Jeg fikk en slags indre dialog med Semjase i går kveld, hvor jeg stilte flere spørsmål og hvor hun svarte. Foranledningen var at jeg telepatisk hadde bedt om hjelp fra Semjase til å bli kvitt det lovforslaget regjeringen hadde lagt fram som innebar straff for religionskritikk. Dette kunne blitt problematisk i forhold til basen, samt at til og med deler av Semjases kontaktnotater kunne ha blitt rammet av loven. Mindre enn 24 timer etter dette trakk Liv Signe Navarsete lovforslaget tilbake og hun så litt fortvilet ut. Jeg fikk da en forståelse for at Semjase kansje hadde hatt en finger med i spillet ved å telepatisk indusere den ideen i Liv Signe Navrsete om at det hele hadde vært en dårlig ide. Senere fikk jeg en slags indre kontakt med Semjase og her er resultatet.

 Jeg spurte om hvor hun var nå, og fikk til svar at hun var på en underjordisk ET base et sted på Jorden og slappet av på det nevnte tidspunkt.

 Semjase sa at vi (Jeg og Rune) hadde gjordt Erranerne oppmerksom på planeten Thiaoouba.

De hadde overvåket foredraget om Erra som ble holdt i Prinsdalen på Sjelsfestivalen Jordens lys i 2008. Hun synes forøvrig at vi kunne laget litt flere bilder som var litt mere for seg gjordte med blandt annet tegninger av hvordan Erranske hus er bygget slik at de harmonerer med naturen osv. Ellers var hun fornøyd med landskapsvalget. De fortsatte og se videre og ble da oppmerksom på planeten Thiaoouba. De foretok da en tidsreise tilbake i tid til Sommerfestivalen på Dombås 2008 hvor vi holdt foredrag om Thiaoouba. Hun likte spesielt meditasjonen hvor vi tok folk mentalt og astralt til Thiaoouba. Ved hjelp av sitt utstyr kunne de registrere hyperroms snarveien som ble opprettet og kunne derfor bestemme planetens posisjon og dimensjonsfrekvens. Hun sa at vi kanskje ville bli skremt hvis vi hadde visst hvor mange utenomjordiske, og av forskjellige utenomjordiske raser som overvåket dette foredraget. Etter dette har planeten Erra begynt en begynnende direkte dialog med Thiaoouba, og de lærer om veldig avanserte åndelige ting. Semjase forstod hvorfor vi hadde plassert SEH på vårt bilde av Erra og sa at det lå en meget dyp grunn bak dette valget, noe hun kommer tilbake til.

Jeg spurte så om Billy Meyer og den historien om at hun skulle ha slått hodet på Figu senteret fordi hun fikk panikk av at en besøkende på senteret kom brått på henne. Hun mente at dette var noe av det dommeste hun hadde hørt. For det første så var hennes trening før oppdraget på Jorden meget omfattende, og av en slik art at hun vil kunne møte et hvert menneske fra Jorden uten å overreagere. I følge historien til Meier ble hun beamet opp etter at hun skulle ha slått hodet. Dette er også helt feil. Komputeren i de Erranske fartøy er programmert til å beskytte mannskapet når de er borte fra skipet. Komputeren ville høyeblikkelig ha registrert situasjonen i det Semjase hadde mistet balansen og teleportet henne vekk før noe skade ville oppstå. Komputeren er programert for å hindre at skade oppstår, og den er meget rask. Den kan også avlese personers tanker og ville sagt fra til Semjase på forhånd hvis en farlig person hadde nærmet seg henne. Hun har telepatisk kontakt med komputeren. Semjase synes synd at Meier har kommet i den situasjon han er i nå. Meier ble tilbudt å flytte til Erra, og det var ikke uten grunn. De hadde scannet fremtiden og viste ganske nøyaktig hvilke situasjoner han ville komme opp i senere, noe de ikke fortalte han. Semjase sa at hun hadde lært veldig mye av oppdraget med Meier, og at hun har endret oppfatning om flere ting etter dette.  

Om SEH.

Semjase snakket en masse om SEH. Hun sa at han står i karmisk gjeld til planeten Erra og det Erranske folk for noe han har gjordt i fortiden som rommenneske. Hun vil ikke si dette direkte da det er en av SEHs oppgaver å huske dette. Hun sa at de hadde fulgt SEH helt siden has fødsel på Jorden, og at han ikke hadde vært i sin nåverende inkarnasjon hvis det ikke hadde vært for hans forhold til Erranerne. De hadde reddet han flere ganger i ungdomstiden da han drev med villmannskjøring. Ved en anledning hadde de brukt en tractorbeam direkte mot SEHs bil for å redde han. De hadde løftet bilen av vegen hvoretter de hadde satt den på rett kjøl. Det var ikke de som hadde slettet SEHs hukommelse om hans jobb. Hun mente det var resultatet av en ”forsinket hjerneskade” som følge av hans overdrevne drikking i ungdommen. Hun sa at SEH kan få tilbake denne hukommelsen ved å meditere på det.

