Hejsan Tore

 

Hoppas allt är väl.

 

Tack för kanaliseringen och den positiva prognosen

inkl. beslutet att återuppta samarbetsplanerna.

Jag hoppas som sagt att detta kan leda till fysiskt möte

och mer utvecklade dialoger med federationen framöver.

 

Hälsningar

Mats

 

-----Original Message-----

From: Tore

Sent: den 22 oktober 2001 01:44

To: Mats

Subject: Melding til Mats med bakgrunn fra forrige mail.

 

 

Det har blitt besluttet fra galaktisk side å gjenoppta

integreringsarbeidet mellom de forskjellige sivilisasjonsgrupper på Jorden

og de galaktiske forbund involvert straks. Observasjon med framtidsskanning

er foretatt og vi mener at det forventede krigsscenariet (tredje

verdenskrig)

ikke vil inntreffe som en følge av Amerikanernes krigføring i Afghanistan.

Ifølge våre fremtidsanalyser vil det derfor ikke oppstå en situasjon med en

omfattende krig mellom den muslimske verden og resten av verden. Vårt

arbeide med å forbrede verden på offisiell kontakt til de galaktiske

sivilisasjoner fortsetter derfor etter opprinnelig plan. Det vil bli en

opptrapping av besøk av våre fartøyer på Jorden. I 2002 vil vi sette i verk

en ny fase i tilnærmingsarbeidet, noe som vil bety mer omfattende

kontakter mellom Sivilisasjonsgrupper på Jorden og de galaktiske samfunn.

Flere av våre inkarnerte ambassadører på Jorden vil som en følge av den nye

fase få utvidet hukommelse angående deres utenomjordiske opphav.

 

Kanalisering mottatt Kl 01:44   22/10-2001.

 

Tore

 

 

 

FORRIGE MAIL.

2 Hur är er relation till PF? Är det ni kallar för det högre hierarkierna

samma grupp/UJ-federation som PF(CC och Lennart kontakter)?.

 

De høyere hierarkiene som har primært med jordens situasjon å gjøre er

lokalisert nær sentrum av vår galakse melkeveien. Disse hierarkier råder

primært angående forhold som angår denne galaksen. Channies kontakter (Oktra

konføderasjonen), er lokaliser i en annen galakse, og er følgelig primært

engasjert i denne galaksens utvikling. Normalt vil innflytelse fra denne

føderasjonen først bli merkbar når vi kommer opp på neste primære nivå i den

kosmiske hierarkistrukturen, nemlig på intergalaktisk samkvems nivå. Når

det gjelder Jorden er allerede forholdet brakt opp på intergalaktisk nivå i

og med at sivilisasjoner som stammer fra andre galakser allerede har hatt

og har betydning når det gjelder jordens utvikling fordi representanter fra

slike føderasjoner i fjern fortid var med på å danne kolonier på Jorden, og

dermed åpne opp for reinkarnasjoner til Jorden herfra. Disse sivilisasjoner

vil følgelig bli en del av scenariet ved offisielle kontakter. Når det

gjelder endelige beslutninger som angående forhold som vil berøre hele

Melkevei galaksen, foretas disse av det galaktiske råd. Dette rådet er

lokalisert nær sentrum av melkeveigalaksen, og består av utvalgte individer

fra hele melkeveien. De fleste av disse individene er rene energivesener da

deres laveste legemer består av energi i stedet for materie. De har derfor

mer til felles med lysvesener og englevesener enn med fysiske vesener.

Rådet befinner seg på et meget høyt naturplan (tilsvarende høyere

kausalplan og over i vår terminologi). Dette rådet kan be om hjelp fra

andre galakser hvis problemet er av en slik karakter at dette er nødvendig.

Når det gjelder Jorden har det ofte vært slik at forskjellige grupper av

romfolk har vært aktive i bestemte sivilisasjonsgrupper og geografiske

områder av Jorden. Derfor kan en se at i et geografisk område kan folks

kontaktrapporter ha en annen karakter enn de fra et annet geografisk

område. Dette fordi det her er snakk om kontakter fra forskjellige

utenomjordiske sivilisasjoner. Når det gjelder Oktra konføderasjonen har

kontakter fra denne primært begrenset seg til Norden, samt noen kontakter i

USA og noen få i Øst Europa. Norden har også blitt kontaktet av

sivilisasjoner fra Pleiadene, Sirius, Vega, Arcturus og noen andre. Når det

gjelder Oktra konfødrasjonen vil innflytelse fra denne primært bli merkbar i

Norden, samt noen steder i nordre Øst Europa samt noe

i det nordlige USA.

 

 

3 Om fysisk kontakt är omöjlig! Finns det möjlighet för mig att diskutera

dessa saker med de "högre hierarkierna"?

 

Fysiske kontakter er mulig og de blir i dag gjennomført på prøvebasis noen

få steder. De som får fysiske kontakter er gjerne personer som bor på

bestemte geografiske områder som er gunstig plassert i forhold til

energipunkter på Jorden som brukes av utenomjordiske sivilisasjoner.

 Når det gjelder fysiske kontakter til visse vesener er dette vanskelig

fordi de lever på en så høy energifrekvens at de er helt umerkelig og

usynlig på vårt fysiske plan. Kontakter til disse foregår da via inkarnerte

mellommenn (de du kaller UJ ambassadører). Det var opprinnelig meningen at

forsøkene med mer omfattende fysiske UJ kontakter skulle starte i 2002.

Nå har imidlertid en intern karmisk situasjon på Jorden forstyrret disse

planer. Vi observerer derfor situasjonen foreløpig. Vi vil se an om det

utvikler seg en betydelig religionskonflikt (krig) mellom den muslimske

sivilisasjonsgruppe og flere vestlige og østlige sivilisasjonsgrupper før vi

 går videre med våre integrerings planer. Hvis denne konflikten blir

avverget vil vi straks gjenoppta vårt integreringsprogram. Hvis det kommer

til en tredje verdenskrig mellom islamske land og resten av verden vil vi

vente til denne krigen er ferdig før vi gjenopptar våre planer.

 

RMF3