Om beslutningsprosesser angående Jorden.

 

Svar til Mats angående kommentarer til kanalisering

D2386-K5381D/7893K5. Jeg har lest dine kommentarer og

innholdet er brakt videre, så dine synspunkter er brakt inn i

debatten på utenomjordisk nivå. Jeg personlig har aldri vært

noe særlig begeistret for det faktum at vi som jordmennesker ikke

kan huske våre tidligere inkarnasjoner, og at vi hadde unngått mange

problemer hvis vi kunne ha hatt ubrutt hukommelse fra inkarnasjon til

inkarnasjon, slik de har det på mange andre planeter. Noe info angående

beslutningsprosesser på galaktisk nivå. Beslutninger tas på grunnlag

av diskusjoner i visse råd. Rådet kommer sammen og diskuterer sine

synspunkter. Det som det blir mest enighet om i en diskusjon på et

under råd, blir brakt videre til et råd høyere opp i hierarkiet hvis

det er en viktig sak det skal tas en beslutning om. Når det gjelder

diskusjonen angående jorden, er det svært mange ledd i kjeden som

ønsker et ord med i laget før noen endelig beslutning blir tatt.

Kanaliseringen D2386-K5381D/7893K5 var det et bestemt råd ble enige

om og synspunktet til dette rådet er sendt videre til neste nivå

i hierarkiet. Jeg var på et møte hos noen venner for 2 dager siden

hvor noe av disse tingene ble diskutert. En person som var tilstedet

på møte Siv har telepatisk kontakt med romfolk og kanaliserer.

I forbindelse med en regresjonskanalisering for en annen person hun

hadde gjort tidligere, kom hun inn på problematikken

som blir diskutert her.

I denne kanaliseringen kom det fram at i en periode under

Atlantis tiden, oppstod det en alvorlig konflikt mellom 2

utenomjordiske grupperinger angående sivilisasjonen på Jorden. Den ene

grupperingen ønsket at sivilisasjonen på Jorden skulle være helt åpen

med hensyn til samkvem med de andre i universet. Den andre gruppen

ville isolere jorden helt av visse grunner. Det ble krig mellom disse

2 grupperinger og dessverre var det den siste grupperingens syn som vant

fram slik at sivilisasjonen på Jorden ble isolert

fra det øvrige kosmos.

Dette sliter vi med den dag i dag. I denne kanaliseringen framkom det

at den egentlige grunnen til at de ønsket isolering var en annen enn

den som i dag gjør at det fortsatt er isolering. Etter som isoleringen

vedvarte oppstod det en situasjon som de utenomjordiske ikke hadde

forutsett, nemlig at visse individer utnyttet den virkningen

isolasjonen hadde til å få makt over andre individer på Jorden, og

i dag er det slik at den vesentligste grunnen til at vi

fortsatt er isolert på

offisielt nivå er at en åpen kontakt vil frata de som i dag bestemmer

makt og økonomi. De utenomjordiske har fjernet isolsasjonen fra deres

side sier de. Men kontakten til kosmos foregår i dag for det meste på

personlig plan mellom utvalgte kontaktpersoner og utenomjordiske.

Offesielt er det spesielt vitenskapens holdninger og begrensninger

i forhold til hva de anser som mulig, som er til hinder for at

mange mennesker vil akseptere at Jorden besøkes fra utenomjordiske

sivilisasjoner. Et av diskusjonstemaene blant utenomjordiske er

hvordan de på best mulig måte skal gjøre sin eksistens kjent for den

Jordiske befolkning generelt. I denne diskusjonen er det flere syn

som står mot hverandre. Et av synene er at skeptikerne må forskånes

for direkte bevis fordi dette vil få deres virkelighetsbilde til å

kollapse slik at deres åndelige utvikling blir forstyrret. Det er

personer fra denne grupperingen som vil ha en skjult inngripen (slik

som å erstatte negative politikere med androider ol) det hele for

at skeptikeren aldri skal få direkte visshet angående romfolkets

eksistens. Et annet syn er at en ikke skal ta slik hensyn til

skeptikerne. Denne grupperingen ønsker at de skal gå åpent ut på

TV globalt hvor de presenterer seg og sin sivilisasjon etterfulgt

av en masselanding. I denne masselandingen vil da de utenomjordiske

snakke direkte med vanlige mennesker, slik at disse blir vant til

de utenomjrdiskes tilstedeværelse. Det finnes så en rekke forslag

som ligger imellom disse 2 ytterpunktene.

 

Jeg har fått noen kommentarer fra dem angående ditt synspunkt på

nevnte kanalisering.

 

De er enig i at evakuering av visse individer til andre planeter

nødvendigvis ikke løser det grunnleggende problem. Noe av hensikten

med deres "eksperiment" på jorden var å få studert dette problemet

nærmere og de har trukket visse konklusjoner og fått visse erfaringer

utifra dette "eksperimentet". De innrømmer imidlertid at de ikke har

løst problemet, og sannheten er at de ikke vet hvordan dette kan løses.

Problemet har eksistert svært lenge og er et av grunnproblemene

de fleste utenomjordiske er opptatt av.

De mener at de kan løse problemet lokalt for jorden med noen av

forslagene som er skissert i kanaliseringen, men de er enige om at

problemet da kan bli flyttet til de utdanningsplanetene det er

snakk om, selv om de mener de har utarbeidet et meget godt

uttdanningstilbud på disse.

De er imidlertid interessert i hvordan du mener at problemene på

Jorden skal løses, og et punktvis forslag angående dette er de

interessert i. Det kan hende jeg senere får en kanalisering som

direkte svarer på dine synspunkter senere. De vurderer også å ta

direkte kontakt med deg, slik at de kan diskutere dette direkte.

 

Hilsen Tore.