Kanalisering fra koordinasjonsgruppen for inkarnerte og landsatte romfolk til Tatjana. Zkn-UK32zav

 

Fra Uliniazuk...

Vår gruppe er en resursgruppe som brukes av den Galaktiske Føderasjon og som har ansvaret for kommunikasjon med og landsetting av personell for føderasjonen på Jorden blandt annet.

Vi registrerte et ønske fra deg om nærmerer kontakt Søndag 27 April 2008. Det ble blandt annet registrert et radiosignal sendt fra din posisjon på vår lyttestasjon på Luna (månen). Vi sendte derfor et skip til din posisjon. Fra skipet stasjonert ca 350 Meter over din posisjon registrerte vi at 4 personer forlot posisjonen hvorfra signalet først var sendt og gikk til et sted ute i naturen hvor signalene ble sendt for annen gang. Vi registrete tankemønsterne og ble klar over at dere ønsket en mere fysisk kontakt med oss der og da. På grunn av følgende forhold lot det seg ikke gjøre på det nevnte tidspunkt:

 

  1. Dere var under oppsyn av flere barn. Hvis vi hadde sendt ned et fartøy som hadde materialisert seg ville disse barna ha blitt involvert da de også ville ha sett vårt skip, og disse barna hadde ikke uttrykt noe klart ønske om kontakt med oss. Det ville ha brutt med vår ikke innblandings politikk å gjøre dette. Hvis dere hadde vært alene kunne vi muligens ha gjort det.

 

  1. Deres sønn Irian har ikke utgitt et bevisst ønske om å besøke våre skip. Dette ville ha hindret oss i å ta han med ombord. Vi har en annen holdning til barn enn dere har på Jorden. På jorden er det vanlig at foreldrene foretar valg for barna, men hos oss foretar barna de fleste valg selv utfra egne vurderinger fra den dagen de er seg selv bevisst.

 

  1. Ved et tidspunkt gikk du og Tore til en avsats høyere opp, mens Steffen var igjen med Irian. Vi vurderte en stund å stråle (beame) dere (du og Tore) opp i skipet fra denne posisjonen. Når dere fikk inn de kraftigste signalene (en kraftig pipetone som varte i ca 2 sekunder) i denne posisjonen, hadde vi faktisk stilt inn utstyret for oppbeaming. På dette tidspunktet ble barna som fulgte dere fra sidelinjen oppmerksomme på dere, og vi kunne derfor ikke beame. Hvis vi hadde gjordt det ville de sett at dere forsvant i løse luften og dette ville ha vært i strid med ikke innblandings politikken.

 

Vi foretok noen videre undersøkelser av stedet og fant ut følgende. Rent geografisk er stedet egnet for kontakt, da vi kan sette ned et fartøy uten at det er synlig utenfor stedet. Rent praktisk er det imidlertid problemer. Det viser seg at flere barn leker og oppholder seg på stedet ofte, og spesiellt i helgene. Dette vil kunne hindre kontakt. Det beste tidspunktet vi kan se for kontakt på dette stedet er mellom kl 01:00 – 04:00. Vi sendte telepatisk inspirasjon for at dere skulle hente derers katt Mokki som var fortvilet etter å ha gått seg bort.

 

Vi har følgende kommentarer til Steven Greer sin oppkallingsprosedyre.

Prosedyren virker noe vel omfattende og byråkratisk. Det hele kan gjøres på en langt enklere måte. Du kan avtale med oss et bestemt signal du kan bruke for å tiltrekke vår oppmerksomhet. Hvis du bruker en kommunikasjonsradio kan du slå senderen av og på i et bestemt mønster som du har sent til oss telepatisk i forveien. På den måten kan du kalle oss opp i løpet av ca 2 sekunder og ikke bruke 30 minutter på dette slik Greers prosedyre tilsier. Hvis du bruker telepati kan du bruke et bestemt geometrisk mønster som du tenker på samtidig som du tenker på oss og som er unikt for deg. På den måten vet vi at det er du som kaller. Tegn gjerne ned mønsteret på et ark for å lære det skikkelig.

 

Vi har følgende råd for kontakprosedyre med tanke på at vi skal beame dere ombord.

Reis til et relativt øde sted i naturten, ca 10 Km til nærmeste bebyggelse. Finn et relativt flatt og åpent område som for eksempel en slette eller en eng. Still dere midt i området. Kall oss opp telepatisk. Ha med en kommunikasjonsradio eller lignende. Hvis dere mottar noe ukjent språk telepatisk som dere ikke vet hva betyr, si det inn i mikrofonen på kommunikasjonsradioen og send. På den måten kan vi verifisere at dere faktisk har kontakt ned til og med fysisk nivå. Gjør deretter en henvendelse til oss hvor dere faktisk ber om å bli tatt ombord. Dette kan gjøres på engelsk (de fleste som studerer Jorden kan dette språket) med kommunikasjonsradioen eller det kan gjøres telepatisk. I følge kosmisk lov må dere faktisk be om å bli beamet ombord før vi kan gjøre det. Ha gjerne med flere kommunikasjonsradioer, mobiltelefoner etc. Hvis noen blir beamet opp og andre blir igjen, kan dere holde kontakten dere imellom.

 

Lykke til.

 

Kanalisering mottatt 28/4-2008 Av Tore