(k-26a-98d51)

Kanalisering fra Medlemmer av Erransk Sambandsgruppe Angående Gud.

Vi er bekymret for Person X fordi hun har en åndelig veileder hun sier er Gud, og som kommer med detaljerte instrukser for hva hun skal gjøre og ikke gjøre. Vår erfaring på Erra tilsier at intelligensen bak skapelsen ikke kommer med detaljstyringer, men sender ut energier som får folk og andre livsformer til å blomstre og ekspandere på fritt grunnlag. I Tores bok En Alternativ Kosmologi, oppereres det der med 3 ”Gudsnivåer” Nivå 1 er skaperen av hvert materielle kosmos, det vil si den intelligensen som opprettholder og skaper et materiellt kosmos. Denne intelligensen kan en ha personlig kontakt med og blir i hinduistisk filosofi kalt Brahman. Neste nivå (Nivå 2) er superuniversets intelligens som er en rent åndelig intelligens og hvor hvert levende vesen har en kobling til og er en del av. Denne intelligensen oppererer ikke normalt på detaljert nivå men har en oversikts rolle for hele superiniverset og summen av alle livsformer i et superunivers er integrert som en del av denne intelligensen. Det er denne intelligensen vi erfarer under våre hyperleap og er den gudsform vi forholder oss til på Erra. Nivå 3 er noe Tore kaller Hyperuniversets intelligens. I boka er det ikke beskrevet hvorvidt dette er en personlig eller upersonlig intelligens. Dette er et delvis ukjent nivå for oss på Erra, men vi har lest med interesse det som står i boka om dette, og vi søker andre livsformer som har erfaringer fra dette nivået.

 

Tilbake til Person X. Slik vi har erfart kommer aldri gudsintelligensen med instrukser som begrenser et levende vesens handlingsrom. Når Person X sin veileder kommer med ”forbud” mot for eksempel å dele visse kanaliseringer med andre er det stikk i strid med vår erfaring av skapelsesintelligensen. Råd når det gjelder flytting og hvor lenge en skal bo på et sted etc er ikke råd og tanker vi anser komme fra skapelsesintelligensen. Skapelses intelligensen (også nivå 1) inspirerer en til å blomstre og utvikle seg samt søke nye kunnskaper som en ikke hadde fra før. Åndelige veiledere som kommer med detaljerte styringer som begrenser ens muligheter er vi skeptiske til.

 

Fra medlemmer av Erransk Sambandsgruppe kanalisert via Tore 24/4-2009