Vnk-l85-c23-a-2

Svar fra Semjase til Arne.

Om Chemtrails

Finnes Chemtrails ?

Svar: Ja i begrenset omfang.


Finnes det chemtrails anlegg på de fleste sivile flyplasser globalt ?

Svar: Nei

Det har forekommet at personer innenfor det militærindustrielle komplex, primært i USA har eksprementert med spredning av visse kjemikalier fra fly, som har hatt negative helseeffekter på mennesker. Det usanne her er at det er et omfattende skjult globalt logistikk system som forer de fleste sivile fly med chemtrtailvæske via flyplassenes sanitær system. En slik påstand er for eksempel at de fyller på chemtrailvæske i forbindelse med tømming av fly toaletter. I følge våre undersøkelser er det ikke slik. De chemtraileksperimentene som primært er utført i USA fra det militærindustrielle komplex har primært bestått i å spre små metallkuler i nanoformat i atmosfæren i forbindelse med radareksperimenter og militær kommunikasjon. De eksperimenterte blant annet med om radarene kunne få lengere rekkevidde, høyere oppløsning og om de kunne bruke høyere frekvenser over lengere avstander, ved at metallkulene i nanostørrelse virket som mikroskopiske relestasjoner for radar signalene.
Dette er gjordt fra militære fly spesiellt innredet for formålet og ikke fra sivile fly så langt vi kjenner til. Disse metallkulene av nanostørrelse kan ha negative helseeffekter på mennesker, men de som foretok eksprementeringen anså dette som underordnet eksperimentets formål. Når det gjelder bevisst spredning av sykdomsfremkallende virus fra fly er det ikke noen internasjonal organisasjon som gjør dette bevisst i stor skala så vidt vi kjenner til. Det har forekommet forsøk på dette fra små private grupper med et ekstremt livssyn. Den galaktiske føderasjon har oppdrag med å stoppe ting som spredning av farlige virus ol fra fly. Det har hendt at føderasjonsromskip har suget til seg skadelige stoffer som noen få prøver å spre fra fly.

Det skadelige ved å spre påstander om chemtrails, er at folk tror at bare de ser en kondensstripe fra et fly, så tenker de at nå faller det ned bakterier eller virus som gjør meg syk. Dette setter opp en underbevisst programmering hos vedkommende som faktisk kan gjøre vedkommende syk, fordi en kan manifistere underbevisst med tankens kraft. Det de fleste tror er chemtrails er kondenseringsfenomener i kald luft overmettet med fuktighet.
Når flyet kommer inn i et slikt luftlag, vil sotpartiklene fra jetmotorene kondensere fuktighet rundt seg. Siden luften er overmettet med fuktighet, vil dette medføre en kjedereaksjon som følge av at de partiklene som allerede er kondensert som vanndråper rundt sotpartiklene tiltrekker seg enda mere fuktighet osv. Dette fører til at det dannes en sky med samme form som flyets kondensstripe som eser ut og vokser, inntill den overmettede fuktigheten i luftlaget er utfelt. En slik sky kan være der lang tid etter at flyet er forsvunnet. En global frykt som fremkaller sykdom underbevisst hos de som ser kondensstriper fra fly, er langt mere helseskadelig i en global sammenheng enn de negative effektene fra de få reelle chemtrails som finnes. Påstanden om at vanlige sivile fly sprer chemtrail anser vi som feil. For at et fly skal kunne brukes til dette formålet i betydelig grad, må nesten hele flyets lastekapasitet benyttes som lager for chemtrailvæsken. Det er helt spesielle fly som brukes til dette og det er ikke mange av dem. Når det gjelder reelle chemtrails er over 90 prosent av disse over det amerikanske kontinent. Det har også forekommet noen få eksperimenter i forbindelse med radar i nærheten av Nordpolen og Sydpolen hvor det er brukt chemtrailpartikkeler. En ting folk kan forveksle med chemtrails er utslipp fra værfly. Det finnes noen som bruker fly til å slippe ut kemikalier som påvirker skyene slik at det begynner å regne. Denne metoden forekommer blandt annet i Kina.

