Angående sivilisasjonene på Mars.

-----------------------------------

 

Før i tiden før Maldek eksploderte hadde planeten Mars en stor enhetlig sivilisasjon. I forbindelse med Maldeks ødeleggelse og andre krigshandlinger i solsystemet på grunn av  galaktiske konflikter, ble denne sivilisasjonen ødelagt og planeten fikk hard medfart.  Rester etter den gamle sivilisasjonen kan finnes i form av byer og og andre ruiner og  monumenter. Primærsivilisasjonen på Mars ble flyttet opp et frekvensnivå slik at den ble liggende på et eterisk frekvensnivå over humpnap. Den opprinnelige sivilisasjoen på Mars ble skapt av utvandrere fra Pleiadene. Disse ligner ganske mye på dagens jordmennesker. Etter katastrofen ble det fysiske plan på Mars lagt ganske øde. Det var imidlertid noen galaktiske raser som har bygget seg baser her i ettertid. Det finnes et hybrid naturplan på Mars liggende på en litt lavere frekvens enn orginalsivilisasjonen som befinner seg i en 4 dimensjonal eksistens. Dette er et overgangsnaturplan som både har i seg elementer fra den 4 dimensjonelle primærsivilisasjonen og basesivilisasjoner øverst oppe på den 3 dimensjonelle skala. Hva er grunnen til at de nyeste observasjonssatelittene ser et helt annet bilde av Mars nå enn de gjorde før 1990 ?

For å svare på dette spørsmålet må en se på utviklingen på Jorden. Den jordiske sivilisasjonen humpnap har etter 1990 blitt hevet frekvensmessig langs den engoniske dimensjonsakse uten at de som lever i humpnap er noe særlig observange til dette, i hvertfall ikke de som bor i byer. De som lever mere i takt med naturen kan imidlertid merke følgende tegn.

 

1. Klimaet blir varmere.

Dette skyldes blant annet at den høyere frekvensen bevirker raskereatombevegelser noe som skaper varme. Drivhuseffekten på grunn av forurensing har også en viss effekt her, men den globale oppvarmingen ble først registrert skikkelig etter 1990 da  frekvensøkningsprogrammet for humpnap ble satt i gang.

 

2. Vegitasjonen blir større og vokser raskere.  På grunn av at frekvensen er økt er det lagt til rette for at alle prosessene i naturen vil gå raskere inkludert plantevekst.Det kan sammenlignes med at en klokker om PCen til en høyere frekvens slik at regneoperasjonene går raskere.

 

3. Bygninger og primært murbygninger forfaller raskere.  Dette på grunn av at  nedbrytingsprosessene også går raskere når de først er satt igang.

 

4. Gjennomsnittsbefolkningen lever lengere og ser yngere ut ved høyere alder enn de gjorde før. Dette blandt annet på grunn av at prosessene i kroppen går fortere og dermed også utrenskningen av giftstoffer går raskere. Blir en derimot syk vil sykdommen utvikles fortere enn den gjorde før. en skulle tro at en ville bli eldere fortere med økt frekvens, men det motsatte er tilfellet av forskjellige grunner, blant annet blir energiutvekslingen mellom sjel og kropp bedre ved høyere frekvens, noe som gjør at kroppen varer lengere.

 

5. Astronomene kan observere ting i universet som de ikke kunne gjøre før. Før denne perioden kunne de blandt annet ikke observere planeter rundt andre stjerner, noe de kan nå. De kan også observere forandringer i solsystemet som de kan havanskeligheter med å forklare.

 

6. En har følelsen av at tiden går mye fortere og en vil oppleve at dess mere en stresser dess mindre får en gjordt. Tidsfølelsen har sammeheng med at frekvensen er satt opp. Det at en får gjort mindre dess mere en stresser har med naturlover knyttet til den fjerde dimensjonstilstand. Humpnap er nå på vei fra en tredimensjonal til en firedimensjonal tilværlelse. I den fjerde dimensjonstilstanden er det hendelsestid og ikke klokketid som er dominerende. Her avhenger tidstrømmen av hva du gjør. Hvis en ikke gjør noen ting, vil tiden stå stille, og stresser du vil tiden kunne gå så fort at du ikke greier å følge med. Når en stresser vil personens frekvens bli satt ned i forhold til planeten, noe som gjør at en opplever at tiden flyr fra en og en ikke får gjordt noen ting. Mediterer en for eksempel vil personens frekvens kunne bli høyere enn planetens noe som medfører at tiden vil gå sakte, og at en kan få gjort en hel masse etterpå mens en har denne høyere frekvensen. Mens humpnap løftes frekvensmessig er ikke dette skjedd med sivilisasjonen på Mars. Dette betyr at vi har nærmet oss frekvensmessig det naturplan på Mars hvor sivilisasjonen befinner seg. En gang etter år 2001 kom vi frekvensmessig i synkronisitet med det hybride naturplan som ligger litt lavere enn hovedsivilisasjonen. Det er dette som primært den nyeste amerikanske romsonden har fotografert. Vi har imidlertid steget ytterligere i frekvens og den Europeiske romsonden som kom fram i 2005 har fotografert deler av hovedsivilisasjonen på Mars i Hale krateret. Tidligere romsonder kan ha fotografert utenomjordiske baser på Mars tidligere, men dette har vært retusjert bort av politiske grunner.

 

 Situasjonen nå.

Med den frekvens vi har nå er både den hybride sivilisasjon og deler av  hovedsivilisasjonen på Mars synlig med vanlige kameraer. Nede i daler og lave sletter hvor det er innsjøer og skoger er det antatt at lufttrykket kan tilsvare ca 3000 meters høyde på Jorden, og kanskje gunstigere. Dette betyr at jordmennesker nå høyst sannsynelig ville kunne puste i denne lufta. Siden det er skoger og trær der må det også være oksygen tilstede. Vitenskapen prøver å sjule dette ved å manipulere bildene slik at de skal se mest mulig øde ut eller prøve å holde andre bilder hemmelige som viser viktige ting. Dette vil sannsynlig slå tilbake mot dem på et gitt tidspunkt, og en kan bruke det for alt det er værd på å få inn en fulltreffer mot dagens vitenskapelige paradigme. Når folk blir klar over at vitenskapen bevisst har løyet om at det er sivilisasjoner og fauna på Mars ved å retusjere bilder ol, vil gjennomsnittsmeneskets lit til de vitenskapelige autoriteter bli kraftig redusert. I tillegg vil argumentet mot UFOenes eksistens fra vitenskapens side om at de er for langt borte til at de kan komme hit falle bort i og med at det er en teknisk sivilisasjon på Mars. Dette kan føre til at A4 bevisstheten åpner seg opp til å akseptere romfolkets eksistens. Når dette skjer har romfolket lov til å foreta offentlige landinger på Jorden, i og med at folk har akseptert deres eksistens.

Dagens sivilisasjon på Mars er et resultat av innvandring fra andre stjernesystemer. Det finnes både Pleiadere her og det finnes kolonier av raser som ligner på de grå. Det finnes også andre raser her. Disse sivilisasjonene er i stand til å besøke Jorden, men det er skjelden det har vært gjordt. Jorden besøkes primært av raser som holder til i andre stjernesystemer med noen unntak.

 

24 April 2006.