VNK45-69/83AKq31b-2

---------------------

Kanalisert svar fra 2 kanaliseringsgruppe seksjon 3 av Romfolkets sentrale sambandskoordineringstjeneste på andre kommentar første melding. Grunnen til at kontaktpolitikken ble forandret etter Atlantis fall var at det ble et rådsmøte i galaksen som bestemte det slik etter at denne katastrofen var et faktum. Noen utenomjordiske raser følte på den tiden en viss medskyldighet i det som skjedde og en kan si at det ble en oppvask etter at dette hadde skjedd. Atlantiskatastrofen var delvis et resultat av at deler av en galaktisk krig (Mellom Siriushierarkiet og Pleiadiske renegatgrupper) ble trukket ned på Jorden. Etter dette ble det bestemt ar romfolket ikke skulle påvirke jordboernes utvikling på samme vis som det ble gjort i atlantistiden delvis av frykt for å bringe  flere motsetninger som finnes naturlig mellom flere galaktiske raser ned på Jorden slik at disse meningsforskjellene kan utvikle seg til kriger her. I romfolkets sivilisasjoner finnes det menings og livssynsforskjeller, men de fleste av disse sivilisasjoner har utviklet seg til et nivå hvor fysisk vold ikke er en akseptabel løsning på meningsforskjeller. Disse blir forsøkt løst verbalt eller telepatisk. Nytter ikke dette så aksepterer man meningsforskjellen som et faktum å gjør ikke mer ut av det. Dette er en av hovedgrunnene til at romfolket har holdt en viss tilbakeholdenhet til Jordens sivilisasjoner siden Atlantis.

Mottatt av Tore 8/12-2003