Om stråling.
Påstander om at en kan overføre sykdomsfremkallende virus igjennom mobiltelefonen er feil.
For å kunne gjøre dette må en ha avansert utstyr for teleportering innebygget i mobiltelefonene som enda ikke er utviklet på Jorden. Båndbredden i GSM og UMTS nettene er dessuten for liten til teleportering. Påstander om at en har satt opp spesielle stasjoner for å påvirke blant annet norske offiserer igjennom elektromagnetiske bølger er feil. Det samme er påstandene om at det er satt opp slike stasjoner og antenner rundt omkring i stort omfang for å bevisst sløve ned folk. Påstander om at en kan overføre mindcontrol signaler igjennom GSM, UMTS eller VHF og UHF TV nett er feil. Modulasjonsformen i GSM og UMTS nettene er feil i forhold til mindcontrol. Modulasjonsformen til analoge og digitale TV signaler er også feil i forhold til mindcontrol. For mindcontrol må en bruke lavfrekvent AM modulasjon med sinusformede grunnfrekvenser som er i harmoni med hjernebølger i ALFA og THETA tilstander mm osv samt en spesiell tilleggs modulasjon av noen andre frekvenser. Feltstyrken på signalet må forrøverig være svært høy. Dette tilsier at en mindkontrollsender må stråle ut like mye energi som et helt atomkraftverk klarer å produsere (flere Megawatt og for litt lengere rekkevidde, flere Giga watt), for å kunne ha noen særlig virkning på noen Km avstand.
Frekvensen må i tilfelle være så høy at bølgelengden er riktig i forhold til hjernens utstrekning. I praksis vil det si over 432 MHz. Det ble gjordt forsøk med mindcontrol i USA på 50 og 60 tallet hvor en sendte signalene fra militære skip utenfor kysten på rundt 50 MHz for å få disse i ressonans med de spiralformede metallfjærene i madrassene som folk lå på og sov. Tanken her var å overføre mindcontrolsignaler til disse mens de sov. Dette forsøket var ikke så vellykket. For reell mindkontroll er elektromagnetiske bølger et dårlig overføringsmedium. En bør bruke energiplan 2 bølger som påvirker astrallegemet isteden.
Det meste av mindcontrollen på Jorden utføres av astralvesener (avdøde personer eller andre typer vesener på astralplanet). Jeg skal være enig i at TV reklame og for eksempel overføringer fra fotballkamper er en form for mindkontroll.


Når det gjelder den gruppen du definerer som NWO kabalen er ikke dette en ensartet gruppe, men det er diffrensierende meninger innen for denne gruppen. Deler av gruppen kjenner heller ikke til andre deler av gruppen, så en kan si at gruppen er fragmentert innenfor celler skapt av hemmelighold. Hvis du for eksempel tror at Gro Harlem Brundland kjenner til eksperimenter med chemtrails, mindcontrol, sammarbeid med Orion imperiet ol så gjør hun ikke det. Hun kjenner heller ikke til innvielsesritualer i skull and bones og lignende ting. Det å sette søkelyset på disse gjerningene med den vinklingen at de er onde og vi er de gode som skal bekjempe dem, blir feil. En må forstå at et hvert menneske er en del av helheten (skapelsen) med potensiale til både gode og onde gjerninger. Ved å fordømme noen som onde, sender du energier mot vedkommende som bare bidrar til å forsterke de onde tendensene vedkommende allerede har. Du skal i stede sende gode tanker mot vedkommende, fordi det kan bidra til at vedkommende bryter sitt vanemønster, og kan få høyere erkjennelser som igjen endrer personens handlingmønster. Den gruppen som du kaller NWO kabalen har ikke på langt nær den makt og innflytelse i verden som du tror. Når det gjelder ekperimenter på dyr, så skyldes dette ofte den uvitenhet at de ikke tror dyr har bevissthet, tanker og følelser og at de dermed kan eksprimentere med disse uten konsekvenser. Dette skyldes som regel akademiske dogmer og trangsynthet. Når det gjelder hemmelige eksperimenter som deler av NWO kabalen gjør med intet anende mennesker, så motarbeider føderasjonen dette aktivt i det sjulte.

Vi har god oversikt over situasjonen på Jorden, og vi sammarbeider med andre kosmiske raser som har oversikt over områder som vi ikke studerer for øyeblikket. Vi utveksler så informasjon angående situasjonen på Jorden i gruppemøter hvor flere kosmiske raser som arbeider med Jorden er representert. På den måten får vi alle god oversikt. Vi kan også gjøre tidsreiser bakover i tid for å studere bestemte hendelser detaljert.

Kanalisering fra Semjase via Tore 14/4-2009