Hejsan Tore

 Hoppas allt är väl.

 Tack för kanaliseringen och den positiva prognosen inkl. beslutet att återuppta samarbetsplanerna. Jag hoppas som sagt att detta kan leda till fysiskt möte och mer utvecklade dialoger med federationen framöver.

Hälsningar

Mats

 

-----Original Message-----

From: ToreSent: den 22 oktober 2001 01:44

 To: Mats

Subject: Melding til Mats med bakgrunn fra forrige mail.

 

Det har blitt besluttet fra galaktisk side å gjenoppta integreringsarbeidet mellom de forskjellige sivilisasjonsgrupper på Jorden og de galaktiske forbund involvert straks. Observasjon med framtidsscanning er foretatt og vi mener at det forventede krigs scenariet (tredje verdenskrig) ikke vil inntreffe som en følge av Amerikanernes krigføring i Afghanistan. Ifølge våre fremtidsanalyser vil det derfor ikke oppstå en situasjon med en omfattende krig mellom den muslimske verden og resten av verden. Vårt arbeide med å forbrede verden på offisiell kontakt til de galaktiske sivilisasjoner fortsetter derfor etter opprinnelig plan. Det vil bli en opptrapping av besøk av våre fartøyer på Jorden. I 2002 vil vi sette i verk en ny fase i tilnærmingsarbeidet, noe som vil bety mer omfattende kontakter mellom Sivilisasjonsgrupper på Jorden og de galaktiske samfunn. Flere av våre inkarnerte ambassadører på Jorden vil som en følge av den nye fase få utvidet hukommelse angående deres utenomjordiske opphav.

Kanalisering mottatt Kl 01:44   22/10-2001.

Tore

 

FORRIGE MAIL.

2 Hur är er relation till PF? Är det ni kallar för det högre hierarkierna samma grupp/UJ-federation som PF(CC och Lennart kontakter)?.

De høyere hierarkiene som har primært med jordens situasjon å gjøre er lokalisert nær sentrum av vår galakse melkeveien. Disse hierarkier råder primært angående forhold som angår denne galaksen. CCs kontakter (Oktra konføderasjonen), er lokaliser i en annen galakse, og er følgelig primært engasjert i denne galaksens utvikling. Normalt vil innflytelse fra denne føderasjonen først bli merkbar når vi kommer opp på neste primære nivå i den kosmiske hierarkistrukturen, nemlig på intergalaktisk samkvems nivå. Når det gjelder Jorden er allerede forholdet brakt opp på intergalaktisk nivå i og med at sivilisasjoner som stammer fra andre galakser allerede har hatt og har betydning når det gjelder jordens utvikling fordi representanter fra slike føderasjoner i fjern fortid var med på å danne kolonier på Jorden, og dermed åpne opp for reinkarnasjoner til Jorden herfra. Disse sivilisasjoner vil følgelig bli en del av scenariet ved offisielle kontakter. Når det gjelder endelige beslutninger som angående forhold som vil berøre hele melkevei galaksen, foretas disse av det galaktiske råd. Dette rådet er lokalisert nær sentrum av melkeveigalaksen, og består av utvalgte individer fra hele melkeveien. De fleste av disse individene er rene energivesener da deres laveste legemer består av energi i stedet for materie. De har derfor mer til felles med lysvesener og englevesener enn med fysiske vesener. Rådet befinner seg på et meget høyt naturplan (tilsvarende høyere kausalplan og over i vår terminologi). Dette rådet kan be om hjelp fra andre galakser hvis problemet er av en slik karakter at dette er nødvendig. Når det gjelder Jorden har det ofte vært slik at forskjellige grupper av romfolk har vært aktive i bestemte sivilisasjonsgrupper og geografiske områder av Jorden. Derfor kan en se at i et geografisk område kan folks kontaktrapporter ha en annen karakter enn de fra et annet geografisk område. Dette fordi det her er snakk om kontakter fra forskjellige utenomjordiske sivilisasjoner. Når det gjelder Oktra konføderasjonen har kontakter fra denne primært begrenset seg til Norden, samt noen kontakter i USA og noen få i Øst Europa. Norden har også blitt kontaktet av sivilisasjoner fra Pleiadene, Sirius, Vega, Arcturus og noen andre. Når det gjelder Oktra konføderasjonen vil innflytelse fra denne primært bli merkbar i Norden, samt noen steder i nordre Øst Europa samt noe i det nordlige USA.

 

 

3 Om fysisk kontakt är omöjlig! Finns det möjlighet för mig att diskutera dessa saker med de "högre hierarkierna"?

 Fysiske kontakter er mulig og de blir i dag gjennomført på prøvebasis noen få steder. De som får fysiske kontakter er gjerne personer som bor på bestemte geografiske områder som er gunstig plassert i forhold til energipunkter på Jorden som brukes av utenomjordiske sivilisasjoner. Når det gjelder fysiske kontakter til visse vesener er dette vanskelig fordi de lever på en så høy energifrekvens at de er helt umerkelig og usynlig på vårt fysiske plan. Kontakter til disse foregår da via inkarnerte mellommenn (de du kaller UJ ambassadører). Det var opprinnelig meningen at forsøkene med mer omfattende fysiske UJ kontakter skulle starte i 2002. Nå har imidlertid en intern karmisk situasjon på Jorden forstyrret disse planer. Vi observerer derfor situasjonen foreløpig. Vi vil se ann om det utvikler seg en betydelig religionskonflikt (krig) mellom den muslimske sivilisasjonsgruppe og flere vestlige og østlige sivilisasjonsgrupper før vi går videre med våre integrerings planer. Hvis denne konflikten blir avverget vil vi straks gjenoppta vårt integreringsprogram. Hvis det kommer til en tredje verdenskrig mellom islamske land og resten av verden vil vi vente til denne krigen er ferdig før vi gjenopptar våre planer.

 RMF3