3y-23az-k1b

 

Kanalisering fra Semjase om livet etter døden og Jordiske begravelses seremonier etc.

 

Jeg var med Kilde A som usynelig observatør på en Jordisk begravelse, da en av hans onkler hadde gått bort. Jeg var spent på selve ritualformen. På Erra er vi selvfølgelig klar over at døden bare er en overgang til en annen tilværelse hvoretter personen reinkanerer med en ny kropp etter en tid. Hittil har vi ment at tilværelsen etter døden arter seg som en søvn og at den avdøde gjenvinner full bevissthet først ved neste inkarnasjon. Erfaringer jeg gjorde under denne seremonien gjør at jeg må endre oppfatning her. På Jorden i motsetning til Erra gjenvinder den spirituelle form tilnærmet full bevissthet i sitt finmaterielle legeme kort tid etter døden. Det er fult mulig å kommunisere med vedkommende noe jeg erfarte, da den avdøde observerte sin egen begravelse sammen med en av hans tidligere avdøde brødere.

Den logiske forklaringen på dette må være noe i samme retning som Kilde A framsatte tidligere. I følge denne teorien mangler Erra et engonisk dimensjonslag som det er ment at den avdøde skal entre etter døden. Da vi Erranere opprinnelig ikke er utviklet fra bunnen av på Erra, men er innvandrere fra en av planetene rundt Vega som er eldre, kan vi være finmateriellt tilpasset et engonisk dimensjonslag som mangler på Erra, og som gjør at vår tilstand etter døden arter seg som en slags søvn fremfor et liv på en høyere dimensjon. Denne tilstanden er nevnt i En Alternativ Kosmologi skrevet av Tore. Her beskrives det en romferd fra Jorden til en av planetene rundt Sirius, hvor de av mannskapet som ikke har utviklet sine astrallegemer tilstrekkelig vil oppleve romferden som en drømmeløs søvn på de engoniske nivåer som vedkommendes astrallegmer ikke kan fungere på. Noe lignende kan være tilfelle på Erra da dette er en meget ung planet som kanskje ikke har fått utviklet alle sine høyere legemer tilstrekkelig enda. Vi vil forske videre på dette, og kanskje kan det la seg gjøre å bygge spesielle romstasjoner i nærheten av Erra, hvor de avdøde har full bevissthet.

 

På Erra har vi også seremonier når noen fysisk dør, men de er basert på et annet ideologisk grunnlag enn de jordiske. Det som var felles var at de snakket om hva den avdøde hadde gjordt og hans liv generellt. Dette gjør vi også på Erra men her lager vi en sammensatt video i full 3D som vi viser til de som er tilstede og som viser episoder fra vedkommendes liv fra vugge til grav, og som alle ser på. Jeg mener at noe lignende kunne vært gjordt ved jordiske begravelser da videobilder fra slektninger kunne vært samlet inn og brukt som grunnlag for en redigert video om vedkommende som kunne vært vist på storskjerm i kirken ved hjelp av projektor, og at resten av seremonien var lagt opp rundt denne videoen, som kunne stoppes hvis noen av de frammøtte hadde historier knyttet til den avdøde i de tidsepoker som videoen viste. Var det ikke levende bilder, kunne også stillbilder limes inn i videoen. Talen på videoen kunne vært gjordt av slektninger som kjente vedkommende godt. Det kunne også vært spilt musikk som vedkommende likte som en del av seremonien. På Erra begraver vi eller vi dematerialiserer legemet til den avdøde på en spesiell måte. Vi brenner ikke vedkommende. Etter seremonien observerte jeg at den avdøde sendte en melding via Kilde A som skulle gis til hans enke. Jeg tok kontakt med den avdøde og kommuniserte med han. Han var en trivelig fyr med humor. Jeg forklarte hvem jeg var og at jeg var en venninne av Kilde A som var kommet fra en annen planet for å jobbe med noen bestemte oppdrag, og at jeg derfor var nysjerrig på ting som Jordiske begravelses seremonier etc. Etter samtalen forsvant den avdøde videre til et høyere dimensjonssjikt på Jorden sammen med sin avdøde bror.

 

Kanalisert fra Semjase via Tore 21/4-2009