Via telepati har jeg fått greie på at NWO kabalen og Spesielt Rockefeller dynastiet er representaner for Orion Imperiet. Dette var en maktfaktor i galaksen for lenge siden, men ble nedkjempet av den galaktiske føderasjonen i en romkrig i fortiden. Det finnes en liten rest igjen. Dennesivilisasjonen er hierarkisk oppbygget og består av 3 hovedraser.

1. Reptilmennesker

2. konverterte gammel lyranere(bafatter) ser ut som oss.

3. genmodifiserte Zetaer (med nese).

Reptilmenneskene er på toppen av hierarkiet og styrer sammen med konverterte bafatter som de rådfører seg med. En bafatt er en pleiader med gammelt tankesett (selvisk) som ikke vil endre seg til det nye tankesettet som domenerer pleiadene nå. Erranerne har utviklet seg forbi dette stadiet, men det var et problem i før erransk tid. De genmodifiserte Zetaene virker som løpegutter for de 2 andre rasene. Hele sivilisasjonen er bygget på hakkeorden, mobbing og frykt. De har dog kjennskap til åndelige mekansimer som reinkanrnasjon etc.

Jorden er et samlingspunkt for flere galaktiske raser, som har inkarnert i jordiske kropper opp igjennom historien. Hver galaktisk rase har interesse av å fremme sitt sivilisasjonskonsept på Jorden. NWO kabalens fremtidige planer er hvordan Orion imperiet vil ha sivilisasjonen på Jorden i fremtiden. Orion imperiets motstandere er Den Galaktiske Føderasjon primært representert igjennom Sirianere, Erranere, Andromedianere og Arcturianere. Den Sirianske modellen for hvordan jorden skal styres, er igjennom et ånderlig hierarki hvor de som har mest åndelig insikt og evner sitter på toppen av pyramiden. Den Erranske styringsmodellen er en flat struktur uten noe hierarki, og med et minimalt sett med lover, og hvor hvert individ lever etter frihet under ansvar. De har imidlertid et sentralt råd, som tar seg av blant annet utenrikspolitikken i forhold til andre planeter. Den galaktiske føderasjon representert med de sivilisasjoner jeg nevnte, mener at Orion imperiet har hatt alt for mye inflytelse på Jorden (igjennom NWO kabalen) i alt for lang tid, og at det er på tide med en balanse. Sirianerne har derfor satt i gang et program hvor de inflitrerer Illuminati, og andre innvielsesbaserte skoler som frimurer ordenen, Rosenkors ordenen osv for å forandre disse vekk fra å være et sted for NWO kabalen til å være et sted får undervisning og erkjennelse av ånderlige prinsipper og opplevelser. Erranerne har også planer om en informasjons offensiv. De ønsker blandt annet et sammarbeid med SEH i forbindelse med dette. De ønsker at han skal spre kunnskaper om den Erranske kulturen igjennom at han holder foredrag om det. Når det gjelder Zetaene har de sitt eget opplegg for hvordan Jorden skal styres, Erranerne er blant annet skeptiske til Zetaenes planer. Føderasjonen mener at Zeta-Reticulis ikke har en enhetlig politikk, men at dette er avhengig av hvilke Zeta gruppe en har med å gjøre. Planeten kan sammenlignes med Jorden med at det finnes motstridene meninger og politiske tanker mellom gruppene der. En Zeta gruppe består av en gruppe arbeidere som er knyttet til et dronningindivid. Innenfor hver gruppe er det kollektiv bevissthet. Det er dronningen for hver gruppe som bærer denne bevistheten og som derved har inviduell bevissthet. Det finnes Zeta grupper som er for NWO kabalen, og det finnes Zeta grupper som er helt i mot denne og som støtter den Galaktiske føderasjon. Det finnes også Zetagrupper med andre agendaer. Den Zeta gruppen som Nancy kanaliserer, er bare en Zeta gruppe med en bestemt dronning. Hun har sitt eget opplegg. Denne Zeta gruppen lever på en romstasjon og ikke i Zeta-Reticuli systemet. Over halvparten av Zetaene lever på romstasjoner.

Tore