byer. Derfor er det nødvendig at evakuerings forbredelsene begynner allerede nå. Manskapene på flere av romskipene behersker ikke jordiske språk. De får bare informasjon om å gå til en bestemt posisjon for å ta opp de mennesker som er samlet der. Ansvaret med å få de menneskene som skal tas opp til de forutbestemte steder til riktig tid, hviler på dere. Vi foreslår følgende prosedyre. Noen av dere drar til steder i byene som dere tror er egnet for ombordtagelse. Det må være store åpne plasser hvor mange mennesker kan få plass, og hvor det er lett adkomst. Flere slike plasser må velges pr by. Når evakueringen skjer, vil en gruppe som er samlet på en slik plass, bli løftet med antigravitasjon opp til romskipet som da vil sveve mellom 20 og 100 meter over plassen. 1 time før evakueringen vil strømmen i nevnte by bli tatt, samt alle offesielle radiostasjoner vil bli fjernet fra FM båndet 87 MHz til 108 MHz (vest europa). All kommunikasjon mellom myndighets enheter som vil kunne lage vansker for evakueringen vil også bli brutt. Noen av dere vil få små radiosendere (eller bygge beskrivelse for slike) som kan sende på FM båndet. Når strømmen blir tatt vil vi utløse sivilforsvars sirenene med signalet VIKTIG MELDING LYTT PÅ RADIO. Folk vil da begynne å søke på radioen etter informasjon. De vil da få inn deres små radiosender, hvor dere opplyser folk om veien til evakuerings stedene. Hvis det skulle vise seg vanskelig med dette systemet, vil vi gå inn på FM båndet direkte fra romskipene å opplyse om veien. Det er imidlertid ønskelig om dere gjør denne jobben. I første omgang må dere velge ut de stedene som dere finner det mest hensiktsmessig at evakueringen skal foregå fra. Dere må reise ut til disse stedene og undersøke forholdene der. Etterpå tar dere bilder av stedene, samt skriver en rapport som skal sendes til oss senest 1 januar 1994.

Vi er åpne for forslag til andre prosedyrer. MELDING SLUTT.

Avsender: The Intergalactic Confederation  

Andromeda Section.