ZDP-8251Kz2BN2351AK

----------------------------------------------------------------

Kanalisering fra den Galaktiske Konføderasjon til Neti

Att: Roar Krogshus.

Det er kommet til vår kunnskap at dere skal holde en konferanse i Oslo i Januar år 2000 om utenomjordisk intelligens. Innen denne dato kan situasjonen være slik at vi (romfolket) kan ha mulighet til å gi oss til kjenne offisielt for den Jordiske befolkning. Konferansen som skal holdes i Oslo år 2000, kan vise  seg å være en begivenhet hvor dette kan skje. Det som skjer da er at vi kan komme til konferansen å fremstå der som fysiske vesen. Representanter fra forskjellige raser innenfor Den Galaktiske Konføderasjon vil da representere seg selv på konferansen, og det vil bli vist tredimensjonal video som viser de sivilisasjoner som de forskjellige representanter som framstår på denne konferansen kommer fra. Hvis dette er av interesse for Neti, må diverse forhold være klart først. Neti vil måtte sende en skriftlig henvendelse på Engelsk til Den Galaktiske Konføderasjon hvor Neti inviterer Den Galaktiske Konføderasjon til å komme til konferansen. Dette gjøres ved at det skrives en invitasjon og denne sendes via faks eller telegrafi med radio ut fra Jorden. Dette må gjøres for i følge galaktiske lover kan vi ikke komme før vi er blitt invitert først.

Deretter må følgende avklares.

1. Er det noe i Norsk lovverk som gjør en slik invitasjon ulovlig.

2. Hvis ikke dette er ulovlig, kan Norske myndigheter garantere at de besøkende representanter ikke vil bli arrestert eller skutt av representanter fra de nevnte myndigheter, sikkerhetstjenesten og de militære inkludert. En slik garanti må foreligge skriftlig fra en representant fra myndighetene og den må sendes på samme måte som invitasjonen. Neti må derfor kontakte myndighetene (helst den norske regjering) som skriftlig kan gi en slik garanti.

3. Hvis punkt nummer 2 går i orden, kan Norske myndigheter beskytte de besøkende fra å bli utsatt for terrorisme fra privatpersoner eller  grupper i forbindelse med besøket. En plan for hvordan denne beskyttelsen skal foregå må utarbeides.

Hvis disse 3 punkter går i orden, vil representanter fra Den Galaktiske Konføderasjon ta kontakt med Neti direkte for å diskutere den praktiske gjennomføringen av opplegget.

Hvis dette blir en førstegangs kontakt på offisielt nivå med den nåværende sivilisasjonen på Jorden, vil de besøkende ankomme med et stort sirkulært romskip som vil legge seg over Oslo i ca 1000 meters høyde.  Skipet vil være av en slik størrelse at det tydelig vil kunne bli sett av hele Oslos befolkning inklusiv representanter for media. Fra dette fartøyet vil det så komme mindre transportfartøyer som vil lande og bringe de besøkende til konferansen. Hvis det blir en annen førstegangskontakt et annet sted i verden før dette tidspunktet, vil ikke det store romskipet komme men det vil komme mindre transportfartøyer som vil bringe de besøkende til konferansen.

-----------------------------------------------------------------------------

Kanalisering mottatt av Tore 13/12-1998.

-----------------------------------------------

Kommentar zg3184-25a

Vi kunne ikke komme til konferansen fordi punkt 1, 2 og 3 ikke ble oppfylt. Vi fikk ikke noen skriftlig garanti der Norske myndigheter kunne garantere de utenomjordiske representantenes sikkerhet under konferansen.

Kommentar fra Semjase i April 2009.