Her følger en utfyllende kommentar delvis mottatt telepatisk fra Sirius Hierarkiet.

Orion-imperiet:

Dette er en sammenslutning av romfolk som har til hensikt å underlegge seg og dominere andre raser i galaksen. Imperiet var størst i en tid før Atlantis, da flere kloder på denne tiden var underlagt deres styre. De ble nedkjempet av den galaktiske føderasjon i en krig og mistet dermed sin dominans over vår galakse. I vår tid har Sirius-hierarkiet det overordnende ansvar med å holde restene av dette imperiet under oppsikt. Dagens Orion-imperiet er hovedsakelig sammensatt av 3 kosmiske raser. Rase nr 1 er en reptilrase som holder til på en av planetene i Orion området. Rase nr 2 er en Lyransk rase også lokalisert til dette område (De ser ut som oss). Rase nr 3 er en genmodifisert utgave av de Grå også lokalisert i Orion-området.

Orion-imperiet er sterkt hierarkisk styrt, hvor reptilrasen i samarbeid med den Lyranske rasen styrer, og de grå blir brukt for å utføre de ordrer de andre har bestemt. Noen vil si at den reptilske rasen er underlagt den lyranske rasen. Orion-imperiet samarbeider med det som kalles pleiadiske renegatgrupper samt noen grupper fra Zeta Reticulis systemet. De samarbeider også med en bestemt rase kattemennesker (omtalt i gaven fra stjernene).

Styringssettet internt i Orion-imperiet er maktbasert, og en utstrakt mobbing foregår. Individer som ikke holder mål blir rett og slett eliminert, og hele sivilisasjonen blir dermed holdt sammen av frykt. Dimensjonsmessig befinner imperiet seg primært på en frekvens som tilsvarer vår lavere astralplan, og de er derfor usynlige sett med våre øyne. De har imidlertid teknologi som kan projisere dem inn i vår dimensjon. Teknologimessig kan de foreta tidsreiser. Åndelig sett er de ikke så avanserte som for eksempel Erranerne. De tenker mest i lignende baner som jordiske vitenskapsmenn som aviser alt de ikke kan måle å veie. Teknologien deres er imidlertid såpass avansert at de kan ”måle og veie” høyere engoniske dimensjoner og dermed også til en viss grad registrere sjelens eksistens etter den fysiske død.

Dermed er også disse sivilisasjonene klar over at livet fortsetter etter døden, de er også klar over reinkarnasjonsprinsippet. Den teknologi Orion-imperiet er kommet lengst med er mindkontroll teknologi. Individer med en høyt utviklet sjel kan imidlertid overstyre denne mind kontrollen. Orionimperiet bruker en  teknologi hvor de kan fjernstyre individer ved hjelp av implantert nanoteknologi. Selve fjernstyringen foregår med bølger på energiplan 2. Orionimperiet har ikke tilgang til energiplan 3 teknologi, og deres romfart er dermed for det meste begrenset til kvadratet av lyshastigheten. Dette innebærer at store deler av galaksen er utilgjengelig for dem. Før i tiden hadde de større rekkevidde men dette ble begrenset etter den før omtalte krigen.

 

Jorden:

I nyere tid prøvde Orion-imperiet og få kontroll over det Hitlers tyskland da primært i 1943.

