Velkommen til Semjase.no

Semjase er navnet på en kvinne fra planeten Erra i Pleiadene som er en del av den Galactiske Føderasjon.
I begynnelse av sin misjon sammarbeidet hun med Billy Meier i Sveits hvor hun ga han utdanning i den åndelige
filosofien de bruker på Erra. I tilegg instruerte hun Meier til å ta bilde av flere Erranske romfartøyer som han
skulle spre til den Jordiske befolkning. Hun ga han også metallprøver han skulle gi til Jordiske vitenskapsfolk.
 Etter Meier epoken har Semjase arbeidet med flere ting for den Galaktiske Føderasjon. Hun har
blant annet hatt sporadiske fysiske kontakter med 2 personer i USA og en person i Sverige med flere.
Semjase og flere andre Erranere har nå innledet et sammarbeide med en gruppe i Norge, som de
har telepatiske kontakter med. Semjase og andre Erranere har hatt sporadiske telepatikontakter
med enkelte medlemmer av denne gruppen siden slutten av 80 tallet og for noen enda tidligere.
I forbindelse med det nye Erranske initiativet er denne nettsiden opprettet. Her vil det finnes meldinger og 
kanaliseringer Semjase og andre Erranere har gjordt med denne gruppen med mere.

Erranske-Meldinger UFO-Rapporter Drømmer Forum Bilder UFO-Bilder YouTube-videoer 
Andre-Meldinger Galaktisk-Politikk MP4-videoer Foredrag Annen-info Musikk