Hun mente også at et underbevisst ønske hos SEH om å bli kvitt denne jobben også kan ha vært en medvirkende årsak til slettingen. Semjase vil ha SEH til å begynne å holde foredrag ved hjelp av prosjektor og powerpoint om planeten Erra dens folk og kultur for på den måten å spre kunnskap om planeten blant Jordens befolkning. På den måten vil han få slettet sin karmiske gjeld til Erranerne. De ønsker på en måte at SEH overtar Edvard Meiers rolle. Da SEH hadde ut av kroppen opplevelsen hadde han muligheten til å treffe Semjase personlig. Han var iferd med astralt å bli beamet opp til et Erransk skip, men hans frykt stoppet han. Dette burde han ha mestret da han har hatt flere vanskelige innvielser i tidligere liv ved forskjellige templer på Jorden. Siden han reagerte som han gjorde har de ikke lov til a beame han opp, før han er kvitt denne angsten som også kan være underbevisst. Semjase moret seg over våre  tanker om å bygge en TV sender og sende en melding til SEH for å få han til å skrive den Erranske rapporten. Hun er ikke fremmed for å bruke metoden selv fra et skip rett utenfor SEHs veranda. Erranerne har nå et mye mere omfattende program for SEH i tankene enn å få han til å skrive denne rapporten. De vil ha SEH som profesjonell foredragsholder med Erra og Erranerne som spesialfelt. De vil at han skal holde foredrag om dette gjerne mot betaling i alle de nordiske land. Etter hvert ønsker de at han også utvider virksomheten med å holde foredrag i England, Irland og Tyskland. Tilslutt ser de han som en global foredragsholder som reiser over hele verden. Hvis SEH nekter å sammarbeide med Erranerne om dette og eventuelt andre oppdrag, noe han selvfølgelig har full rett til etter den frie viljens prinsipp, vil det kunne medføre at han får karmiske problemer, samt at det kan få betydning for hans neste liv. SEH er spesielt forbredt og trent før han inkarnerte på Jorden denne gangen for disse oppdragene. 

Om oss andre.

Semjase mente at jeg skulle konsentrere meg om å holde Galactic basen på nettet samt utvide denne, da dette var meget viktig i følge henne. Rune gjør også det han skal når han forbreder og oversetter artikkeler som blir lagt på basen. Hun mener at siden millioner av mennesker er kommet i berøring med dette systemet, er det med på å forandre den kollektive bevissthet på Jorden i en retning som er til fordel for den galaktiske fødrasjon, noe som vil føre til åpen kontakt også på fysisk nivå i femtiden. Hun er litt sår av at Kari har fått et feil intrykk av henne, som kommanderende og at hun legger an på forskjellige jordiske kontaktpersoner.

Hun inrømmer at hun ikke tok tilstrekkelige hensyn til Meiers familiære forhold, men dette skyltes at hun var så fokusert på oppgaven da hun begynte med Edvard Meier at hun delvis var blind for andre forhold enn de som hadde med oppgaven å gjøre. Hun sier at hun har lært av dette nå. Hun synes synd på Ernst fordi han er låst til å være inne i den lille leiligheten nesten hele tiden. Hun mener det vil være sunt for han å komme ut på møter og sammen med andre mennesker. Semjase bekrefter at Maren var Erransk dame i sin forrige inkarnasjon.

Av de sammenkomstene vi har, anser Semjase møtene på alternativsenteret i Sarpsborg og hos Steffen og Tatjana som de viktigste. Tatjana har en viktig oppgave forran seg som ambasadør for den galaktiske føderasjon etter at fysisk kontakt er vanlig. Alternativsenteret i Sarpsborg har potensialet til en stor fremtid. Og at dette kan bli et sted hvor utenomjordiske og jordiske mennesker kan møtes også på det fysiske plan. Det kan hende at den Galaktiske Fødrasjon oppretter en offisiell ambasade i bygningen en gang i fremtiden. Semjase sa at hun ved en anledning har vært i kontakt med Karen Sofie Thorstensen, men jeg tror dette var mentalt eller astralt.

Jeg spurte Semjase om Windows Vista, og fikk til svar et bilde hvor hun ristet på hodet og så oppgitt ut.

Semjase vil personlig takke Merete fra Andøya for innsatsen.

Mottatt av Tore i 2009