Meier saken og galaktisk politikk i henhold til Jorden.

--------------------------------------------------------

En kan si at det har vært 2 hovedretninger innenfor galaktisk politikk. Den ene retningen er en totalitær retning hvor en elite styrer i et hierarki basert på en pyramide struktur, og den andre er en struktur hvor hvert individ styrer seg selv og hvor overstyrnig fra andre er totalt fraværende. Det finnes også flere varianter som balanserer mellom disse 2 ytterpunktene. Den totalitære linjen var mest fremtredene for mange tusen år siden. Da eksisterte det et galaktisk imperium i melkeveien styrt etter denne linjen. Flere av de undertrykkende planetene gjorde imidlertid opprør og dannet sin egen føderasjon som gjerne blir kalt Den Galaktiske Føderasjon. Det ble en krig i galaksen og hvor de totalitære tapte.  Det totalitære styre ble innført i Melkeveien av reptile innvandrere fra en annen galakse. Disse slo seg ned på planeter i Orion området og bygget sitt imperie opp derfra. Etter den galaktiske krig ble de drevet tilbake til 3 systemer i Orion. Dette blir i dag kalt Orion imperiet. Før i tiden var det også en lignende tendens med hersketankegang i Pleiadene. Erranerne var imidlertid en gruppe som brøt med denne tankegangen og som utviklet seg i positiv retning. Denne gruppen kom i konflikt med den da dominerende tankegang og de måtte flykte. De oppdaget da Erra som lå i en annen dimensjon i forhold til deandre pleiaderne og de slo seg ned her. De bygget da opp et fredlig samfunn. Etter hvert gikk også flesteparten av de andre pleiadiske systemene over til den positive tankegang med noen få unntak. Unntakene kaller Meier Bafatter. Bafattene er igjen på 3 planeter i Pleiadene, men flesteparten flyktet og slo seg ned på en kunstig planet som går i fjerneliptisk bane mellom jorden og Sirius og som kalles Nibiru. De hersker imidlertid ikke over denne planeten da det også bor 3 andre raser her og de 3 andre har en positiv innstilling.

Orion imperiet består av 4 raser. Den ene rasen er rester av den opprinnelige reptile rasen som innvandret. Disse ser humanoide ut med reptilhoder. Den andre rasen er en halvreptil rase som kalles dinoider. Disse ser ikke ut som oss men ligner vesener fremstilt i gammel literatur som demoner og djevler. Disse vesnene har hale med en mothakke og horn på hodet. Den tredje rasen ser ut som oss. Dette er en gruppe bafatter som har gått over til orionimperiet. Den fjerde gruppen er Zeta grå som er blitt genmanipulert av den reptile rasen og som virker som løpegutter for de andre 3 rasene. Disse grå er ikke det samme som Zetaer. Oriongrå skiller seg ut fra vanlige grå ved at de har neser mens Zetaene bare har 2 hull til nese (jeg tror det er slik og ikke omvendt). Orionimperiet styres etter et strengt hierarkisk system, hvor mobbing og hakking er en naturlig del av livet. En dame i Norge hadde kontakt med en mann som kom til Jorden på besøk herfra en gang på 80 eller 90 tallet og han fortalte om livet er i denne sivilisasjonen. De kunne blant annet ikke skjønne motstanden mot mobbing på jorden da dette var en naturlig del av deres kultur. Andre som jeg kjenner som har hatt kontakt med denne sivilisasjonen er Wenche Kaspersen og Hanne Jansen. Orionplanetene befinner seg på en høyere engonisk frekvens enn Jorden, og individer som kommer på besøk herfra er derfor usynlige på det normale fysiske plan. På Jorden kommer de inn på det lavere og midlere eteriske plan. De må senke sin frekvens ved hjelp av teknikk for å bli synlige for oss. Bafatt sivilisasjonene har et visst samarbeide med Orionimperiet selv om grunnfilisofiene skiller seg fra hverandre. 

