VKN-78B51KZ-82A-ZBUN-SIRIUS1

-----------------------------

Melding til Tor O fra representant 37Zku95c Velnloch for Sirius Hierarkiet.

Det som blir kalt Sirius Herarkiet består av en multidimensjonell føderasjon bestående av flere sivilisasjoner innenfor Sirius systemet. Sirius alliansen blir som du har antydet styrt etter et pyramideformet hierarki hvor den med størst åndelig innsikt sitter øverst i hierarkiet. Ved siden av denne styringsmekanismen har vi et uhierarkisk råd sammensatt av 12 medlemmer. Vi i Sirius alliansen har også inkarnasjonsfiltrering noe som tillater oss og velge blant de individer som ønsker å inkarnere hos oss. Sirius alliansen er en viktig del av den galaktiske føderasjon hvor også Pleiadene er representert. Det galaktiske råd har i sin tid bestemt at de uferdige planetariske sivilisasjoner som befinner seg i den sektor som Jorden befinner seg i er under vårt overoppsyn. Jorden er imidlertid en planet med en svært spesiell historie noe som også tillater at andre kosmiske sivilisasjoner har et ord med i laget. Sirius hierarkiet blir imidlertid konsultert før en eventuell direkte inngripen overfor deres nåværende jordiske sivilisasjon blir aktuell. Sirius  alliansen består av flere raser hvor noen består av individer som ligner dere ganske mye og noen er svært forskjellige fra dere. Det er flere stjerner i Sirius systemet enn de dere kan se med det blotte øye. Flere av disse stjernene ligger i for dere en annen dimensjon og lyset fra dem er derfor usynlig sett med deres øye. Vi har blitt oppmerksom på den email du ha sendt til blant annet flere jordiske politikere og vil komme med følgende kommentarer.

1. Sirius hierarkiet har aldri vært involvert i noe program som bevisst har hatt en manipulativ agenda overfor den jordiske befolkning. Sirius hierarkiet ønsker ikke at Jordens folk skal bli ført bak lyset. Sirius alliansen har vært tilhengere av et program som har hatt til hensikt å synliggjøre romfolkets eksistens ovenfor den jordiske befolkning ved hjelp av massive overflyginger ved en påfølgende masselanding. Dette er imidlertid blitt nedstemt i det galaktiske råd hittil. Hadde vårt råd blitt fulgt ville de mørke krefters spill på Jorden blitt avslørt direkte av oss midt på 90 tallet da masselandingen var planlagt.

2. Colin Powel er ikke Sirianer men en walk in av Pleiadisk opprinnelse (ikke Erra).

3. Sirius hierarkiet har aldri vært tilhengere av noen 3dje verdenskrig på Jorden, og vi støtter ikke George W Bush sin politikk ovenfor Irak.

4. Det er riktig som du hentyder at den Egyptiske kultur var inspirert av oss. Alle de faraoer som hadde lange hodeskaller var av Siriansk herkomst med Siriansk genetikk. Aghnaton var Sirianer. Det samme var Nefritite med flere. I deres egen del av verden kan vi opplyse om at dansken Martinus var inkarnert fra Sirius systemet og at sangerinnen Kate Bush er inkarnert fra Sirius systemet. Det samme er Knut Åsheim som du kanskje kjenner til. Ta kontakt med han for mer info om Sirius.

5. Etter vår oppfattning er det influens fra det negative Orion imperiet (det som er igjen av det) kombinert med krefter som har gammelpleiadisk tankegods "negative annuakier" som er de største utenomjordiske inspiratorer til negativitet på Jorden nå. Det største problemet er imidlertid negative holdninger blant deres egne vitenskapsmenn og militære.

6. Det er sansynlig at G.W Bush snart vil starte en krig som kan resultere i en 3dje verdenskrig. Dette problemet blir tett fulgt i galaktiske organer. Hvis han skulle finne på å innvadere Egypt er det en stor sannsynlighet for at vi må gripe inn da vi ikke kan tillate han å få tak i ting av utenomjordisk opprinnelse som befinner i dette landet. Blant annet i forbindelse med pyramidene. I et slikt tilfelle kan han bli møtt med motstand fra galaktiske "styrker".

7. FN kan be om direkte hjelp fra andre galaktiske sivilisasjoner hvis det på egenhånd ikke greier å stanse en erobringslysten G.W Bush.

---------------------------------------------------------------

 Mottatt av Tore 18/3-2003