Diverse foredrag i MP3 format med kosmisk og utenomjordisk innhold.

Mp3-lydfiler kan lyttes til ved bruk av Windows Media Player, som kan lastes gratis ned her.


Foredrag av Randolph Winters om Billy Meiers kontaktnotater fra sine møter med Semjase. Disse foredragene er på Engelsk.

1. The early years. Her fortelles det om Billy Meiers tidlige periode med mere. Generell intro til Meier-saken + referat av kontaktmøtene nr. 5 og 7 (februar 1975).

2. About the beamships and the Earth history. Her fortelles det detaljer om de Erranske fartøyene og om Jordens tidlige historie. Referat fra kontaktmøtene nr. 8, 9, 25, 27, 28 og 29 (mars-juli 1975).

3. The great spacer. Her fortelles det om Meiers opplevelser mens han var gjest ombord i Erranernes moderskip (Das Risenraumer). Referat fra kontaktmøte nr. 31 (den 17. juli 1975). Reise rundt i solsystemet; besøker kjempeskipet på 17 km, hilser på Semjases far Ptaah; reise til en åndelig sfære der Meier opplever en tilstand av kosmisk bevissthet eller nirvana der ”alt er såre godt”. Hilser på Asket fra Dal-universet.

4. Other life forms. Her fortelles det om andre livsformer i kosmos. Fortsettelse av referat av kontaktmøte nr. 31 (17. juli 1975) + nr. 32 – 36 (oktober 1975).

5. Time travels with Asket. Her forteller Meier om sine Tidsreiser med Asket. En av disse tidsreisene gikk tilbake til Jesu tid hvor de hilste på Jesus (Jmmanuel). Referat av Billys opplevelser med Asket i perioden februar 1953 – 1964 (referat herav ligger også her, se mellom kontaktmøtene nr. 31 og 32) + referat av kontaktmøte nr. 36 (oktober 1975). Semjase er frustrert over Meiers uvilje til å holde foredrag.

6. The Bermuda triangle and the pyramids.  Her fortelles det om Bermuda trialgelet og om pyramidene. Fortsettelse av nr. 36, + mange fra nr. 39 til 55 (oktober 1975 – juni 1976).

7. The great Atlantis. Her fortelles det om Atlantisperioden. Referat av nr. 56 - 76 (juni 1976 - mai 1977).

8. The Figu. Her fortelles det om dannelsen av Figu gruppen i Sveits og om problemene innen denne gruppen som tilslutt endte med at Erranerne brøt kontakten med dem. Referat av et par av kontaktrapportene fra mai 1977 (nr. 76) til januar 1978 (nr. 99). På kontaktmøte 99 blir Meier informert av Quetzal om at Erra-kontaktgruppen nå vurderer å avslutte kontakten med Meier og hans gruppe pga.alle problemene som har oppstått innad i Meiers gruppe.


Foredrag av Randolph Winters om bestemte emner. Disse foredragene er på Engelsk.

1. Talmud Jmmanuel. Dette foredraget omhandler Talmud Jmmanuel (Jesus Kristus) og historien om han sett fra et Erransk perspektiv. 1) Intro 2) Askets og Meiers tidsreise i 1953 til Jordan i år 32 der de har en prat med Jmmanuel et par dager før korsfestelsen. Jmmanuel forteller Meier hvor Meier senere vil finne Talmud Jmmanuel. Jmmanuel lover å begrave noe i jorden ved sin kommende gravplass i Srinagar i India, som Meier senere vil finne. 3) Historien om hvordan Meier og Isa Rashid i 1963 finner Talmud Jmmanuel i en begravelseshule i Jerusalems gamle bysone, og veien frem til oversettelse og utgivelse. 4) Omtale av Talmud Jmmanuel, og referanse til James W. Deardorffs bok Celestial Teachings (1990). [91 min.]

2. Creation and the development of man. Dette foredraget omhandler den Erranske kosmologi og skapelseslovene, samt utviklingen av mennesket både spirituellt og fysisk. Semjase anser dette foredraget som ekstremt viktig, og oppfordrer alle til å laste det ned og gi det til venner og bekjente, gjerne ved å brenne det på CD plater som en gir videre. Hun ser at dette foredraget kan være utgangspunkt for fremtidige foredrag og bøker på flere språk. Sammendrag av Erra/Semjases åndsvitenskapelige forståelse av kosmologi, skapelseslovene, reinkarnasjon og menneskets psykoåndelige evolusjon, samt deres visdom basert denne forståelsen. [3t:05min.]

3. Learning meditation. Foredrag basert på en bok av Billy Meier om hvordan en kan lære meditasjon. Meditasjon kan tjene til å redusere barrieren mellom Høyere Selv og dagsbevisstheten, så Høyere Selv kan slippe gjennom med sin visdom til personligheten. Meditasjon/årvåkenhet på ens negative vaner er første skritt mot frihet fra dem. Meditasjon kan tjene til å komme ut av ens ego/nytteverdi-perspektiv på omverdenen, hvilket øker ens objektivitet og evne til å oppleve andres egenverdi. [91 minutter].

4. The Psyke and self development. Foredrag basert på en bok av Billy Meier om menneskets psyke og selvutviklings teknikker. Et intro-foredrag med mye løs prat om healing, ubevisst og bevisst programmering av underbevisstheten, konsentrasjonsøvelser, fotmassasje, betydningen av positive holdninger og tanker, auraen, integritet osv. [3t:02min].

5. The Profecies. Fremtidsprofetier framsatt av Billy Meier basert på flere kilder. Det kan bemerkes at flere av disse profetiene som er gjordt tidligere ikke er like aktuelle i dag, da menneskeheten har endret kurs og tidslinje i forhold til hvordan situasjonen var da profetiene ble framsatt. Intro om forskjellige typer profetier og forskjellige kilder for profetier som Meier var i kontakt med. 1) Profetier fra Talmud Jmmanuel. 2) Profetier fra Asket i 1956. Ti uhyggelig presise profetier om verdensledere som ville bli drept gikk i oppfyllelse. 3) Semjases profetier fra telepati-lesende teknologi. 4) Profetier fra Petali-nivået (en gruppebevissthet som representerer det høyeste åndelige nivået) fra 1976-81: mye omkring en tredje verdenskrig. RW-foredraget er fra 1992, RW betraktet dette fremtidsscenariet da som utdatert. [90 minutter].

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse Foredrag av Robert (RDM) Primært om energi generatorer benyttet i utenomjordiske fartøyer, men han kommer også inn på flere andre emner.

1. Om reaktoren i Tunguska Skipet. (In Norwegian) Her fortelles det om virkemåten til reaktoren i romskipet som eksploderte over Sibir i 1908. Han forteller om hvordan denne reaktoren funker mm. RDM var en del av mannskapet på dette romskipet da det eksploderte i 1908, og han har derfor underbevisste erindringer om dette skipets konstruksjon. Han er også innom flere andre emner som ikke direkte har med dette å gjøre.

2. Om Erransk kultur. (In English) Her forteller RDM om forholdene på Erra med mer. Han kommer spesielt inn på replikatorsystemet de bruker på Erra til atomkopiering. Foredraget er også innom flere andre emner.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Intervju med Al Bielek (In English) angående opplevelser han hadde under en tidsreise til år 2749.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Foredrag med Michel Desmarquet (In English) angående opplevelser han hadde på planeten Thiaoouba som går i bane rundt stjernen Sirius A.