Semjases undervisning DEL 1                                                                      DEL 2

 

 

                  

                                      DEL 3                                                                         DEL 4


                   

       Undervisning fra Pleiadiske Alaje DEL 1                                                      DEL 2

 

                 

                                                     DEL 3                                                            DEL 4


 

                 

UFO opplevelsen til Arve Jacobsen  (DEL 2).  Opptak fra møter på Lørenfallet og intervjuer med Kjell, Rune og Arve (DEL 1)

 

               

      Opptak fra møte på Lørenfallet i år 2000 (DEL 3)              Om UFOer i Hessdalen og militær hemmeligholdelse


 

                     

       Om Ante Jonssons UFO kontakt i 1984 (DEL 1)                                           DEL 2


 

              

     Om Billy Meiers kontakter med Asket i India                           UFO contact from the planet Acart


 

              

     Wendelle Stewens om meiersaken og hvordan deres arbeide ble overvåket av etteretningstjenesten. Del 1 og Del 2.

 

      

        Wendelle Stewens om meiersaken Del 3.


                

     Fotomontasje av RDM  Del 1                                                                                                    Del 2

Intervju av RDM om hans utenomjordiske opplevelser blandt annet med Erranere.


Fra http://www.youtube-2.net

     

The Billy Meier Chronicles - Beamship Trilogi Part 1                                       Reopening the Billy Meier Case Part 2

 

    

The Pleiadian Mission - The Billy Meier Case                            The Pleiadian Connection - The Billy Meier Case