Kontakt via meditasjon den 4. august 2007.

 

I en dyp avslappet tilstand kunne jeg tydelig se et stort gyllent lys ligge som over en horisont foran meg. Lyset så ut som en flott soloppgang og det strålte i en blanding av gult-oransje og hvitt. Lyset ble større og sterkere i det jeg fokuserte på det. Det var som om jeg ble trukket inn mot lyset og lot meg fange helt av det. Nå var jeg omfavnet i lys og en følelse av total fred og harmoni. Neste øyeblikk kunne jeg se at det var flere mennesker samlet på samme stedet der jeg stod. Det var en slags ”kobling” mellom oss som var der, vi var der for samme årsak.

Vi stod og ventet på noe og nå var vi alle omringet av dette sterke lyset. Nå kunne jeg skimte opp til flere vesener som kom sakte ut mot oss fra dette lyset foran oss. De var ganske høye og smale i kroppen, og hadde veldig lys ”hud”. De hadde store skrå og fremtredende øyne og lange og smale ansikter. De kom for å møte hver og en av oss som for å hilse oss velkommen. Da de stilte seg rett foran våre kropper kunne jeg se og føle at de kommuniserte med oss telepatisk via å sende en lysstråle fra sin panne til våre panner. Et veldig vakkert syn. Så snudde de seg og banet vei for oss gjennom det sterke lyset som en invitasjon til å stige om bord i dette Lysskipet. Vi fulgte villige med og lot oss bli svøpt av lyset foran oss. Nå var vi helt omgitt av det sterke lyset og i det jeg stod der kunne jeg føle en sterk tilhørighet og kjærlighet for alle som var tilstede. Nå kunne jeg virkelig føle og forstå hva Enhet var og at vi alle var og Er Ett og det samme i det samme øyeblikk av ”ikke tid”.

Dette var veldig sterkt og vakkert. Jeg snudde meg rundt og så at noe stort lukket seg bak oss som en slags enorm luke. Det var mørkt utenfor denne luken men vi stod fortsatt inni dette varme og fredfulle lyset sammen med våre ”nye venner”. Jeg skjønte nå at vi var inne i dette enorme skipet og var på vei ut i kosmos. Det var en herlig følelse av fred, enhet og kjærlighet som var den mest fremtredende opplevelsen i dette møtet. Jeg husker å tenke at jeg nå kunne stille noen spørsmål til våre nye venner om hvordan forkjellige ting utartet seg for dem til forskjell fra våre opplevelser på Jorden. Jeg spurte om hvordan det ville være for oss med det å spise, å kle oss, og det å ha med seg eiendeler hvis man bestemte seg for å dra av sted med dem osv. De svarte forståelsesfullt og betryggende om at det var fullt mulig å spise, og bare med tanken om det ville maten materialisere seg for deg like i nærheten, og det samme gjaldt for det å bekle seg. Vi kunne gjerne ta med eiendeler som var av betydning, men disse ble sett på som allemannseie. Alle skulle nyte godt av hverandres bidrag og det var helt naturlig å dele med seg av goder blant alle. Jeg spurte også om det var mulig å bosette seg på deres hjemsted. De svarte at det var fullt mulig og at de levde sammen i kolonier. Der kunne man bo og bidra med sitt til fordel for hele kolonien. De var veldig opptatte av kreativitet, nyskapning og utforskning som bidro til vekst og forandring blant dem. De fortalte også at møtet mellom dem og oss var en felles avgjørelse og at de var interesserte å kontakte grupper med mennesker som var åndelige ”våkne” og ville leve et liv i balanse med det spirituelle. Og det viktige var den Enhetlige tanken og levemåten, og at alle var i samsvar med den måten å leve på. Jeg spurte om hva de tenkte om andre mennesker som ikke var åpne for dette. De sa med ro at de hadde rett i å velge det og at ville bli latt være i fred med det. De sa at de var interesserte i et større samarbeid med flere enheter som kom sammen om det, og så ville de som valgte å følge etter være velkomne til det når de var klare for det. De bekymret seg ikke om det og virket svært sannferdige og trygge i sine uttalelser.

Jeg husker nå å plutselig rykke til i den fysiske kroppen min for så å være tilbake i stolen der jeg satt. Tilbakekomsten opplevdes som fysisk smertefull for meg og jeg skjønte umiddelbart at jeg hadde vært på en reise i kosmos.

Tatjana.