Siriansk og gammelpleiadisk konflikt kommer til overflaten. Fra 2006

--------------------------------------------------------------

 

Har kommet over en artikkel på nettstedet http://www.selvet.dk som omhandler en analyse av de kosmiske forholdene bak andre verdenskrig og at dette var en forlengelse av den Siriansk/gammelpleiadiske krigen. I denne artikkelen får Sirianerne skylden for Illuminati og deres aktiviterer, samt at den gammelegyptiske sivilisasjon som Sirianerne skapte var en negativ sivilisasjon som ble brukt til å dominere verden og at Sirianerne står bak kriger og elendigheter i verden.

 

Sirianerne er selvfølgelig sterkt uenig i dette, og hendviser til at pengesystemet ble innført på Jorden fra en gammelpleiadisk sivilisasjon og ble spredt fra Atlantis. Artikkelen kommer til motsatt konklusjon av Thiaooubanerne som ser på Lemuria og Egypt som store og viktige sivilisasjoner på Jorden. Det kommer fram i artikkelen at Illuminati kontrolleres fra Sirius, dette er ikke tilfellet da Illuminati med tilbehør kontrolleres fra makt og pengesyke jordboere i sammarbeid med Orion imperiet. Det er riktig at Sirianerne var med på å starte mysterieskoler i det gamle egypt som var forløperen for Rosenkorsordenen og noen andre hemmelige ordner deriblandt deler av frimurerbevegelsen. Den opprinnelige hensikten var å få Jordmenneskene opp et høyere åndelig nivå. Flere av disse ordnene ble immidlertid korrupte og tjener idag som kommunikasjonsnettverk for de som har penger som religion. De er forøverig influert av negative astralkrefter, Orionimperiet og negative Zetaer. Det ble antydet i artikkelen at sirianerne er mere materialistiske enn Pleiaderne. Dette anser sirianerne for uriktig da sirianerne anser seg selv som mere spiritualistiske enn flere pleiadiske sivilisasjoner. Tilslutt ble det antydet at Sirius alliansen skal ha inngått et forbund med Orionimperiet. Dette er ikke korrekt og Sirius alliansen finner dette utsagnet for direkte fornærmene. Orionimperiet ble i hovedsak nedkjempet av den galaktiske føderasjon  for mange tusen år siden og Sirius alliansen har fått i oppdrag fra denne føderasjonen og passe på restene av orionimperiet og sørge for at det ikke blomstrer opp igjen. Med gammepleiadisk menes de 3 planeter i Pleiadene som er domenert av bafatter. Mange andre planeter i Pleiadene deriblant planeten Erra har et godt forhold til Sirius alliansen og flere av disse er medlem av den samme galaktiske føderasjon som Sirius alliansen.

 

Denne emailen er sendt på oppdrag fra Sirius Alliansen.