Referat fra mental samtale med Semjase ca 01:30    30/11-1997.

 

Det hadde form av en indre samtale, hvor romfolket tok kontakt med meg. Telepatinivå 2 og 3. Første del av meldingen ble overført fra en gruppe romfolk tilknyttet den galaktiske føderasjon og og omhandlet fysiske kontakter.

REF: Hvis du skulle møte noen av oss, skal du ikke ha en mental holdning som sier at du er underlegen på grunn av at vi har fartøyer osv. På mange områder har dere erfaringer og kunnskap som vi ikke har. Retningslinjene ved møtet skal derfor være at du skal betrakte en av oss på samme måte som der betrakter et hvilket som helst medlem av deres egen gruppe, hvor det foregår en tanke utveksling på fritt grunnlag.

 

Melding spesielt til Rune. Hvis du får besøk av Semjase, skal du ikke ta dette møtet mer høytidelig enn om du skulle møte Line eller Guro. Telepatien skiftet dermed karakter og Semjase ble koblet inn. Hun befant seg på det angjeldende tidspunkt på et moderskip ca 10 lysår fra Jorden. Semjase er nå tilbake i full tjeneste hos føderasjonen etter en tids rekonvalesent på grunn av tidligere problemer med kontaktene i Sveits. Semjase har planer om å besøke Rune. Hun og hennes gruppe har registrert tankeenergier fra Rune og andre i vår gruppe. Vi har med andre ord tenkt mye på henne. Innledningen til kontakten vil forgå på følgende måte. Rune vil få en plutselig impuls til å se ut av kjøkken vinduet. Da vil han se et variasjon 2 skip (den gamle romskipstypen) som skal sveve til venstre mellom åsen bak "hvor han har vindmåleren" og huset. Skipet vil ligge på ca 30 meters høyde over bakken i en avstand på mellom 50 og 100 meter fra Runes hus. Lyset fra skipet blir bøyd slik at det bare er synlig fra en sektor som går mot Runes hus i en  vinkel som tilsier +/- 5 meter fra kjøkken vinduet. Naboene vil med andre ord ikke registrere skipet. Når Rune har sett skipet, vil det begynne å fly sakte oppover mot venstre langs den veien han gikk tur med Tore. Rune skal så gå ut å følge samme rute som under denne turen. På et visst tidspunkt vil Rune få en innskytelse til å gå vekk fra veien og inn i skogen. Der vil Semjase stå å vente på han. Hun vil så ta kontakt med Rune på Engelsk som hun behersker utmerket. Hva samtalen så vil foregå om avhenger av situasjonen.

 

Romfolket anser det arbeide som vår gruppe skal gjøre som svært viktig. De vil derfor opprette fysisk kontakt med hele gruppen. Dette kan begynne å skje allerede i 1998. Semjase har følgende råd til Rune angående de originale kontaktnotatene til Billy Meier. Kontakt for all del ikke FIGU. Skriv et brev på Engelsk til Wendelle Stevens hvor du forklare din interesse for Meier saken. Skriv at du arbeider innen for samme felt, og at de originale kontaktnotatene vil hjelpe deg med dette. Spør han så om han kan være behjelpelig med å skaffe deg en kopi fra notatene. Stevens skal ha fått dette fra Meier når han lagde Videoen.

 

Jeg diskuterte mentalt med henne problemer i forbindelse med Jordens overgang. Semjase mener at jordens sivilisasjon vil bli satt svært langt tilbake, hvis vi får en magnetfelt forstyrrelse som sletter alle data lagret på magnetiske media. Romfoket går derfor inn på internett og tar backup av all relevant informasjon som de mener er viktig for den framtidige sivilisasjonen på Jorden. Dette blir lagret på krystaller i tilknytning til deres egene computere. Etter overgangen vil disse dataene bli kjørt tilbake til de jordiske komputerene. Ønske scenariet er at det oppstår et brudd i all fjernsyns og radiobasert kringkastingsvirksomhet. Avisene vil heller ikke komme ut. Romfolket vil så prøve å opprettholde kommunikasjonen på Internett. Det eneste som virker er derfor E-post, WEB og telefonen. På den måten vil Jordiske myndigheter bli fravristet kontrollen over massene. Myndighetenes tilgang til Internett vil så bli blokkert. Det kan bli lagt lokale lokk over myndighets bygninger. Innen for disse lokk er det ikke strøm. Det er på  tale å evakuere flere myndighets  personer for på den måten å hjelpe planeten Jordens utvikling i ønsket retning. Semjase bekrefter at hun har vært med på å gi impulser til utvikling av optiske lagringsmedier for data. I videoen om Meier sier Semjase at Jorden har mulighet til å ta igjen planeten Erra i løpet av 300 år. Jeg fikk tanke om at dette forutsetter at verden forstår den tankegang som er skissert blant annet i boka En alternativ Kosmologi. Hvis 80 % av jorden vitenskaspersonale forstår det multidimensjonalitets begrep som blir framsatt i boka, kan jorden ta igjen Erras teknologi iløpet av ca 150 år. Semjase sier at hun og hennes gruppe har vært med på å sende mange av de tanker som skisseres igjennom denne boka, men at jeg (Tore) ikke har vært helt bevisst angående dette. Det har vært en hel gruppe sammensatt av flere raser i den galaktiske føderasjonen som har vært med på å sende de tankene som jeg (Tore) har kanalisert i løpet av 1980 tallet. Flere av disse rasene kommer fra sivilisasjoner som ligger langt foran Erra. De finnes derfor stoff i disse kanaliseringene som selv ikke Semjase forstår. Semjase og hennes gruppe vår ikke bare opptatt med Billy Meier på 1980 tallet. Hun arbeidet også med andre grupper. Det blir påstått at hun har hatt sitt romskip over Nr5 flere ganger mens jeg (Tore) har kanalisert teknisk informasjon. En gang så nær som 5 meter over taket på huset. Hun og hennes gruppe var også med på å opprette romfolks kontakten til Henry Svenson i Mariestad (SM6CNE), som igjen inspirerte Tore til å kanalisere og skrive ned teknisk informasjon.  Hun sier jeg (Tore) har møtt henne fysisk 2 ganger, og at jeg en gang var delvis klar over at det var henne, men at jeg ikke turde ta kontakt av høflighets hensyn da jeg ikke var sikker. Det var da jeg så en pen jente med langt lyst hår mellom Lørenvangen og Økern som bar på en blå bok som jeg trodde var en teknisk bok angående lineære integrerte kretser fra Motorola noe jeg syntes var merkelig. Det blir bekreftet at Tove Hegard har møtt hun fra DAL universet som Meier har bilde av (Minara) på Frogner. Den første gangen i 1985 da jeg var da jeg var i den fjerde dimensjonen hvor jeg møtte en gruppe Pleiadere utenfor koloseum kino. En av dem hold opp en mappe med tekniske tegninger som hun viste meg. Det var hun som lignet Agneta Feltskog. Kontakten til Rune kan bli opprettet på vårparten i 1998. Rune skal prøve å meditere på Semjase for å oppnå telepatisk kontakt.