Til Regina Celia

---------------------

Kanalisering 26/11-1996 Kl 20:35

----------------------------------------------------------------------------

NBA-5361-OKB23/A50 WNY AKTO24-ODN56A25

----------------------------------------------------------------------------

Capella: Stjernen er Omgitt av 8 planeter alle ligger på et høyere naturplan sett fra Humpnaps nåværende engoniske posisjon. Den tredje planet sett fra stjernen er bebodd med en humanoideform som er ca 1,10 Meter høye. De har en brunlig hud og er dekket av noe som kan minne om pels. De har et talespråk som kalles Akubatrok. Naturplanet hvor disse vesener lever befinner seg på det høyere eteriske nivå sett fra Humpnap. Temperatur og klima er derfor irrelevant. Vesenene oppfatter temperaturen slik vi ville oppfatte en gjennomsnittstemeperatur på 23 grader Celsisus. Vesenene som lever her kan også kommunisere telepatisk. Deres teknologiske nivå ligger noe under Jordens, men de har et høyere åndellig nivå. På den 5 planet naturplan 3 lever det noen intressante vesener som kan forme sin kropp etter eget ønske. Dette naturplanet befinner seg på et naturplan som kan sammenlignes med Jordens mentalplan. Disse vesenene lever følgelig i en 5 dimensjonal verden. Disse vesenene kan forme ting ved hjelp av tankens kraft. De kan teleportere også kosmisk. Det vil si at de kan forflytte seg fra en planet til en annen ved hjelp av tankekraft. Disse vesenene er ikke istand til å materialisere seg på Humpnaps engoniske nivå. På den andre planet lever det noen vesener som ikke er humanoide og som ikke ligner noe som en kan sammenligne med her på jorden. Disse lever på et engonisk naturplan som tilsvarer vårt lavere eteriske plan. Disse vesener hadde en kunnet skimte som svakt gjennomsiktige hvis de var på Humpnaps nåværende nivå. Disse vesener lever i en 3 dimensjonal verden slik som jordmenneskenes gjør foreløpig. De kommuniserer  telepatisk og formerer seg ved hjelp av en eterisk kopierings prosess. Disse vesenene er de eneste som lever i en 3 dimensjonal verden i Capella systemet. De andre bebodde naturplan befinner seg på energiplan 2 og 3. Følgelig lever disse vesener i 4 og 5 dimensjonale naturplan.