Alle mine kanaliseringer fra utenomjordiske føderasjoner og lignende er

åpne. Jeg sendte nevnte kanalisering til Rune, SEH og Signe.

SEH har så videresendt kanaliseringen til deg. Rune har ofte

videresendt mine kanaliseringer blant annet til en gruppe i Danmark,

og noe av det har også havnet på trykk i et dansk blad. Jeg kan få

informasjon på 2 måter. Den første måten er igjennom

kanalisering/tankeoverføring den andre måten er igjennom drømmer.

Da kan jeg drømme jeg at jeg er på møter, hvor saker som

blant annet omhandler de temaer som tas opp her blir diskutert.

Jeg hadde nylig

en slik drøm om at jeg var på et slikt møte hvor det var ca 15 personer

tilstede. Du var der SEH var der, og Channie var der med flere.

Det var

også 3 utenomjordiske tilstede på møtet.

Det var Channie som ledet møtet i drømmen, og denne drømmen var før

kanaliseringen.

Jeg sender referat fra dette møtet som egen E-mail.

 

Jeg har lest ditt forslag, og innholdet vil bli brakt videre.

En gang i 2002 er det ventet at frekvensen på Jorden blir høy nok til

at planeten kan ha utvidet samarbeid med andre galaktiske

sivilisasjoner. Det har dessverre vist seg at internasjonale medier

bevisst blokkerer nyheter om utenomjordisk kontakt. I Mexico har det

vært tilfeller hvor formasjoner på over 100 fartøyer har vist seg

og blitt videofilmet. Det har også vært landinger og

andre nærkontakter. Dette har vært i nyhetsbildet lokalt i Mexico men

nyhetene har ikke blitt formidlet videre til resten av verden.

Hadde det forekommet en stor overflyging av utenomjordiske fartøyer

over Sverige og Norge med en eventuell middels masselanding, ville

nok dette vært i de lokale nyheter, men

de internasjonale nyhetsbyråene ville sannsynlig ha blokkert nyheten.

For at vanlige mennesker verden over skal bli klar over en slik nyhet,

måtte den sendes direkte fra utenomjordiske skip til

folks TV apparater.

Deretter måtte den oppfølges med tegn som ikke var til å ta feil av, og

som nyheten ville fortalt skulle inntreffe på bestemte steder til

bestemte tidspunkt.

 

Når det gjelder det grunnleggende problem, så har det som du sier en

årsak i måten vårt materielle kosmos er bygget opp. All materie er

bygget opp av frekvensbilder som finnes i flere dimensjoner. Disse

frekvensbildene blir bygget opp ved at en blander frekvenser. Når en

blander 2 frekvenser får en 2 nye. Den ene nye frekvensen er summen

av de 2 gamle frekvenser, og den andre nye frekvensen er differansen

mellom de 2 gamle frekvenser. Via dette prinsippet blir polariteten

innført, hvor prinsippet om at det første frekvensproduktet er høyere

enn de 2 opprinnelige frekvenser driver den oppadgående og skapende

evolusjon, og prinsippet om at differansen mellom de to opprinnelige

frekvenser er lavere enn disse driver en nedadgående og oppløsende

evolusjon. Disse 2 evolusjonsretningene finnes samtidig, og den ene

retningen kan kalles god/lys og den andre kan kalles

ond/mørk. For at den fysiske materie skal eksistere, må begge

prinsipper være tilstede samtidig. Jeg har skrevet mer

om dette i boken

En Alternativ Kosmologi som Tony Eckart har et eksemplar av.

 

Siden den galaktiske sivilisasjon er multidimensjonell finnes det

romfolk og føderasjoner som er på andre dimensjonsmessige frekvenser

i forhold til vårt naturplan. Besøkende herfra vil være helt usynlige

og umerkelige i forhold til vår fysiske materie, og de kan derfor ikke

gripe direkte inn i denne selv. Slike vesener kan som oftest bare

gi seg til kjenne gjennom utvalgte kontaktpersoner som er født på

Jorden. Det finnes også kosmiske sivilisasjoner som kan ferdes

mellom dimensjonene. Representanter fra slike sivilisasjoner kan gi

seg til kjenne direkte i vår fysiske materie.

 

Rune mener at Channie burde få et eksemplar av kanaliseringen.