Hejsan Tore och Federationens representanter

Tack för bemötandet och svaret. Det är mycket intressant att läsa era tankar och reflektioner även om det känns lite långsamt att göra det via mail. Här är först mina kommentarer:

"1. Kulturelle og språkelige ulikheter i den Jordiske sivilisasjon."

Verkar rimligt!

 

" 2. Valg uten erfarenheter."

En sådan presentation är bättre än inget, men ett fysiskt besök är ovärderligt om man är ute efter att skaffa sig erfarenhet. Det är en sak att resa, en annan sak att titta på "reseprogram på TV".

 

" 3. Konflikter mellom lyse og mørke sivilisasjoner."

Inga nya kommentarer. Jag säger som jag sagt tidigare. Varje UJ civilisation/federation borde ha rätten att ta sitt initiativ utan att det ska betraktas som negativt eller upplevas som hotfullt för andra.

 

" 4. Offisielle kontaktscenarier."

Jag tror också att det är mycket viktigt att det finns en klar och distinkt handlingsplan för den här kontakten med tanke på motståndet, så att det inte ges chans till en propaganda-attack från de kontrollerande civilisationerna. Följande är min sammanfattning av erat scenario och det ni beskrivit, i detta meddelande och de tidigare.

1 Förberedande kontakter och information till "ambassadörer"/länkpersoner före officiell kontakt är INTE aktuellt eller beskrivet i ert scenario?!

2 Officiell kontakt som bygger på att man kontaktar varje Civ-grupp för sig via t.ex. kabel-TV. Därefter genomförs en landning.  Tidsperiod: 2002-2006

Problem 1: Förväntat motstånd från kontrollerande civ-grupper på jorden. federationen väjer att utmana detta motstånd. 3 Mänskligheten tillåts erfara UJ världar och erbjuds därefter att medlemskap till federationen. Detta genomförs genom ett val. Varje civ-grupp gör sitt eget val.

Problem 2: Olika UJ civilisationer och federationer vill erbjuda medlemskap och här kan det uppstå spänningar mellan UJ. Problem mellan ljusa och mörka civ. Detta utreds högre upp i federationens hierarkier. En utgång av detta skulle kunna vara att de som sympatiserar med de mörka civilisationerna erbjuds att "utvandra" till sådana planeter

Problem 3: Att välja kräver erfarenhet. Tidigare nämndes nödvändigheten av minst ett års erfarenhet, men senare diskuteras en massmedial video som information.

Problem 4: Att välja blir svårt eftersom det kan bli som så att vissa civ-grupper på jorden väljer medlemskap medan andra inte gör det. Det blir då en omöjlig situation på jorden.

 

Sammanfattning

Det tycks som om ni står inför många problem. Problem som verkar oöverkomliga. Nåväl, som jag ser det gör ni en del antaganden som i sin tur skapar omöjligheter för er.

Problem 1 och 3 ser jag inte som oöverkomliga.

Problem 2 och 4 hänger ihop med några antaganden ni gör. Och jag tror att ni måste omvärdera dessa antaganden.

Ett antagande ni gör är att ni förutsätter att jorden måste till höra EN federation. Varför?  Låt jorden välja att ansluta sig till de federationer de önskar. Det ena valet måste inte utesluta det andra! Detta hör ihop med det jag tidigare nämnt, låt jorden vara en kosmisk mötesplats. Detta är väl just det man önskar av det s.k. "experimentet", ett försök till samexistens istället för isolering. Det andra antagandet ni gör är att varje civ.grupp gör sina egna val. Ni ser då omöjligheten med att vissa väljer kosmisk kontakt och andra inte, vilket skulle skapa ett "omöjligt" problem! Grundproblemet för er här är detsamma som i det förra antagandet. Ni antar att man inte kan förena olika val, utan att det måste vara statiskt olika, antingen eller! Att klara ut en lösning som förenar dessa statiska val kräver diskussioner annat än via mail.

 

Frågor

1 Är det möjligt att diskutera detta via fysiska möten inom kort? Vad finns det för konkreta hinder här? Finns det konkreta hinder för mig personligen att träffa er och på ett mer fruktbart sätt diskutera detta?

2 Hur är er relation till PF? Är det ni kallar för det högre hierarkierna samma grupp/UJ-federation som PF(CC och Lennart kontakter)?.

3 Om fysisk kontakt är omöjlig! Finns det möjlighet för mig att diskutera dessa saker med de "högre hierarkierna"?

Varma hälsningar

Mats

 

-----Original Message-----

From: Tore

Sent: den 28 augusti 2001 12:25

To: Mats

Subject: Kommentar fra Romfolket til Mats

 

 

VNK-8325-39/D82

-----------------

Kommentarer til Skriv fra Mats 8/8-2001

 

1. Kulturelle og språklige ulikheter i den Jordiske sivilisasjon.

Den mest aktuelle handlingsmåte synes på det nåværende tidspunkt at det tas kontakt med hver jordisk sivilisasjonsgruppe. Det vil si at de settes sammen flere utenomjordiske kontaktgrupper som har til oppgave å kontakte de ulike jordiske sivilisasjonsgrupper. En utenomjordisk kontaktgruppe for hver jordiske sivilisasjonsgruppe. Disse kontaktgruppene settes sammen av individer med grunnleggende energier som er mest mulig kompatible med energiene til de jordiske sivilisasjonsgrupper som skal kontaktes. Dette konseptet vil bli brukt både til offisielle og uoffisielle kontakter.

 

2. Valg uten erfarenheter.

Dette problemet er ikke ferdigbehandlet. Det er et forslag om at det lages en 3 dimensjonal virtual reality video, som kan vise våre sivilisasjonsformer for et stort antall Jordmennesker samtidig. Dette er ikke en vanlig video slik dere ser det, men de som ser dette får en følelse av å være tilstede i våre sivilisasjoner.

 

3. Konflikter mellom lyse og mørke sivilisasjoner.

Dette problemet er ikke løst og er sendt videre høyere opp i hierarkiet. Det er det vanskeligste problemet. Slik det ligger an til nå, vil vi forsøke å kontakte dere uansett i løpet av de neste 5 år. Aller helst i løpet av 2002. Beslutningen angående en offisiell kontakt, må behandles av et bestemt råd. Går dette rådet inn for det, blir forslaget sendt videre til vår "dronning". Godkjenner hun det, blir det offisielle kontaktforsøk innen 72 timer etter godkjenning.

 

4. Offisielle kontaktscenarier.

Først går vi inn på Jordiske satellitt systemer som Astra ol, og  tilkjennegir vår eksistens for de som ser satellitt TV. I disse sendingene vil vi opplyse hvor vi vil foreta overflyginger. Det blir da en overflyging for hver Jordiske sivilisasjonsgruppe. Deretter blir det en offisiell landing i hver Jordisk sivilisasjonsgruppe. Punkt 4 kan medføre konflikter med kontrollfikserte sivilisasjoner som ønsker et skjult scenario, men vi er eventuelt rede til å ta denne konflikten for at offisielle kontakter skal kunne skje. Dette er et punkt som diskuteres omgående blant oss for tiden.

----------------------------------------------------------------------

Kanalisering mottatt av Tore   28/8-2001