Jorden har i stor grad vært et brytningspunkt mellom de forskjellige politiske retningene innen galaksen. Dette viste seg særlig under siste del av Atlantis perioden. Det var en stor trefning i vårt solsystem mellom Orionimperiet og den galaktiske føderasjon i denne perioden. Orionimperiet tapte krigen om herredømmet i galaksen og de måtte trekke seg tilbake i stor grad. I forbindelse med disse krigene ble blant annet planeten Mars hardt rammet. Orionimperiet tapte også også posisjonene de hadde på Jorden, men de ga aldri opp Jorden og de infiltrerte blant annet sivilisasjonen på Atlantis like før den gikk under. Orionimperiet ønsker ikke at Jorden skal ha kontakt med andre planeter, da det vil avsløre imperiets skulte planer og den manipulering de gjør med den Jordiske sivilisasjon i det skulte. Orion imperiets planer er blant annet å kunne gjenoppbygge sitt totalitære styre i melkeveien blant annet ved å bruke Jorden som mellomledd ved å bidra til at en sterk militær industri utvikles på jorden som senere på en skjult måte kan manipuleres til å angripe andre og fredlige planeter i galaksen slik at Orion imperiets tankegang igjen kan bli spredt. Like før Atlantis gikk under var det en gruppe der som ikke ville ha kontakt med den galaktiske føderasjon og som ville isolere Jorden fra denne. Denne gruppen ble forløperen til det som i dag kalles Illuminati (NWO kabalen) og the secret goverment. Illuminati ble dannet for ca 15000 år siden på Atlantis, og organisert igjennom hemmelige selskap. Kunnskapen har gått i arv gjennom generasjonsledd ved hjelp av innvielsesritualer innad i gruppen. Illuminati ble opprinnelig dannet som følge av et samarbeidsprosjekt mellom Orionimperiet og bafatter fra Nibiru for ca 15000 år siden. Det siste store forsøket på å overta makten var via Tysklands 3 rike under den andre verdenskrig. Hvis tyskerne hadde vunnet denne krigen, ville vi nok i dag hatt fri energi og muligens også interstellar romfart, men dette ville bare vært for den herskende eliten og romfarten ville bare gått til planeter som Orionimperiet godkjente. Resten av samfunnet ville vært styrt etter et strengt hierarkisk undertrykkende system, hvor de laveste samfunnsklassene hadde vært rene slaver. Orionimperiet prøver seg igjen nå via den republikanske bevegelse i USA, samt igjennom det globale militær industrielle kompleks. Ting som Orion imperiet står bak er blant annet utvikling av romkrigs dataspill for barn. Noen av disse spillene er slik laget at kontrollene er identisk med virkelige krigsfartøy som Orionimperiet bruker. Etter ca 1 års spilling (trening) kan de ta disse barna og sette dem rett inn i et virkelig romkrigsfartøy. Disse vil da kunne bli satt inn mot andre planeter som Orionimperiet ønsker å erobre. Flere savnede barn og ungdommer som ingen vet hvor har blitt av, kan være beamet opp av Orionimperiet og satt inn i aktiv tjeneste for disse. Gruppen illuminati er bare et redskap som Orionimperiet bruker i et forsøk på å innlemme Jorden i sine viere galaktiske planer.

Kontakt med Erranere er selvfølgelig sterkt imot Orionimperiets intetresser. Erranerne er med i den galaktiske føderasjon det samme er Sirius alliansen med flere. Meier hadde kontakt  med virkelige Erranere frem til 1977 da Semjase etter meiers utsagn slo hodet i en ulykke i Sveits og måtte sendes til en 80 år lang rehabiliterings periode i Dal universet. Dette skjedde aldri. Det som skjedde var at Erranerne valgte å bryte samarbeidet med Meier. En av grunnene til det var Meiers Ego. Erranerne har aldri ment at de var den eneste galaktiske rasen som besøker jorden og som folk har kontakt med. Da meier valgte å vinkle informasjonen han fikk fra Erranerne i en slik retning samt annen informasjon han fikk i lignende retninger, valgte det Erranske råd etter et møte å bryte samarbeidet med Meier da de anså at videre samarbeide kunne føre til mer skader enn gagn. En annen grunn var at gruppen FIGU utviklet seg i en uønsket retninmg sett med Erranske øyne.  Erranerne har fremdeles underjordiske baser på Jorden og Semjase besøker Jorden fremdeles nå og da. Hun besøkte blant annet Søren Broman i Sverige, noe han fortalte om da Jeg, Stein Erik og Rune Øverby besøkte han for noen år siden. Semjase har også vist interesse for arbeidet til Rune Øverby. Hun tok mentalt kontakt med en dame som besøkte Rune i år og som fortalte Rune om dette. Etter at Erranerne brøt kontakten med Meier oppstod det et tomrom for han, dette tomrommet utnyttet bafattene. Bafattene ser ut som Erranerne da de kommer fra samme slektstre. Bafattene lurte Meier trill rundt slik at han fremdeles tror han har kontakt med Erranere. Meier fant i 2008 ut av noen av disse forhold, men han ble da truet med at hele hans familie ville bli drept hvis han ikke samarbeidet med bafattene og grupperinger av Illuminati (NWO kabalen), og skrev det disse ønsket. Bafattene har fått tak i gamle erranske fartøy som de bruker ved sine Meier besøk. Besøkende kommer fra bafattplanetene i Pleiadene og fra bafatt kolonien på Nibiru. Etter hvert har den bafatt gruppen som har overtatt Meierbesøkene etter Erranerne innledet et samarbeid med Orion imperiet og the secret goverment når det gjelder Meier. Den informasjon Meier og FIGU sprer nå er derfor innprentet av bafatter, Orion imperialister og the secret goverment. Dette kan du lese ut fra informasjonens sterke negative vinkling. Flere av forholdene som er beskrevet i denne mailen er muligens ukjent for Stewen Greer. I bøkene Romfolket og Den store plan (av Peter Fick) og boka The Ledgend of Atlantis er noen av forholdene angående galaktisk politikk vs Jorden tatt opp.

Tore.