Noen har sikkert lagt merke til at Uproot Media i økende grad har rettet fokus mot Disclosure Project sitt arbeide.

 

Disclosure Project er en organisasjon som arbeider med å avsløre ulovlig hemmeligholdt høyteknologi og eksistensen av utenomjordisk intelligent liv. Emner som det offentlige er raskt ute med å latterliggjøre. Temaer som får noen til å riste på hodet i vantro- for det kan ikke være sant, kan det vel? Hvordan er det mulig å hemmeligholde dette? Det er ikke dette media, vitenskapsfolk og politikere forteller oss. Og de ville vel ha fortalt oss noe så viktig, ville de ikke?

 

Vi støtter Disclosure Project og arbeider for at hemmeligholdelsen ikke lenger skal være mulig, for at befolkningen skal få ta del i en helt ny virkelighet. På Uproot Media har det stått mengder av artikler, linker og forklaringer på de ovenfornevnte spørsmålene. Det er mye å lese å sette seg inn i for å forstå den politiske, vitenskapelige og økonomiske sammenhengen når det gjelder hvorfor og hvordan hemmeligholdelsen har vært mulig.

 

Nå er hemmeligholdelsen vanskelig fordi over 400 høytstående vitner fra innsiden, selv står frem og legger fram dokumentasjon. De kan bevise det de selv har vært direkte eller indirekte involvert i når det gjelder ulovlig hemmeligstemplet høyteknologi, kjenneskap til og arbeid med utenomjordisk intelligent liv. Dette er personer som har arbeidet for presidenter, etterretning, militære, industri, astronauter, piloter, hatt ansvaret for atomvåpen/"atomknappen", et vitne innehar klarering 38 over top secret- ingen presidenter har noen gang vært i besittelse av en så høy klarering, radarpersonell, m.m.

 

09.05.01 stod flere militære vitner fram med fullt navn, rang og hvor de arbeidet. De bad om å få lov til å vitne i en åpen og offentlig høring foran kongressen i USA, mot at de fikk immunitet. De ønsket å sikre seg at de ikke ble straffeforfulgt og havnet i fengsel for å bryte taushetsløftene de hadde skrevet under på.

 

Jeg registrerer at mange mennesker foretrekker å være på forumer og lignende og kose seg med mysteriene; finnes det liv der ute, tenk om vi kunne ha slik teknologi som vi ser på Star-Trek....osv. Denne mystifiseringen oppmuntres og mates inn i befolkningen også gjennom et sensasjonspreget media. Det kan synes at for de fleste er det mysteriene som er interessante og ikke det å få løsningen på dem. Det er FAKTA og det er DOKUMENTERT at utenomjordisk intelligent liv finnes! Teknologien folk drømmer om er bevist eksistensen av!

 

Når det gjelder akkurat disse temaene er mysteriet løst, svarene er der, og nå er det opp til oss å diskutere hvordan vi skal forholde oss til en ny virkelighet.

 

Kontrollgruppen ønsker ikke en avsløring av den teknologien de selv ulovlig har forsket på og unndratt offentligheten. De vil ikke at du skal vite at eksistensen av utenomjordisk intelligent liv er en realitet. De benytter seg av alle midler for å motarbeide Disclosure Project sin avsløring og hindre at du skal få vite fakta.

 

Vi har rett til å vite og det er de som styrer sin plikt å informere og gi oss korrekte opplysninger. Istedenfor er dette blitt hemmeligholdt på grunnen av sykelig grådighet og maktbegjær. De har melt sin egen kake på bekostning av oss!

 

Det militære, industrielle og politiske komplekset fører en fryktbasert feilinformasjonskampanje som nører opp om mistro og overtro når det gjelder spørsmålene om utenomjordisk liv og teknologi. Herunder ligger også hjernekontrollsystemer og bortføringsproblematikken. Mange mennesker i "UFO-miljøene" kjenner ikke til spillet som foregår bak i kulissene. Og uten fakta blir det vanskelig å se igjennom kabalens desinformasjon. Vi støtter ikke en slik desinformasjonskampanje og ber folk om å være kritiske til den informasjonen de mottar. Vi støtter en avsløring som er åpen, fredelig og viser til fakta. Kontrollgruppen som ikke ønsker en fredelig avsløring der fakta står i sentrum søker å lansere sin egen "avsløring" der målet er mer makt, kontroll og opprusting av militærmaskineriet som snart styrer hele vår klode.

 

Det finnes ingen bevis for at utenomjordiske er fiendtlige slik kontrollgruppen som motarbeider en fakta-avsløring vil ha det til. Det militære industrielle og politiske komplekset søker å gi inntrykk av at utenomjordiske er farlige og at vi må ruste opp militærapparatet. En falsk invasjon fra verdensrommet er planlagt for å samle alle mennesker på jorden i felles kamp under en regjering, mot en ny oppkonstruert fiende. Det er naturlig å tro at de fleste villig gir avkall på det meste om de blir presentert en "fiende" de ikke har kjennskap til. Det ukjente skremmer mange. Får man andre sivilisasjoner presentert som farlige vil det være enkelt å få med seg folk flest til å gi avkall på rettigheter, samle seg innunder et verdenstyre og bevilge enorme summer til det militære, industrielle og politiske komplekset. Det ligger enorme økonomiske inntjening og maktmuligheter i avanserte våpen og overvåkingssystemer i verdensrommet.

 

Jeg ønsker å oppfordre alle seriøst interesserte til å sende inn spørsmål til oss om disse temaene. Ingen spørsmål er for dumme og vi skal forsøke å svare så mange som mulig!

 

Vi ønsker også kontakt med mennesker som har lyst til å hjelpe oss med å spre informasjonen videre til andre!

 

Velkommen!

Gina Rydland 2005