Ideen om konsentrasjonsleiere med eliminering av uønskede individer samt visse rasers overlegenhet er en typisk ideer som stammer fra Orion-imperiets tenkning. Selve kommandostrukturen til Waffen SS var inspirert fra Orion-imperiet da de styrer på lignende måte i sin sivilisasjon. Tankemønsteret Josef Stalin styrte etter var også inspirert herfra, da han også eliminerte alle dem han følte seg truet av. Nå ser det ut som om Orion-imperiet har fått kontroll over deler av USAs militære maktapparat, samt over de mest konservative republikanske politikere. I dag er situasjonen mer alvorlig sett med den galaktiske føderasjons øyne, da representanter fra Orion-imperiet har tatt direkte kontakt med deler av det Amerikanske militærapparat og forsynt dem med teknologi som finnes i Orion-imperiet i dag. Dette gjelder primært Mindkontrollteknologi, våpenteknologi, samt noe romfartsteknologi. De har imidlertid gjort det på en slik måte at de har den endelige kontroll med denne. Skulle amerikanerne bruke denne teknologien mot dem selv, kan de skru denne av ved hjelp av en skjult fjernstyringsmekanisme. Dette gjelder primært våpenteknologi de har gitt til Amerikanerne. Orion-imperiet har en teknologi som gjør dem i stand til å teleportere over en avstrand på ca 1 million Km. Denne teknologien har de gitt til visse individer innenfor Amerikansk etterretning. Teleporteringsteknologien deres krever som regel faste sender og mottaker stasjoner, og teleporteringen foregår som regel mellom disse faste stasjonene. De har imidlertid også en teknologi som setter dem i stand til å teleportere fra en hvilke som helst plass til en fast mottakerstasjon innenfor 1 million km. Da Orion-imperiet naturlig er usynlig sett fra vår engoniske frekvens bruker de primært roboter til å kommunisere med sivilisasjoner på vårt engoniske dimensjonsnivå. Disse robotene kan produseres slik at vårt engoniske dimensjonsnivå er det primære for dem. Disse robotene ser som regel ut som grå (Zeta Reticulis), men de er elektroniske og mekaniske. Derrel Sims har informasjon angående dette. De har også sendt ned noen få grå (den tredje rasen som utgjør imperiet) for å kommunisere med Amerikanske militære. Ideen om å finansiere den hemmelige forskningen med narkotikapenger er en typisk ide hentet fra Orion-imperiet. Spesielt det at dette vil eliminere svake individer de ikke har bruk for på en indirekte måte. Orion-imperiet har hjulpet USA å, bygge underjordiske baser rundt om i verden. De har også gitt Amerikanerne et våpen som skal kunne bore seg ned til andre romfolks underjordiske baser for å ødelegge disse, ved hjelp av en atomvåpenlignende detonasjon. De vil ikke at andre utenomjordiske sivilisasjoner skal ha baser på Jorden da de har planer om å erobre Jorden ved hjelp av det amerikanske militærapparat. De mer avanserte utenomjordiske rasene som har underjordiske baser på Jorden har et beskyttende kraftfelt som hindrer Orion prosjektilet i å detonere. Orion-imperiet samarbeider som sagt med en vis rase negative kattemennesker (Det finnes også positive kattemennesker). Denne rasen befinner seg frekvensmessig på Jordens lavere astralplan. De har som oppgave å overta kroppene til sterkt alkoholpåvirkede personer, fortrenge sjelen til den som oppinnelig eide kroppen, og når de har overtatt kroppen, bruke denne som en agent i Orion-imperiets tjeneste. Dette har skjedd med flere militære offiserer rundt om i verden. De tar kroppen når eieren er i sterk alkoholrus. Etter at de har overtatt kroppen blir eieren tilsynelatende kvitt sitt alkoholproblem, hvis vedkommende hadde et. Denne rasen har en underjordisk base et sted i Hurdal i Norge.

Flere av agentene som er ”vervet” på denne måten er sovende agenter som ikke vil bli brukt før i en bestemt situasjon. De opprettholder sitt vanlige livsmønster og omgivelsene merker som regel ingen endring. Wenche Kaspersen har erfaring med disse tingene.

Orion-imperiet har i dag ikke kontroll over det sivile Amerikanske samfunn. Hvis vi skulle få se et scenario hvor vanlige amerikanere som er uenig i G W Bush sin krig mot terror, blir arrestert og satt i konsentrasjonsleiere, er dette et tegn på at Orion-imperiet prøver å få kontroll over det sivile Amerikanske samfunn. Hvis det skulle komme til en åpen konfrontasjon mellom den Amerikanske kongress og de Orion-imperie kontrollerte republikarnerne, er det ventet at republikarnene vil tilrane seg makten ved militærkupp og sette kongressen ute av spill. De vanlig militære vil da være sjanseløse da de vil møte militære styrker som kan teleportere og som har strålevåpen. Det har forekommet kamper mellom regulære militære styrker og styrker som er kontrollert av Orion-imperiet i USA. Dette er imidlertid noe som blir holdt strengt hemmelig. Det har forekommet i forbindelse med at regulære offiserer har ønsket å inspisere visse militære anlegg.

 

Konføderasjonen:

Den galaktiske konføderasjon (Orion-imperiets motstandere) har fulgt med situasjonen i det siste og er urolige for utviklingen. Hvis Orion-imperiet underlegger seg USA direkte ved å sette kongressen ut av spill samt å erklære unntakstilstand, må det gripes inn fra føderasjonens side. Det tillates ikke at Orion-imperiet underlegger seg denne planeten. Forsøker de det blir det åpen konflikt med den galaktiske føderasjon. Dette er en av grunnene til at de ikke har prøvet sitt destruksjonsprosjektil på underjordiske baser tilhørende kosmiske raser som er en del av føderasjonen enda. Skulle Orion-imperiet få for stor innflytelse i USA, vil landet bli forsøkt isolert internasjonalt. Blir landet for aggressivt ovenfor andre land, samt bruker galaktisk teknologi ervervet fra Orion-imperiet i et forsøk på å erobre andre land, vil føderasjonen støtte disse landene med sin teknologi, for på den måten å nøytralisere Orion-imperie teknologien. I verste fall blir en stor galaktisk militær operasjon satt i gang fra romkommandoer tilknyttet den galaktiske føderasjon for å fjerne Orion-imperiet fra Jorden.

Mottatt av Tore i 2004.